STUDII BIBLICE

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Studiu actual

Moartea într-o lume a păcatului

STUDIUL 2 » 1 OCTOMBRIE – 7 OCTOMBRIE
Textul de memorat: „Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit” (Romani 5:12)

Domnul Hristos a fost Agentul divin prin care Dumnezeu a adus la existenţă universul (Ioan 1:1-3,10; Coloseni 1:16; Evrei 1:2). Dar, când Dumnezeu Tatăl I-a conferit această onoare specială lui Hristos şi a anunţat că împreună aveau să creeze această lume, „Lucifer a fost invidios pe Isus Hristos” (Ellen G. White, Istoria mântuirii, p. 14) […]

Citește tot studiul

Alte studii din aceeași serie

Toate lucrurile noi

STUDIUL 14 » 24 DECEMBRIE – 30 DECEMBRIE

Scriptura ne oferă următorul motiv de speranţă: „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea” (2 Petru 3:13). Unora, totuşi, promisiunea unui „cer nou şi [a unui] pământ nou” (Apocalipsa 21:1) li se pare o fantezie, o poveste spusă de cei de la putere pentru a […]

Citește tot studiul

Judecata

STUDIUL 13 » 17 DECEMBRIE – 23 DECEMBRIE

Dacă Scriptura este clară în privinţa a ceva, atunci acel ceva este realitatea judecăţii. Dumnezeu va judeca lumea. Sunt numeroase şi extrem de clare textele atât din Vechiul, cât şi din Noul Testament. Dreptatea, care lipseşte atât de mult aici şi acum, va exista într-o zi. Biblia spune că „ştiinţa [lui Dumnezeu] este desăvârşită” (Iov […]

Citește tot studiul

Perspectiva biblică

STUDIUL 12 » 10 DECEMBRIE – 16 DECEMBRIE

Cartea Apocalipsa vorbeşte despre două mari forme de globalizare care se vor manifesta înainte de a doua venire a lui Isus. Capitolul 13 din Apocalipsa descrie globalizarea ereziei, când „tot pământul” se va mira şi va merge după fiara care iese din mare (Apocalipsa 13:3,7,8,12,16), în timp ce capitolul 14 subliniază globalizarea adevărului, când „Evanghelia […]

Citește tot studiul

Înşelăciunile de la sfârşitul timpului

STUDIUL 11 » 3 DECEMBRIE – 9 DECEMBRIE

Lumea noastră actuală a ajuns o amestecătură de supranatural şi mistic, sub influenţa filmelor de la Hollywood, care nu are nicio problemă să producă filme pe teme religioase şi mistice într-un ghiveci de rătăcire şi amăgire. Vechea minciună „Hotărât că nu veţi muri” (Geneza 3:4) a inspirat multe din cele mai citite cărţi şi cele […]

Citește tot studiul

Flăcările iadului

STUDIUL 10 » 26 NOIEMBRIE – 2 DECEMBRIE

În faimoasa operă Divina comedie, a poetului italian Dante Alighieri (1265-1321), este vorba despre o călătorie fictivă a sufletului după moarte. Sufletul mergea fie în infern, iad, în inima pământului; fie în purgatoriu, unde duhul se putea purifica şi astfel devenea demn de înălţarea la cer; fie în rai, în însăşi prezenţa lui Dumnezeu. Deşi […]

Citește tot studiul

Pasaje care se contrazic

STUDIUL 9 » 19 NOIEMBRIE – 25 NOIEMBRIE

Petru ne avertizează: „Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi” (1 Petru 3:15). Pavel ne îndeamnă şi el: „Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra Lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să […]

Citește tot studiul

Speranţa, în Noul Testament

STUDIUL 8 » 12 NOIEMBRIE – 18 NOIEMBRIE

Deşi au scris în greacă, toţi scriitorii Noului Testament (cu excepţia lui Luca) au fost evrei şi, fireşte, au abordat natura umană din perspectiva iudaică holistică, nu din perspectiva păgână, greacă. Astfel, pentru Hristos şi apostoli, speranţa creştină nu era o speranţă nouă, ci mai degrabă manifestarea speranţei din vechime, pe care patriarhii şi profeţii […]

Citește tot studiul

Victoria lui Isus asupra morţii

STUDIUL 7 » 5 NOIEMBRIE – 11 NOIEMBRIE

Punctul central al credinţei creştine este învierea lui Isus. Pavel a evidenţiat foarte bine acest lucru când a scris: „Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi” […]

Citește tot studiul

El a murit pentru noi

STUDIUL 6 » 29 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE

Se spune că moartea şi impozitele nu se pot evita. Dar nu e chiar aşa. Unii evită impozitele, dar nu şi moartea. O pot amâna câţiva ani, dar, mai devreme sau mai târziu, moartea întotdeauna va veni. Şi, fiindcă ştim că morţii – şi cei buni, şi cei răi – se duc mai întâi în […]

Citește tot studiul

Învierile de dinainte de cruce

STUDIUL 5 » 22 OCTOMBRIE – 28 OCTOMBRIE

În Vechiul Testament, referirile la înviere analizate până acum au avut la bază, în mare măsură, aşteptări personale (Iov 19:25-27; Evrei 11:17-19; Psalmii 49:15; 71:20) şi făgăduinţe (Daniel 12:1,2,13). Însă mai avem şi consemnări de cazuri în care oamenii au fost într-adevăr înviaţi. Prima înviere a fost cea a lui Moise (Iuda 9, Luca 9:28-36). […]

Citește tot studiul

Speranţa, în Vechiul Testament

STUDIUL 4 » 15 OCTOMBRIE – 21 OCTOMBRIE

În Vechiul Testament, speranţa nu se întemeiază pe ideile greceşti legate de nemurirea naturală a sufletului, ci pe învăţătura biblică privitoare la învierea celor morţi de la sfârşitul timpului. Dar cum ar putea un corp uman care nu mai există să fie readus la viaţă? Cum poate cineva care a fost mort, poate timp de […]

Citește tot studiul

Înţelegerea naturii umane

STUDIUL 3 » 8 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE

Tensiunea dintre cuvântul lui Dumnezeu, „vei muri negreşit” (Geneza 2:17), şi falsa promisiune a lui Satana, „hotărât că nu veţi muri” (Geneza 3:4), nu s-a limitat doar la Grădina Edenului, ci a străbătut toate erele istoriei. Mulţi oameni încearcă să armonizeze cuvintele lui Satana cu cele ale lui Dumnezeu. Pentru ei, avertizarea „vei muri negreşit” […]

Citește tot studiul

Răzvrătire într-un univers perfect

STUDIUL 1 » 24 SEPTEMBRIE – 30 SEPTEMBRIE

Mulţi gânditori încearcă să explice originea răului. Unii sugerează că răul a existat dintotdeauna, pentru că, în opinia lor, binele poate fi apreciat doar în contrast cu răul. Alţii cred că lumea a fost creată perfectă, dar, într-un fel sau altul, a apărut răul. De exemplu, în mitologia greacă, răul şi-a făcut apariţia când curioasa […]

Citește tot studiul

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.