Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Apocalipsa si Dumnezeul pe care ea Îl descopera

STUDIUL 2 » 6 OCTOMBRIE-12 OCTOMBRIE
Text de memorat: „Dupa ce a vorbit în vechime parintilor nostri prin proroci, în multe rânduri si în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârsitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus mostenitor al tuturor lucrurilor si prin care a facut si veacurile. (Evrei 1:1,2)

Gândul central: Este important sa întelegem cum functioneaza inspi-ratia biblica, dar mai important este sa Îl cunoastem pe Dumnezeul descoperit prin intermediul acestei inspiratii.

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu si întinderea lor vesteste lucrarea mâinilor Lui” (Psalmii 19:1). Cât de adevarate sunt aceste cuvinte! Totusi ceea ce nu spun ele este ca Dumnezeu ne iubeste, ca Fiul Sau a murit pentru noi si ca lucreaza activ pentru a ne salva de consecintele alegerilor noastre pacatoase.
Ideea centrala este aceea ca, desi Îl putem cunoaste pe Dumnezeu si din alte surse, sursa principala este Biblia. Exista câteva adevaruri mari, în special cele legate de natura lui Dumnezeu si de activitatea Sa în lumea noastra, despre care nu am sti nimic daca nu ne-ar fi fost descoperite. Dupa cum am vazut deja, cu toate ca oamenii sunt într-o anumita masura constienti de lupta dintre bine si rau, ei nu ar avea o conceptie clara des-pre ea daca nu ar fi prezentata în Scriptura!
Saptamâna aceasta, ne vom îndrepta atentia spre doua subiecte: mai întâi, vom studia ce spune Biblia despre ea însasi si despre felul în care a fost inspirata; apoi, vom vedea ce ne învata ea despre Dumnezeul care a inspirat-o.

Doctrina Scripturii

1. Ce credeau despre Scripturi scriitorii Noului Testament. 2 Petru 1:19-21

Petru declara ca profetiile din Vechiul Testament nu au fost aduse prin voia omului. Argumentul sau este acela ca profetii au vorbit pentru ca au fost „mânati de Duhul Sfânt”. Expresia „mânati de Duhul Sfânt” înseam-na ca imboldul care a determinat scrierea Scripturilor era de la Duhul Sfânt. Scriitorii Bibliei au fost inspirati de Domnul Însusi.

2. Citeste 2 Timotei 3:16,17. Ce ne spun aceste versete despre Biblie si despre utilitatea ei.

Este foarte clar ca Pavel dorea ca Timotei sa înteleaga ca Scriptura este de provenienta divina si, de aceea, este demna de încredere si valo-roasa pentru zidirea credinciosului. Pavel nu lasa nicio urma de îndoiala cu privire la veridicitatea, autoritatea si originea Scripturii. Un alt lucru pe care îl observam este acela ca el face referire la „toata Scriptura”. Pavel nu ne lasa optiunea de a alege care parti ale ei sunt inspirate si care nu sunt. Nu toate rânduielile ei sunt valabile astazi (cum ar fi, bunaoara, le-gile ceremoniale), dar aceasta nu înseamna ca unele parti ale Bibliei sunt inspirate si altele nu sunt sau ca unele parti nu sunt tot atât de inspirate ca altele.

3. Ce adevar crucial despre Scriptura si despre autoritatea ei putem desprinde din urmatoarele pasaje. Matei 4:4,7,10; 22:41-46; Ioan 10:34,35.

Pentru a crede ceva, avem nevoie de o baza, de un fundament pe care sa ne întemeiem convingerea respectiva. Pentru crestinii adventisti de ziua a saptea, fundamentul acesta este Biblia – standardul sigur si arbitrul ade-varului.

Cât timp petreci studiind Cuvântul. În ce masura traiesti în conformitate cu învataturile lui. Gândeste-te ce ai facut ultimele 24 de ore. Care dintre faptele tale se bazeaza pe autoritatea Scripturii si care nu se bazeaza pe aceasta autoritate.

Natura inspiratiei

„Nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii sunt inspirati. Inspiratia nu actioneaza asupra cuvintelor sau a expresiilor omului, ci asupra omului însusi, care, sub influenta Duhului Sfânt, primeste gânduri. Dar cuvintele primesc amprenta mintii omului. Gândirea divina este împarta4. Compara Faptele 1:18 cu Matei 27:5. Ce deosebiri exista între aceste doua relatari ale mortii lui Iuda.sita. Mintea si vointa divina sunt combinate cu mintea si cu vointa omului si, prin urmare, cuvintele omului sunt cuvintele lui Dumnezeu.” (Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, pag. 21)
Cum ne ajuta acest paragraf sa întelegem cum functioneaza inspiratia biblica.
Când vine vorba despre inspiratie, oamenii insista sa evidentieze texte-le pe care le considera problematice. Sa luam, de exemplu, cuvintele scrise deasupra capului lui Isus, pe cruce. Potrivit cu Matei 27:37, inscriptia era: „Acesta este Isus, Împaratul iudeilor”; potrivit cu Marcu 15:26, „Împaratul iudeilor”; potrivit cu Luca 23:38, „Acesta este Împaratul iudeilor”. Cum explicam aceste diferente.
Dupa cum Biblia însasi afirma, „toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu” si este demna de încredere; totusi relatarile despre inscriptia de pe crucea lui Isus sunt diferite. Aceasta ne arata ca inspiratia permite exprimari diferite ale unei idei sau ale unui eveniment, în masura în care descrierea este adecvata. Acolo unde o aproximare generala este o exprimare adecvata (cum se întâmpla si cu inscriptia de pe cruce), inspiratia o accepta. Pe de alta parte, atunci când este necesara exactitatea (de exemplu, în 1 Împarati 6:1), inspiratia ofera informatia exacta si ar trebui sa fie acceptata ca atare.

4. Compara Faptele 1:18 cu Matei 27:5. Ce deosebiri exista între aceste doua relatari ale mortii lui Iuda.

Criticii Bibliei sustin de multa vreme ca versetele acestea ofera relatari diferite despre moartea lui Iuda. Totusi cercetarile recente au demonstrat ca termenul tradus cu „a cazut cu capul în jos”, din Faptele 1:18, înseamna si „a se umfla”. Prin urmare, probabil ca dupa ce s-a spânzurat, Iuda nu a fost descoperit decât în momentul când corpul lui s-a umflat si i s-au varsat intestinele.
Ceea ce la început pare a fi o contradictie se dovedeste, în final, a nu fi deloc asa.Cea mai mare parte a Bibliei nu pune probleme. Unde exista unele în-trebari legate de aparentele „erori” sau „contradictii”, atitudinea pruden-ta recomandata este cea de smerenie. Cine stie câti oameni si-au pierdut credinta din cauza ca si-au concentrat atentia asupra „textelor-problema”! Noi nu suntem chemati sa judecam Cuvântul, ci sa ascultam de el!

Taina Dumnezeirii

„Apoi Dumnezeu a zis: «Sa facem om dupa chipul Nostru, dupa ase-ma narea Noastra»” (Geneza 1:26).
Întelegerea modului în care functioneaza inspiratia este importanta, dar ea este doar un mijloc catre un scop, iar scopul este cunoasterea lui Dumnezeu. Întelegerea profunda a modului în care a fost scrisa Biblia si chiar întelegerea profunda a adevarurilor revelate în ea nu au niciun sens daca nu Îl cunoastem pe Domnul personal (Ioan 17:3).
Unul dintre adevarurile pe care Biblia îl afirma explicit este unicitatea lui Dumnezeu.

5. Ce adevar crucial gasim în Deuteronomul 6:4 si Marcu 12:29.

Expresia utilizata în Biblie cu referire la unicitatea lui Dumnezeu exclude orice idee a existentei mai multor dumnezei. Exista un singur Dumnezeu. Totusi tabloul complet pe care îl desprindem din Biblie este acela ca exista trei Persoane ale Dumnezeirii.

6. Citeste Geneza 1:26, 3:22, 11:7; Ioan 1:1-3,18; 20:28; 2 Corinteni 13:14; Matei 28:19. Cum ne ajuta aceste texte sa clarificam adevarul despre Dumnezeu.

Ideea pluralitatii din Vechiul Testament ne ofera câteva indicii despre natura fiintei interioare a lui Dumnezeu. Daca o unim cu declaratia Nou-lui Testament despre Isus Hristos si despre Duhul Sfânt, ne dam seama ca sunt multe lucruri despre natura lui Dumnezeu pe care nu le întelegem complet si pe care, probabil, ca nu le vom întelege niciodata. Dimensiunea triunica a lui Dumnezeu este una dintre multele taine pe care va trebui sa le acceptam ca atare.
Informatiile din Biblie cu privire la Dumnezeu si la natura Sa trinunica nu ne sunt oferite pentru a intra pe terenul filosofiei speculative, ci pentru a ne adânci cunoasterea despre lucrarile Sale si, în special, despre lucrarea Sa rascumparatoare în favoarea noastra, împlinita pe masura ce marea lupta se deruleaza si ia sfârsit.

Cine nu are o multime de întrebari la care numai Dumnezeu poate sa raspunda. Cum ne putem deprinde sa avem încredere în El pâna când va veni timpul ca toate întrebarile sa primeasca raspuns.

Atributele Creatorului nostru

Biblia ne descopera niste adevaruri despre Dumnezeu pe care nu le putem gasi în alta parte. Printre acestea, se numara si adevarul ca El este Creatorul. De fapt, acesta este primul lucru pe care Biblia ni-l spune: El a creat „cerurile si pamântul” (Geneza 1:1).
Un lucru fascinant este faptul ca Biblia, pur si simplu, accepta existenta lui Dumnezeu fara a încerca sa o dovedeasca sau sa o argumenteze. Ea îsi ia mult timp pentru a arata cum este Dumnezeu, care este caracterul Sau, manifestat în mod special prin relatia Sa cu omenirea cazuta. Dar nu îsi ia deloc timp pentru a dovedi ca El exista. Ea doar accepta existenta Sa.

7. Citeste Evrei 11:6 si Romani 10:17. Ce ne spun aceste versete despre Dumnezeu si despre rolul pe care îl îndeplineste Cuvântul Lui pentru a ne constientiza de existenta Sa.

Convingerea ca Dumnezeu exista nu poate fi capatata doar prin argu-mente de ordin rational. Biblia ne învata ca omul este convins de existenta Sa prin experienta personala cu El, în timp ce Duhul Sfânt imprima în inima si în mintea noastra adevarul existentei Sale. În multe cazuri, oamenii ajung sa creada mai întâi în Dumnezeu, pentru ca abia apoi sa înceapa sa construiasca un fundament logic si intelectual al credintei lor într-un Dumnezeu pe care nu Îl vad.

8. Citeste Maleahi 3:6; Iacov 1:17; 1 Ioan 4:8,16; 2 Cronici 6:18. Ce ne spun textele acestea despre atributele lui Dumnezeu. Ce alte atribute ale Sale sunt descoperite în Biblie.

Mediteaza la atributele lui Dumnezeu descoperite în Scriptura. Pe câte din-tre ele le poti cunoaste din alte surse (din natura sau din experienta personala). Ce îti spune aceasta despre cât de mult ne ajuta Scriptura sa întelegem cum este Dumnezeu cu adevarat.

Dumnezeu si omul

Chiar si la o citire superficiala a Bibliei, descoperim ca Dumnezeu este implicat în mod activ în existenta omenirii si în evenimentele derulate pe pamânt. El nu este distant, detasat, îndepartat, cum sustineau unele conceptii grecesti din Antichitate sau cum încearca sa-L descrie unii teologi crestini de astazi. Desi lumea de astazi este radical diferita de lumea pe care a creat-o Dumnezeu, El este strâns legat de creatia Sa.

9. Dupa cum am vazut în sectiunea de ieri, Biblia arata ca Domnul este Creatorul nostru, fapt care demonstreaza ca El este strâns legat de lumea aceasta. Ce ne spun textele urmatoare despre celelalte lucrari ale lui Dumnezeu desfasurate aici, pe pamânt, în special în cadrul marii lupte.

Geneza 11:9
Geneza 19:24
Exodul 3:1-14
Ioan 3:16
1 Tesaloniceni 4:17

Biblia vorbeste despre un Dumnezeu foarte implicat în existenta ome-nirii. În esenta, întregul plan al marii lupte înseamna ceea ce face Domnul pentru a salva omenirea din pacat si din mâna lui Satana. De la crearea Pamântului (Geneza 1:1) pâna la cruce (Ioan 19:18) si pâna la recrearea Pamântului (2 Petru 3:12,13), Biblia ne descrie în mod clar relatia apropi-ata a lui Dumnezeu cu omenirea.Cum ai cunoscut personal implicarea lui Dumnezeu în viata ta.

Cum L-ai vazut la lucru în viata ta si în viata altora. Ce sentimente îti inspira gândul ca El este apropiat de noi si profund implicat în viata noastra.

Studiu suplimentar

Citeste Ellen G. White, Divina vindecare, cap. „Primejdia reprezentata de cunoasterea speculativa”; Marturii, vol. 5, cap. „Si Cuvântul S-a facut trup”; Tragedia veacurilor, „Introducere”.
„Lui Dumnezeu I-a facut placere sa îi transmita lumii adevarul Sau prin intermediul oamenilor si El Însusi, prin Duhul Sau cel Sfânt, i-a pregatit si i-a înzestrat sa faca aceasta lucrare. El le-a îndrumat mintea sa aleaga ce sa vorbeasca si ce sa scrie. Desi le-a fost încredintata unor vase de lut, comoara îsi are originea în ceruri. Desi este transmisa prin exprimarea imperfecta a limbii omenesti, marturia este a lui Dumnezeu, iar copilul ascultator si credincios al lui Dumnezeu vede în ea slava unei puteri divine pline de har si de adevar.
Dumnezeu, în Cuvântul Sau, le-a încredintat oamenilor cunostintele necesare pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie sa fie acceptate ca o revelatie infailibila, autorizata, a vointei Sale. Ele reprezinta standardul pentru caracter, descoperitorul doctrinelor si testul experientei. «Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa învete, sa mustre, sa îndrepte, sa dea întelepciune în neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavârsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna» – 2 Timotei 3:16,17.” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 8, 9)

Întrebari pentru discutie

1. Cât de demne de încredere sunt concluziile despre caracterul si natura lui Dumnezeu pe care le desprindem din alte surse, în afara de Biblie. În ce masura putem apela si la alte surse pentru a-L cunoaste pe Dumnezeu. La ce surse putem apela. De unde putem sti ca informatiile pe care ele ni le ofera sunt corecte.

2. Stiinta si tehnologia sunt în mare parte o binecuvântare pentru omenire. De asemenea, stiinta ne-a ajutat sa întelegem mai bine puterea lui Dumnezeu (de exemplu, ne-a ajutat sa întelegem complexitatea vietii). Care sunt limitele evidente ale stiintei din perspectiva a ceea ce ne poate învata ea despre Dumnezeu. În ce situatii ne împiedica stiinta sa Îl cunoastem pe Dumnezeu cu adevarat.

3. De ce doctrina despre cele trei Persoane ale Dumnezeirii este atât de importanta pentru adventistii de ziua a saptea. Gândeste-te ce ar în-semna, de exemplu, daca Hristos nu ar fi Dumnezeu pe deplin.

2012 Creșterea în Hristos

Marea luptă, un concept fundamental
STUDIUL 1 » 29 OCTOMBRIE-5 OCTOMBRIE
Apocalipsa si Dumnezeul pe care ea Îl descopera
STUDIUL 2 » 6 OCTOMBRIE-12 OCTOMBRIE
Omul – lucrarea mâinilor lui Dumnezeu
STUDIUL 3 » 13 OCTOMBRIE-19 OCTOMBRIE
Mântuirea, singura solutie
STUDIUL 4 » 20 OCTOMBRIE-26 OCTOMBRIE
Creşterea în Hristos
STUDIUL 5 » 27 OCTOMBRIE-2 NOIEMBRIE
Biruinta asupra forțelor răului
STUDIUL 6 » 3 NOIEMBRIE - 9 NOIEMBRIE
Înarmarea pentru biruință
STUDIUL 7 » 10 NOIEMBRIE -16 NOIEMBRIE
Biserica în slujba oamenilor
STUDIUL 8 » 17 NOIEMBRIE -23 NOIEMBRIE
Biserica – ceremonii și ritualuri
STUDIUL 9 » 24 NOIEMBRIE - 30 NOIEMBRIE
Legea și Evanghelia
STUDIUL 10 » 1 DECEMBRIE - 7 DECEMBRIE
Viața creștină
STUDIUL 11 » 8 DECEMBRIE - 11 DECEMBRIE
Evenimentele finale – Domnul Isus si cei mantuiti
STUDIUL 12 » 15 DECEMBRIE - 21 DECEMBRIE
La înnoirea tuturor lucrurilor
STUDIUL 13 » 22 DECEMBRIE - 28 DECEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011