STUDII BIBLICE

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Studiu actual

Lecţiile trecutului

STUDIUL 10 » 2 – 8 MARTIE
De memorat: „Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut.” (Psalmii 78:3,4)

Sabat după-amiază În mulți psalmi, lauda ia forma narării actelor puternice ale lui Dumnezeu de salvare. Acești psalmi sunt adeseori numiți „psalmii istoriei mântuirii” sau „psalmi istorici”. În unii dintre ei se face apel la cei din poporul lui Dumnezeu să învețe din istoria lor, în mod special din greșelile lor și ale strămoșilor. Alți […]

Citește tot studiul

Alte studii anterioare

Cel ce a venit în numele Domnului

STUDIUL 9 » 24  FEBRUARIE – 1 MARTIE

Sabat după-amiază Psalmii dau mărturie despre persoana și lucrarea Domnului Hristos. În psalmi se întâlnesc aproape toate aspectele lucrării Sale în cadrul planului de mântuire. Viața și lucrarea Lui sunt prefigurate și prezise în diferite moduri în conținutul psalmilor, adeseori cu o acuratețe remarcabilă: dumnezeirea lui Hristos, filiația Lui, ascultarea Lui, patosul Lui pentru templul […]

Citește tot studiul

Înţelepciune pentru o viaţă neprihănită

STUDIUL 8 » 17  – 23 FEBRUARIE

Sabat după-amiază După cum am văzut, harul lui Dumnezeu asigură iertarea păcatelor și dă naștere unei inimi noi în păcătosul pocăit, care trăiește acum prin credință. Cuvântul lui Dumnezeu oferă îndrumări pentru o viață dreaptă, neprihănită (Psalmii 119:9-16). Păzirea legii lui Dumnezeu nu este în niciun caz o păzire legalistă a unor reguli, ci o […]

Citește tot studiul

„Bunătatea Ta ajunge până la ceruri”

STUDIUL 7 » 10  – 16 FEBRUARIE

Sabat după-amiază Psalmiștii conștientizează că sunt săraci din punct de vedere spiritual și nu au nimic bun de oferit lui Dumnezeu, adică, nu au nimic în ei înșiși și prin ei înșiși care să îi recomande înaintea tronului sfânt al lui Dumnezeu (Psalmii 40:17). Înțeleg că, la fel ca noi toți, au nevoie de har, […]

Citește tot studiul

„Mă voi ridica”

STUDIUL 6 » 3  – 9 FEBRUARIE

Sabat după-amiază Epoca noastră nu este singura în care răul, nedreptatea și oprimarea fac ravagii. Psalmiștii au trăit și ei într-o astfel de eră. Prin urmare, pe lângă altele, psalmii sunt și forme de protest împotriva violenței și asupririi din lume. Este protestul lui Dumnezeu, al nostru și al psalmiștilor. Da, Domnul este îndelung răbdător […]

Citește tot studiul

Imnurile Domnului cântate pe un pământ străin

STUDIUL 5 » 27  IANUARIE – 2 FEBRUARIE

Sabat după-amiază Nu trebuie să săpăm adânc în cartea Psalmii pentru a descoperi că psalmii sunt rostiți într-o lume imperfectă, o lume a păcatului, a răului, a suferinței și a morții. Lumea stabilă creată și condusă de Domnul suveran și de legile Lui perfecte este constant amenințată de rău. Pe măsură ce păcatul corupe lumea […]

Citește tot studiul

Domnul aude și salvează

STUDIUL 4 » 20  – 26 IANUARIE

Sabat după-amiază În repetate rânduri, psalmii evidențiază adevărul că Dumnezeul suveran, care a creat și susține universul, Se descoperă și ca un Dumnezeu personal, care inițiază și menține o relație cu oamenii. Dumnezeu este aproape de poporul Său și de creația Sa, atât cea din cer, cât și cea de pe pământ (Psalmii 73:23,25). Deși […]

Citește tot studiul

Domnul este Suveran

STUDIUL 3 » 13  – 19 IANUARIE

Sabat după-amiază Psalmii transmit cu tărie convingerea fundamentală în domnia suverană a lui Dumnezeu. Domnul a creat și susține tot ce a creat. El este Împărat suveran peste întreaga lume și o conduce cu dreptate și neprihănire. Legile și îndrumările Sale sunt bune și aduc viața celor care le păzesc. Domnul este un Judecător drept […]

Citește tot studiul

Învaţă-ne să ne rugăm!

STUDIUL 2 » 6  – 12 IANUARIE

Sabat după-amiază Printre unii creștini pare să predomine convingerea că numai rugăciunea spontană, neînvățată, este rugăciune adevărată. Cu toate acestea, ucenicii lui Isus au fost din belșug răsplătiți când I-au cerut lui Isus să îi învețe să se roage. Dumnezeu a pus la mijlocul Bibliei o carte de rugăciuni, Psalmii, nu doar pentru a ne […]

Citește tot studiul

Cum să citim psalmii

STUDIUL 1 » 30  DECEMBRIE – 5 IANUARIE

Sabat după-amiază De-a lungul veacurilor, cartea psalmilor a fost carte de rugăciuni și de imnuri atât pentru evrei, cât și pentru creștini. Și, deși sunt în general cuvintele psalmiștilor adresate lui Dumnezeu, psalmii nu provin de la muritori, ci de la Dumnezeul care le-a inspirat muritorilor gândirea. Fără îndoială, Domnul i-a inspirat pe psalmiști să […]

Citește tot studiul

Sfârșitul misiunii lui Dumnezeu

STUDIUL 13 » 23  – 29 DECEMBRIE

Sabat după-amiază Cartea Apocalipsa umple mintea oricui cu scenele sfârșitului. Epicentrul cărții tratează conflictul cosmic dintre Hristos și Satana. Satana și-a pierdut stăpânirea legală asupra pământului, iar acum este pe urmele celor care Îi sunt loiali lui Dumnezeu. Cartea atinge punctul culminant cu întoarcerea Domnului Isus pentru a-Și elibera copiii, atât viii neprihăniți, cât și […]

Citește tot studiul

Estera și Mardoheu

STUDIUL 12 » 16  – 22 DECEMBRIE

Sabat după-amiază Una dintre cele mai impresionante relatări din Biblie, o relatare despre „misiunea interculturală”, se poate găsi în cartea Estera. De-a lungul secolelor s-au scris multe despre această carte și până astăzi mulți evrei țin sărbătoarea Purim, pe baza textelor din Estera 9:26-31. Estera și vărul ei Mardoheu erau evrei care locuiau în capitala […]

Citește tot studiul

Misiunea în beneficiul  celor greu de abordat (II)

STUDIUL 11 » 9  – 15 DECEMBRIE

Sabat după-amiază De la bun început, Dumnezeul iubitor Și-a căutat copiii pierduți (Geneza 3:9) și până în zilele noastre același Dumnezeu iubitor încă este în căutarea celor pierduți (vezi Apocalipsa 14:6-12), inclusiv a celor pierduți din orașe. În 2018, Organizația Națiunilor Unite a publicat descoperiri recente care spun că 55 la sută din populația planetei […]

Citește tot studiul

Misiunea în beneficiul  celor greu de abordat (I)

STUDIUL 10 » 2  – 8 DECEMBRIE

Sabat după-amiază Descriind ceea ce făcea Pavel în Atena, Luca a scris: „În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea” (Faptele 17:17). În mod natural, lui Pavel i-ar fi fost cel mai comod să lucreze […]

Citește tot studiul

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.