Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Biserica în slujba oamenilor

STUDIUL 8 » 17 NOIEMBRIE -23 NOIEMBRIE
Text de memorat: „Îti scriu aceste lucruri cu nadejdea ca voi veni în curând la tine. Dar, daca voi zabovi, sa stii cum trebuie sa te porti în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul si temelia adevarului." (1 Timotei 3:14,15)
0:00
0:00

Gândul central: „Ar trebui sa ne amintim ca biserica, desi ar putea sa fie slaba si cu defecte, este singurul obiect de pe pamânt caruia Hristos îi acorda atentia suprema.” (Ellen G. White, Solii alese, cartea 2, pag. 396)

Pentru multi, biserica nu mai este cum era odata. Mai mult, unii vor-
besc despre un „crestinism fara biserica”, un concept în care se asocia-
za doi termeni contradictorii. Altii critica „religia organizata”. Dar e mai
buna religia dezorganizata.. Învatatura clara a Bibliei este ca biserica e
importanta. Ea nu e o optiune, este un element esential al Planului de
Mântuire. De aceea nu e de mirare ca, pe masura derularii marii lupte,
atacurile lui Satana împotriva ei se întetesc, mai ales din cauza ca ea este
un mijloc important de aducere a pacatosilor în contact cu darul mântuirii
oferit de Dumnezeu. Potrivit lui Pavel, biserica este „casa lui Dumnezeu”,
„stâlpul si temelia adevarului” (1 Timotei 3:15). Biserica nu a fost inventa-
ta de om. Ea a fost creata de Dumnezeu cu scopul de a-i aduce pe oamenii
pacatosi la o relatie mântuitoare cu El.

Natura bisericii (1)

Când vorbim despre natura unui obiect sau a unei fiinte, ne referim
de obicei la originile, functia si scopul obiectului respectiv. Biblia ne ofera
câteva imagini prin care descrie biserica si foloseste pentru ea o denu-
mire speciala, ecclesia, care înseamna „chemat afara” sau „chemat din”.

În societatea greaca, ecclesia era utilizat în primul rând pentru a descrie
un grup de cetateni care au fost chemati sa iasa din locuintele lor si sa se
adune într-un loc public. Noul Testament îl întrebuinteaza în sensul lui
general. În traducerea greaca a Vechiului Testament (Septuaginta), „adu-
narea” lui Israel este numita ecclesia, în special atunci când se strângea
înaintea Domnului în scopuri religioase.

Evreii au fost „chemati afara” pentru a fi poporul deosebit al lui
Dumnezeu, iar primii crestini foloseau acest termen cu referire la evreii
si pagânii care, în calitate de beneficiari ai harului lui Dumnezeu, au fost
chemati sa fie martori ai lui Hristos. În Noul Testament, biserica este gru-
pul de credinciosi de pe tot pamântul. Este semnificativ faptul ca ecclesia
nu este folosit niciodata cu referire la cladirea în care se desfasoara închi-
narea publica si, de asemenea, faptul ca, desi cuvântul „sinagoga” avea
initial sensul de adunare a unor oameni pentru un scop anumit, crestinii
au preferat ecclesia. Însa ambele denumiri ne arata ca biserica din Noul
Testament era continuatoarea bisericii din Vechiul Testament, „aduna-
rea” lui Israel (Faptele 7:38).

1. În general, ecclesia desemneaza un grup de oameni chemati de undeva la initiativa lui Dumnezeu. Care sunt cele trei sensuri pe care le da Pavel acestui termen.
a. Romani 16:5, 1 Corinteni 16:19
b. 1 Corinteni 1:2, Galateni 1:2
c. Faptele 9:31

Ecclesia este denumirea oricarui grup de oameni strânsi laolalta care
au în comun relatia mântuitoare cu Hristos. Aceasta înseamna ca aduna-
rile din diferite locuri sunt o parte a bisericii în ansamblu; mai mult chiar,
fiecare adunare în parte reprezinta întregul. Biserica este una singura pe
întreaga planeta, dar este totodata si fiecare adunare.

Gândeste-te la biserica ta, care functioneaza ca reprezentanta a bisericii lui Dumnezeu în ansamblu. Ce responsabilitati îti revin ca parte a bisericii globale si ca parte a bisericii locale.

Natura bisericii (2)

Pe lânga cuvântul ecclesia, Noul Testament foloseste câteva imagini
prin care explica natura si functia bisericii. Astazi, vom studia numai doua
notiuni cruciale: „poporul lui Dumnezeu” si „trupul lui Hristos”.

2. La cine este aplicata notiunea de „popor al lui Dumnezeu” în Vechiul Testament. La ce sau la cine este aplicata notiunea aceasta în 1 Petru 2:9. Ce înseamna aceasta pentru noi astazi. Deuteronomul 14:2

Observa faptul ca desi este aplicata la crestini, notiunea de „popor al lui
Dumnezeu” desemneaza tot natiunea Israel (Luca 1:68; Romani 11:1,2).
Aceasta ne arata ca modul în care aplica Noul Testament notiunea aceas-
ta la biserica sugereaza continuitate si împlinire (vezi Galateni 3:29).

3. Cum este definita biserica în urmatoarele texte. Cum ne ajuta textele acestea sa întelegem mai bine natura si functia bisericii. Romani 12:5, 1 Corinteni 12:27 si Efeseni 1:22,23.

Din multitudinea de idei care pot fi desprinse din textele acestea, re-
marcam ideea unitatii (vezi sectiunea de miercuri) care ar trebui sa carac-
terizeze biserica. Ideea aceasta este exprimata si în alte locuri din Noul
Testament si în special în 1 Corinteni 12, unde Pavel scrie: „Caci, dupa
cum trupul este unul si are multe madulare si dupa cum toate madula-
rele trupului, macar ca sunt mai multe, sunt un singur trup, tot asa este
si Hristos. Noi toti, în adevar, am fost botezati de un singur Duh ca sa
alcatuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, si toti am
fost adapati dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur madular,
ci mai multe. Daca piciorul ar zice: «Fiindca nu sunt mâna, nu sunt din
trup», nu este pentru aceasta din trup. Si daca urechea ar zice: «Fiindca
nu sunt ochi, nu sunt din trup», nu este pentru aceasta din trup. Daca tot
trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul. Daca totul ar fi auz, unde ar fi mirosul.”
(versetele 12-17).

Unii oameni sufera de asa-numitele boli autoimune: sistemul lor imunitar îi ataca, în loc sa-i protejeze, cum ar fi normal. Gândeste-te la implicatii, tinând seama de asemanarea aceasta a bisericii cu „trupul lui Hristos”.

Misiunea bisericii

În calitate de „trup al lui Hristos”, biserica trebuie sa faca ceea ce ar
face Hristos daca El ar mai fi înca pe pamânt „în trup”. Tocmai în acest
scop a fost chemata „afara” biserica. Ea nu numai ca are o misiune, ea
este misiunea.

4. Citeste Matei 28:19,20. Care este misiunea bisericii.

Misiunea înseamna trimiterea oamenilor în lume, unde sa vorbeasca
pentru Dumnezeu. Asa a procedat Dumnezeu Însusi cu profetii lui Israel
(Ieremia 7:25) si cu apostolii (Luca 9:1,2; 10:1,9). Isus i-a trimis pe ucenici
asa cum L-a trimis Tatal pe El (Ioan 20:21). Daca vrea sa fie credincioasa
chemarii ei, biserica de astazi trebuie sa faca la fel.

5. Ce ne spun textele urmatoare despre misiunea bisericii.
Efeseni 4:11-13
Matei 10:5-8
Iacov 1:27
Efeseni 1:6
1 Petru 2:9

Evanghelizarea este esentiala pentru misiunea bisericii. În acelasi
timp, biserica exista pentru întarirea credinciosilor, pentru promovarea
închinarii adevarate si pentru implicarea în problemele sociale.

Dintre multele provocari cu care se confrunta biserica, cea mai dificila
este mentinerea unei conceptii echilibrate despre misiunea sa. Pe de o
parte, ne lasam atât de usor prinsi în reforma sociala si în activitatile de
îndreptare a societatii si a relelor existente în ea! Desi sunt importante, ele
nu trebuie sa desfiinteze misiunea principala a bisericii si anume aceea de
a-i aduce pe cei pierduti la Isus si de a pregati un popor pentru revenirea
Sa. Pe de alta parte, trebuie sa evitam extrema cealalta, considerând ca
fiecare stire este un semn al sfârsitului lumii si neglijând în felul aces-
ta îndatoririle elementare ale vietii. Avem nevoie de întelepciune divina
pentru a mentine o atitudine echilibrata.

Cât de implicat esti în misiunea bisericii. Cum te poti implica mai mult. De ce este important pentru cresterea ta spirituala sa te implici în misiune.

Unitatea bisericii

Biserica – definita ca grup de oameni „chemati afara” pentru Dumnezeu,
ca „popor al lui Dumnezeu”, ca „trup al lui Hristos” si ca „templu al
Duhului Sfânt” – este pregatita pentru slujire, sau misiune. Unitatea este
esentiala pentru biserica, fiindca, fara ea, biserica nu-si poate îndeplini
cu succes misiunea. Nu este de mirare ca subiectul unitatii L-a framântat
pe Domnul Hristos spre încheierea vietii Sale pe pamânt (Ioan 17:21,22).

6. Cum S-a rugat Domnul Isus pentru unitatea bisericii. Ce îndemn le-a dat Pavel credinciosilor din Roma. Ce ne spun pasajele acestea despre unitate. Ce înseamna ea. Romani 15:5,6; Ioan 17:21,22.

Unitatea pentru care S-a rugat Hristos si spre care i-a îndemnat Pavel
pe credinciosi sa tinteasca însemna unitate în sentimente, în gânduri, în
actiune si în multe altele. Ea nu este o armonie obtinuta prin masinatii
sociale, prin tratative diplomatice sau prin stratageme politice. Ea este un
dar oferit credinciosilor prin locuirea launtrica a lui Hristos (Ioan 17:22,
23) si pastrata prin puterea lui Dumnezeu Tatal (Ioan 17:11).

7. Citeste 1 Corinteni 1:10 si 2 Corinteni 13:11. Cum putem fi asa cum ne îndeamna Pavel în aceste versete.

Noi suntem diferiti unii de altii si avem fiecare conceptii diferite des-
pre multe lucruri, iar faptul acesta poate îngreuna realizarea unitatii. Apa-
ritia tensiunilor si a disensiunilor în sânul bisericii nu poate fi evitata, dar
toti trebuie sa pastram o atitudine de umilinta, de renuntare la sine si sa
urmarim în primul rând binele bisericii, nu binele nostru. Atât de multe
divergente apar din cauza egoismului, a mândriei, a dorintei de înaltare
de sine si a ideilor personale! Nimeni nu poate avea întotdeauna dreptate;
niciunul dintre noi nu întelege perfect toate lucrurile. Indiferent de deza-
cordurile care apar, daca ne-am lua crucea în fiecare zi, daca am muri fata
de noi însine în fiecare zi, daca am cauta în fiecare zi nu binele nostru, ci
binele celorlalti si binele bisericii în ansamblu, atât de multe probleme cu
care ne confruntam si care tin lucrarea pe loc, ar disparea!

În concluzie, unitatea începe cu fiecare dintre noi în parte, ca urmasi ai
lui Hristos – nu doar cu numele, ci în mod real, printr-o viata de sacrificiu de
sine, printr-o viata dedicata unei cauze si unui bine mai mare decât noi însine!

Administrarea bisericii

A administra înseamna a conduce sau a gospodari. De administrare
este nevoie atât în viata sociala, în general, cât si în viata bisericii. Admi-
nistrarea înseamna si organizare, mai exact organizarea lucrurilor într-un
tot unitar si functional, cu reguli, regulamente si structuri menite sa usu-
reze realizarea unei sarcini. În administrare, autoritatea este vitala. La
nivelul practic al vietii de biserica, cine are autoritatea de a-i dai cuiva
dreptul sa faca ceva si cine poate avea dreptul de a face ceva. Raspunsuri-
le diferite la aceste întrebari au condus la forme diferite de administrare.

Adventistii de ziua a saptea au un sistem reprezentativ de administrare
a bisericii. În mod ideal, conducatorii actioneaza doar ca reprezentanti,
primind autoritate delegata si responsabilitati delegate din partea mem-
brilor. Nu este suficient sa demonstrezi ca sistemul de administrare al bi-
sericii se bazeaza pe Scriptura; exercitarea autoritatii în cadrul sistemului
trebuie sa tina seama de valorile biblice.

8. Studiaza Faptele 15:1-29. Ce descoperim în acest pasaj despre câteva dintre principiile-cheie ale organizarii si administrarii bisericii.

Este vrednic de subliniat un principiu: organizatia bisericii trebuie sa
se axeze pe raspândirea Evangheliei. Din punct de vedere biblic, admi-
nistrarea bisericii este buna în masura în care promoveaza misiunea si
evanghelizarea.

De asemenea, nu trebuie sa uitam ca, desi Domnul Hristos Îsi exercita
autoritatea prin biserica si prin reprezentantii ei alesi, El nu le-a încredin-
tat niciodata lor puterea Sa. El este Capul bisericii (Faptele 1:22). Biserica
primara era constienta de faptul ca nu putea exercita autoritatea indepen-
dent de Hristos si de Cuvântul Sau. În Faptele 15:28 se spune ca pentru cei
adunati a contat ca ei sa ia acea decizie care s-a parut „nimerita” Duhului
Sfânt, adevaratul reprezentant al lui Hristos. Detinatorii pozitiilor de con-
ducere din biserica de astazi nu pot actiona altfel.

9. Mediteaza la Matei 20:24-28 si 23:8. Care este principiul exercitarii autoritatii în biserica, la toate nivelurile ei.

Cât de dispus esti sa le slujesti altora. Gândeste-te la propriile motivatii si identifica motivatiile activitatilor tale din biserica, indiferent de pozitia pe care o detii. Ce poti face pentru ca motivatiile tale sa se armonizeze mai bine cu principiile descoperite în Biblie.

Studiu suplimentar

Citeste Ellen G. White, Marturii pentru pastori si slujitorii Evangheliei,
cap. „Sa nu ai alti dumnezei afara de Mine”; Marturii, vol. 5, cap. „Biserica
– lumina lumii,”, pag. 455-467.

„Daca un om este încântat de propria putere si cauta sa-i domine pe
fratii sai, considerând ca este învestit cu autoritatea de a-si impune vointa,
cea mai buna si singura masura este sa fie îndepartat, altfel se va face mult
rau, iar el îsi va pierde sufletul si va pune în pericol si sufletele altora. […]
Daca acesti oameni nu-si schimba comportamentul, tendinta de a domina
asupra mostenirii lui Dumnezeu va determina o reactie. […] Pozitia unui
om nu-l face nici cu o iota sau o farâma mai mare în ochii lui Dumnezeu.
El pretuieste doar caracterul.” (Ellen G. White, Marturii pentru pastori si
slujitorii Evangheliei, pag. 362)

„Misiunea bisericii lui Hristos este aceea de a-i salva pe pacatosii care
sunt gata sa piara. Misiunea ei este de a face cunoscuta dragostea lui
Dumnezeu fata de oameni si de a-i câstiga la Hristos prin eficienta acelei
iubiri. Adevarul pentru acest timp trebuie dus în colturile întunecate ale
pamântului, iar aceasta lucrare poate începe în camin.” (Ellen G. White,
Marturii, vol. 3, pag. 381)

Întrebari pentru discutie

1. Nu este nicio îndoiala ca biserica noastra are probleme. Domnul Isus
a explicat situatia astfel: „Isus le-a pus înainte o alta pilda si le-a zis:
«Împaratia cerurilor se aseamana cu un om care a semanat o samânta
buna în tarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrajmasul lui,
a semanat neghina între grâu si a plecat»” (Matei 13:24, 25). Citeste
toata parabola. Cum sa aplicam aceste cuvinte ale lui Isus la biserica
noastra si cum sa ne purtam cu cei care fac probleme. Înseamna aceas-
ta ca membrii care fac probleme nu pot fi exclusi din biserica din niciun
motiv. Vezi, de exemplu, Tit 3:10,11 si Romani 16:17.

2. Ce îi spui unei persoane care este de parere ca biserica este corupta si
care ia decizia de a se desparti de ea si de a merge pe cont propriu.

3. Biserica noastra sustine notiunea de „preotie a tuturor credinciosilor”.
Ce înseamna aceasta. Ce responsabilitati ne revin în aceasta calitate.

4. Care sunt amenintarile la adresa unitatii bisericii. Ce probleme au
stârnit dezbinari în sânul bisericii în trecut. Ce putem învata din aceste
situatii trecute pentru a evita consecinte asemanatoare.

2012 Creșterea în Hristos

Marea luptă, un concept fundamental
STUDIUL 1 » 29 OCTOMBRIE-5 OCTOMBRIE
Apocalipsa si Dumnezeul pe care ea Îl descopera
STUDIUL 2 » 6 OCTOMBRIE-12 OCTOMBRIE
Omul – lucrarea mâinilor lui Dumnezeu
STUDIUL 3 » 13 OCTOMBRIE-19 OCTOMBRIE
Mântuirea, singura solutie
STUDIUL 4 » 20 OCTOMBRIE-26 OCTOMBRIE
Creşterea în Hristos
STUDIUL 5 » 27 OCTOMBRIE-2 NOIEMBRIE
Biruinta asupra forțelor răului
STUDIUL 6 » 3 NOIEMBRIE - 9 NOIEMBRIE
Înarmarea pentru biruință
STUDIUL 7 » 10 NOIEMBRIE -16 NOIEMBRIE
Biserica în slujba oamenilor
STUDIUL 8 » 17 NOIEMBRIE -23 NOIEMBRIE
Biserica – ceremonii și ritualuri
STUDIUL 9 » 24 NOIEMBRIE - 30 NOIEMBRIE
Legea și Evanghelia
STUDIUL 10 » 1 DECEMBRIE - 7 DECEMBRIE
Viața creștină
STUDIUL 11 » 8 DECEMBRIE - 11 DECEMBRIE
Evenimentele finale – Domnul Isus si cei mantuiti
STUDIUL 12 » 15 DECEMBRIE - 21 DECEMBRIE
La înnoirea tuturor lucrurilor
STUDIUL 13 » 22 DECEMBRIE - 28 DECEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011