Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

La înnoirea tuturor lucrurilor

STUDIUL 13 » 22 DECEMBRIE - 28 DECEMBRIE
Text de memorat: „El va sterge orice lacrima din ochii lor. Si moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici tipat, nici durere, pentru ca lucrurile dintâi au trecut." (Apocalipsa 21:4
0:00
0:00

Gândul central: Este important sa întelegem bine ce este mileniul, când va începe si ce va urma dupa aceea.

Scriitorul englez Thomas More (1478-1535) a inventat cuvântul Utopia
pentru a denumi o insula imaginara în care exista un sistem social si legal
aparent perfect. De atunci, cuvântul a fost întrebuintat peiorativ, cu sensul
de idee fantezista si de ideal iluzoriu. Au existat destui oameni care au
încercat sa creeze „utopii”, dar care au esuat lamentabil de fiecare data.
Totusi Biblia ne vorbeste despre o lume perfecta reala. Într-un anumit
sens, ea este obiectivul pe care l-a urmarit Dumnezeirea de la caderea
omului si pâna astazi. Dumnezeu vrea sa-i aduca pe oameni înapoi, în
lumea desavârsita pe care a creat-o pentru ei.

Hristos Îsi va încheia în curând lucrarea pe care o face în Sanctuarul
ceresc, în favoarea mântuirii oamenilor. Dupa aceea va coborî pe pamânt
a doua oara, într-o slava nemaiîntâlnita, îi va învia pe sfintii care au murit,
îi va lua cu El împreuna cu sfintii în viata si va domni împreuna cu ei în
ceruri timp de o mie de ani.

Perioada aceasta poarta denumirea de mileniu (perioada de o mie de
ani). Începutul mileniului marcheaza inaugurarea singurei lumi perfecte
de dupa caderea omului în pacat din Gradina Eden.

Evenimentele de la începutul mileniului

Daca mileniul marcheaza începutul lumii desavârsite pregatite de
Dumnezeu pentru poporul Sau, atunci este firesc sa dorim sa aflam când
va începe si ce se va întâmpla pe parcursul lui. Ideea de mileniu apare de
sase ori în Apocalipsa 20,2-7. Pentru a afla când începe mileniul, trebuie
sa stabilim locul pe care îl ocupa acest pasaj în tabloul general al cartii
Apocalipsa.

1. Compara 1 Tesaloniceni 4:16-18 cu Apocalipsa 20. Cum ne ajuta des- crierea învierii din aceste pasaje sa stabilim când va începe mileniul. Ce evenimente înrudite poti descoperi în aceste pasaje.

Apocalipsa spune ca, înainte de revenirea lui Isus, trei puteri (balaurul,
fiara si profetul mincinos) vor aduna natiunile lumii pentru a se opune lu-
crarii lui Hristos si poporului Sau (Apocalipsa 16:13). În momentul venirii
lui Hristos (Apocalipsa 19:11), natiunile se vor aduna pentru a-L ataca,
dar fiara si profetul mincinos vor fi nimiciti (vers. 19,20). Apocalipsa 20
continua scena, aratând care va fi soarta balaurului. În timp ce mortii în
Hristos sunt readusi la viata (vers. 5, prima înviere), balaurul (Satana) este
legat si aruncat în Adânc, unde va sta o mie de ani (vers. 1-3).

Unele dintre aceste evenimente uimitoare sunt descrise si în 1 Tesalo-
niceni 4:16-18 si 2 Tesaloniceni 1:7-9. Luate împreuna, pasajele acestea ne
ajuta sa explicam ce se întâmpla înainte de începerea mileniului.
Începutul mileniului coincide cu a doua venire a Domnului Hristos.

Cei morti în Hristos vor fi înviati pentru a se alatura credinciosilor în viata
si apoi sunt luati cu totii la cer. Cei nelegiuiti care sunt în viata în momen-
tul revenirii lui Hristos vor fi nimiciti de stralucirea Sa (2 Tesaloniceni
2:8). Pamântul pustiu va deveni închisoarea lui Satana, care, timp de o mie
de ani, ramâne „legat”, constrâns de circumstante sa nu mai poata face
nimic. Motivul întemnitarii lui este prezentat tot în versetul 3 – „ca sa nu
mai însele neamurile”. Multi observa relatia simbolica dintre „alungarea”
tapului de trimis din Ziua Ispasirii (Leviticul 16:22) si situatia în care se va
afla Satana în timpul mileniului.

Recapituleaza evenimentele descoperite în aceste versete. Este vorba de evenimente supranaturale care dezvaluie maretia si puterea lui Dumnezeu în contrast cu slabiciunea si neputinta omului. Ce putem face pentru a pastra întotdeauna înaintea ochilor nostri acest contrast. Cum actioneaza aceasta viziune ca un remediu împotriva mândriei si autosuficientei.

În timpul mileniului

2. Reciteste Apocalipsa 20:4-6. Ce dovezi avem ca oamenii mântuiti vor petrece mileniul în cer.

Despre unii din multimea celor care vor petrece mileniul în cer se spu-
ne ca sunt „sufletele celor ce li se taiase capul din pricina marturiei lui Isus
si din pricina Cuvântului lui Dumnezeu si ale celor ce nu se închinasera
fiarei si icoanei ei si nu primisera semnul ei pe frunte si pe mâna”. Ca
adventisti de ziua a saptea, noi întelegem ca Biblia nu sustine existenta se-
parata de trup a unui suflet constient si nemuritor. Pasajul acesta vorbeste
despre oamenii care au suferit persecutia descrisa în Apocalipsa 12:17 –
13:18. La revenirea Sa (când are loc prima înviere), acesti oameni care au
fost persecutati revin la viata si, dupa aceea, domnesc în cer împreuna cu
Hristos (compara cu 1 Tesaloniceni 4:15-17).

3. Care este natura si care este scopul acestei judecatii despre care se vorbeste în Apocalipsa 20:4, daca cei mântuiti domnesc împreuna cu Hristos, iar cei nelegiuiti au fost nimiciti de stralucirea venirii Sale.

Unul dintre cele trei evenimente studiate saptamâna trecuta (sectiu-
nea de luni) a fost judecata care se desfasoara în timpul slujirii Domnului
Hristos în Sanctuarul ceresc, înainte de a doua Sa venire. Ea este diferita
de judecata din Apocalipsa 20:4, aceasta fiind practic împlinirea fagadu-
intei lui Hristos din Matei 19:28 si a declaratiei lui Pavel potrivit careia
sfintii vor judeca lumea (1 Corinteni 6:2,3).

Notiunea biblica de judecata are sensuri multiple. Judecata finala are
trei etape. Prima etapa este asociata cu slujirea preoteasca a lui Hristos
în Sanctuarul ceresc, iar adventistii de ziua a saptea o numesc judecata de
cercetare. A doua etapa este judecata de evaluare din timpul mileniului si
este mentionata în Apocalipsa 20:4 si 1 Corinteni 6:2,3. În acest timp, cei
rascumparati au ocazia de a examina lucrarea lui Dumnezeu si judecata
pe care a rostit-o în dreptul agentilor razvratirii. A treia etapa a judecatii
finale este judecata de executare a pedepsei si face parte din evenimentele
care vor avea loc la sfârsitul mileniului.

4. Ce speranta gasim în 1 Corinteni 4:5, din perspectiva faptului ca avem atât de multe întrebari fara raspuns.

Evenimentele de la încheierea mileniului

5. Ce eveniment marcheaza încheierea mileniului. Ce ocazie se iveste pentru Satana. Apocalipsa 20:7-9

Eliberarea lui Satana este marcata de revocarea circumstantelor care îl
pun în imposibilitatea de a actiona. Evenimentul acesta este legat de învie-
rea celorlalti morti care „n-au înviat pâna nu s-au sfârsit cei o mie de ani”
(vers. 5). Expresia „Gog si Magog” este folosita în sens figurat la fel ca în
Ezechiel 38:2, cu referire la cei pe care Satana va reusi sa-i însele – oame-
nii nelegiuiti din toate secolele. Multimea aceasta de oameni va încerca,
la îndemnul lui Satana, sa cucereasca cetatea lui Dumnezeu. Apocalipsa
20:9 arata ca, în momentul acela, cetatea Noul Ierusalim a coborât deja
din cer pe pamânt (împreuna cu Hristos), iar Satana si ostile lui vor porni
împotriva ei. O descriere detaliata a cetatii este oferita în Apocalipsa 21.

6. Apocalipsa nu prezinta evenimentele în ordine strict cronologica. Cum este exprimata în capitolul 20:11-15 ideea de judecata. Ce înseamna faptul ca pedeapsa finala este executata dupa participarea sfintilor la judecata. Apocalipsa 20:4

„În timpul mileniului, sfintii participa la judecata în care sunt evalu-
ate cazurile oamenilor pierduti de pe acest pamânt si ale îngerilor cazuti.
Judecata aceasta este în mod vadit necesara, dat fiind caracterul cosmic
al problemei pacatului. Desfasurarea razvratirii pacatului a fost în centrul
atentiei, al preocuparii si al interesului celorlalte lumi (Iov 1 si 2; Efeseni
3:10). Problema pacatului trebuie rezolvata în asa fel încât inima si mintea
fiintelor care traiesc în universul lui Dumnezeu sa fie satisfacute de mo-
dul în care a fost tratat si eradicat pacatul, pentru ca felul în care a lucrat
Dumnezeu reflecta caracterul Sau.

Este deosebit de important ca oamenii rascumparati de pe pamânt sa înteleaga ce a facut Dumnezeu pentru cei care au strigat la stânci sa cada peste ei si sa-i ascunda de «fata Celui ce sade pe scaunul de domnie» (Apocalipsa 6:16). Ei trebuie sa fie pe deplin convinsi ca Dumnezeu a fost drept în decizia pe care a luat-o în dreptul celor pierduti.” (Handbook of Seventh-day Adventist Theology, pag. 932)

Ce întelegem despre caracterul lui Dumnezeu din faptul ca El ne permite sa participam la judecata celor pierduti. Cum se încadreaza aceasta idee în tabloul general al marii lupte.

Noul Pamânt

Apocalipsa 20 se încheie cu nimicirea lui Satana si a ostilor lui. Apoca-
lipsa 21 se deschide cu viziunea despre cerul nou si Pamântul Nou.

7. Apocalipsa 21:1-5 contine fagaduinta ca Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Ce asemanari si ce deosebiri exista între pasajul acesta si pasajul despre crearea lumii din primele doua capitole din Geneza.

Cuvântul din Apocalipsa 21:1 tradus cu „nou” are sensul de „renovat”,
„refacut”, „reînnoit” si nu „de ultima ora” sau „proaspat”, ca în expresia
„stire noua”. Planul pe care l-a avut Dumnezeu la crearea initiala ramâne
nerealizat pâna la împlinirea fagaduintei de înnoire a tuturor lucrurilor
pe Noul Pamânt. Din acest motiv, „toata firea” suspina si tânjeste dupa
eliberare (Romani 8:20-22). Noua creatie a lui Dumnezeu va consta din
eliberarea cosmosului si a acestei planete din starea actuala de nedesavâr-
sire si din aducerea lor în armonie cu planul Sau. Astfel, desi Noul Pamânt
va fi în mod categoric diferit de cel vechi, va exista o oarecare continuitate.
Noul Pamânt va fi, la fel ca acesta, un loc real si concret, locuit de fiinte
reale care vor avea trupuri reale. Pamântul va fi curatat prin foc si înnoit
(2 Petru 3:10-13).

8. Citeste Apocalipsa 21:11-22:5 si urmareste descrierea dimensiunilor Noului Ierusalim, capitala Noului Pamânt. Ce face Ioan pentru a ne transmite ideea ca cetatea este reala.

Un lucru este cert: Noul Ierusalim este un loc concret si real. Erezia
pagâna potrivit careia trupul este rau, iar spiritul bun, este contrazisa de
Scriptura. Cuvintele omenesti, fie ele si inspirate, nu pot transmite com-
plet realitatea cereasca, dar ne pot ajuta sa aflam ce mostenire ne asteap-
ta. Sa nu uitam ca lumea aceasta, cu toate neajunsurile ei, nu este asa cum
a fost conceputa la început; este o lume anormala pe care Hristos a venit
sa o readuca la starea de normalitate. Noul Pamânt descris în Apocalip-
sa, desi mai greu de imaginat pentru noi, cei obisnuiti cu lumea aceasta
degradata, este realitatea eterna care ne asteapta pe toti. Ce speranta
extraordinara avem aici, mai ales daca ne gândim la oamenii care cred ca
moartea înseamna sfârsitul tuturor lucrurilor!

Viata pe Noul Pamânt

9. Ce ni se spune în Apocalipsa 21:3. Cum va influenta faptul acesta viata locuitorilor Noului Pamânt.

Probabil ca nu exista în întreaga Biblie o viziune mai emotionanta de-
cât cea prezentata aici de Ioan Descoperitorul: Noul Pamânt nu va fi doar
caminul celor rascumparati, ci si Dumnezeu Însusi va locui cu ei. Creatorul
sfânt si transcendent al universului va onora cu prezenta Sa comunitatea
celor rascumparati. Este adevarat ca El va ramâne pentru totdeauna dis-
tinct de creaturile Sale, dar între Dumnezeu si om nu va mai exista des-
partirea produsa de pacat.

De asemenea, partasia reala dintre Dumnezeu si om, armonia dintre
om si natura si armonia din natura vor fi refacute complet. Ioan spune ca
nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo (Apocalipsa 22:3), iar profetia
lui Isaia prezice încetarea conflictelor din lumea animala (Isaia 65:25).
Pe lânga refacerea completa a armoniei, eliminarea „suspinului” între-
gii naturi va însemna ca tot ce este daunator – boala, moartea si suferinta
– va fi de domeniul trecutului (Romani 8:21, Apocalipsa 21:4).

10. Citeste Psalmul 8. Ce mesaj ne transmite el, mai ales în lumina subiec- telor studiate trimestrul acesta.

Prezenta lui Dumnezeu pe Noul Pamânt si viata în acest mediu nou
are implicatii uriase, mai ales daca ne gândim la marimea universului cre-
at, asa cum ne-a fost ea descoperita de stiinta. Se estimeaza ca universul
observabil are o lungime de mai multe miliarde de ani lumina; cercetatorii
speculeaza ca acest spatiu cosmic imens reprezinta doar circa 7% din di-
mensiunile lui reale!

Gândul ca Dumnezeul care a creat acest univers a murit pentru noi
si, mai mult, ca va locui împreuna cu noi toata vesnicia este coplesitor!
Mintea noastra limitata nu poate cuprinde fagaduinta aceasta si tot ce
putem face este sa cadem în genunchi ca sa ne închinam si sa-L laudam pe
Acela care ne-a creat, ne-a rascumparat si ne-a promis ca va locui pentru
totdeauna în mijlocul nostru!

Studiu suplimentar

„În serviciul jertfelor, dupa ce facea ispasirea pentru Israel, marele-
preot iesea si binecuvânta adunarea. Tot asa, la încheierea lucrarii Sale
de mijlocire, Hristos Se va arata «nu în vederea pacatului, [ci] ca sa aduca
mântuirea» (Evrei 9:28), pentru a-l binecuvânta cu viata vesnica pe popo-
rul Sau care L-a asteptat. Dupa cum preotul marturisea pacatele pe capul
tapului pentru a le îndeparta din Sanctuar, tot asa Hristos va aseza toate
aceste pacate asupra lui Satana, instigatorul si initiatorul pacatului. Tapul
care purta pacatele lui Israel era trimis «într-un tinut nelocuit» (Leviticul
16:22); în acelasi fel Satana, fiind vinovat de toate pacatele comise de po-
porul lui Dumnezeu la îndemnul lui, va fi legat timp de o mie de ani pe un
pamânt pustiu si fara locuitori în momentul acela si va suferi la sfârsit pe-
deapsa deplina pentru pacat în focul care îi va distruge pe toti nelegiuitii.”
(Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 485, 486)

„Teama de a nu face ca mostenirea viitoare sa para prea materiala i-a
determinat pe multi sa spiritualizeze tocmai adevarurile care ne conving
sa o privim ca pe caminul nostru. Isus i-a asigurat pe ucenicii Sai ca S-a dus
sa le pregateasca locasuri în casa Tatalui. Aceia care primesc învataturile
Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi în totala necunostinta cu privire la
caminul ceresc … Limbajul omenesc nu este în stare sa descrie rasplata
celor neprihaniti. Ea va fi cunoscuta numai de aceia care o vor vedea. Ni-
cio minte marginita nu poate cuprinde slava Paradisului lui Dumnezeu.”
(Idem, Tragedia veacurilor, pag. 674, 675)

Întrebari pentru discutie

1. În crestinism exista trei conceptii principale despre mileniu: (1) con-
ceptia ca mileniul este perioada dintre prima si a doua venire a lui
Hristos; (2) conceptia ca mileniul este perioada lunga de pace si nepri-
hanire care se va instala pe pamânt înainte de venirea lui Hristos si la
care se va ajunge datorita predicarii Evangheliei si datorita reformelor
sociale; (3) mileniul va începe dupa revenirea lui Hristos si ca îl vom
petrece în ceruri. Adventistii de ziua a saptea sustin conceptia a treia.
Ce probleme pun primele doua conceptii.

2. Citeste Apocalipsa 21:27. Cum întelegem faptul ca „nimic întinat” nu
va intra în Noul Ierusalim. Ce altceva nu va putea intra în cetate. De ce.

3. Mediteaza la dorinta oamenilor de a crea o lume perfecta. Ce exemple
poti da în acest sens. Care au fost rezultatele încercarilor lor. De ce
au esuat proiectele lor.

2012 Creșterea în Hristos

Marea luptă, un concept fundamental
STUDIUL 1 » 29 OCTOMBRIE-5 OCTOMBRIE
Apocalipsa si Dumnezeul pe care ea Îl descopera
STUDIUL 2 » 6 OCTOMBRIE-12 OCTOMBRIE
Omul – lucrarea mâinilor lui Dumnezeu
STUDIUL 3 » 13 OCTOMBRIE-19 OCTOMBRIE
Mântuirea, singura solutie
STUDIUL 4 » 20 OCTOMBRIE-26 OCTOMBRIE
Creşterea în Hristos
STUDIUL 5 » 27 OCTOMBRIE-2 NOIEMBRIE
Biruinta asupra forțelor răului
STUDIUL 6 » 3 NOIEMBRIE - 9 NOIEMBRIE
Înarmarea pentru biruință
STUDIUL 7 » 10 NOIEMBRIE -16 NOIEMBRIE
Biserica în slujba oamenilor
STUDIUL 8 » 17 NOIEMBRIE -23 NOIEMBRIE
Biserica – ceremonii și ritualuri
STUDIUL 9 » 24 NOIEMBRIE - 30 NOIEMBRIE
Legea și Evanghelia
STUDIUL 10 » 1 DECEMBRIE - 7 DECEMBRIE
Viața creștină
STUDIUL 11 » 8 DECEMBRIE - 11 DECEMBRIE
Evenimentele finale – Domnul Isus si cei mantuiti
STUDIUL 12 » 15 DECEMBRIE - 21 DECEMBRIE
La înnoirea tuturor lucrurilor
STUDIUL 13 » 22 DECEMBRIE - 28 DECEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011