Despre noi

Istoria Bisericii Adventiștilor de Ziua a Șaptea

Adventiştii de Ziua a Şaptea sunt o mişcare religioasă apărută în America anilor 1844 dintr-un nucleu de credincioşi de diferite confesiuni protestante, organizată ca biserică în 1863, devenind apoi o Biserică internaţională, cu peste 16 milioane de membri în aproape toate ţările lumii.

Adventiştii de Ziua a Şaptea întreţin prin contribuţiile lor o reţea instituţională de 90 universităţi şi colegii, mii de şcoli, sute de spitale, clinici, aziluri şi orfelinate, zeci de tipografii, staţii de radio/TV şi o agenţie de ajutor social (ADRA) implicată în 121 ţări.

Moştenind spiritualitatea evanghelică – baptistă, pietistă şi metodistă -, fără a pretinde că sunt singurii oameni ai lui Dumnezeu, adventiştii au convingerea că ei sunt “Rămăşiţa” Bisericii din Apocalipsa (12:17, 14:6-12), mişcarea religioasă care corespunde cel mai bine criteriilor biblice. Ei îşi asumă cu modestie, dar cu toată seriozitatea şi hotărârea, rolul profeţilor biblici Ilie şi Ioan Botezătorul, în vederea avertizării lumii şi a pregătirii tuturor credincioşilor pentru venirea iminentă, premilenială şi vizibilă a lui Iisus.

Adventiştii militează pentru reaşezarea creştinismului pe temeiul protestant Sola Scriptura, susţinând separarea dintre biserică şi stat, libertatea conştiinţei şi a cuvântului, mântuirea numai prin Iisus Christos, prin credinţă.

Pe lângă alte doctrine importante şi valori comune celorlalţi creştini, adventiştii susţin câteva imperative biblice specifice: Sabatul zilei a şaptea (Sâmbăta), ca repaus creştin şi test escatologic; nemurirea condiţionată, dăruită credincioşilor prin înviere; sfinţenia corpului, a legilor naturii, condamnând viciile (sexul liber, drogurile, alcoolul, tutunul etc.), perversiunile şi alte practici nesănătoase, cum ar fi uzul fără discriminare al produselor animale; Judecata divină preadventă începută în Cer din 1844; revenirea iminentă a lui Iisus, ca singura speranţă a omenirii şi a individului. Adventiştii mărturisesc jertfa lui Hristos ca unică şi exclusivă cale a mântuirii oricărui om care crede şi darul Duhului Sfânt ca garanţie a triumfului final al Adevărului prin Biserică.

În acelaşi timp, adventiştii români se consideră parte integrantă a spiritualităţii creştine româneşti: succesori ai credincioşilor apostolici din primele veacuri, urmaşi ai celor mai buni trăitori – ortodocşi, catolici şi protestanţi – din spaţiul românesc; continuatori ai tuturor celor ce au promovat Biblia ca supremă autoritate religioasă, împreună cu ceilalţi fraţi evanghelici care au prins rădăcini în Ţările Române.

Adventiştii din Spania formează o Uniune, care este membră a uneia din cele 12 diviziuni administrative ale teritoriului mondial, subordonată Conferinţei Generale a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, cu sediul în S.U.A. (Silver Spring, MD).

 

Vezi doctrinele fundamentale

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.