Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu

STUDIUL 13 » 20 IUNIE – 26 IUNIE
Textul de memorat: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.” (Iacov 1:22)
0:00
0:00

Cea mai bună metodă de studiere a Bibliei nu ne este de niciun folos dacă nu suntem hotărâţi să trăim conform cu ceea ce am descoperit din Scriptură. Ceea ce este adevărat în privinţa educaţiei este adevărat şi când vine vorba de studierea Bibliei: cel mai bine înveţi nu doar citind şi ascultând, ci practicând ceea ce ştii. Această ascultare deschide o întreagă vistierie de binecuvântări divine, care, altfel, ar rămâne închisă pentru noi, şi ne conduce pe o cale uimitoare şi transformatoare pentru a ne creşte cunoştinţele şi înţelegerea. Dacă nu suntem dispuşi să rămânem la Cuvântul lui Dumnezeu şi nu dorim să punem în practică ce am studiat, nu vom creşte. Mărturia pe care o dăm va avea de suferit din cauză că viaţa noastră nu este în armonie cu cuvintele noastre.

Noi creştem în har şi în înţelepciune prin exemplele pline de inspiraţie care ne arată ce înseamnă să trăim după Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există niciun exemplu mai bun şi nicio forţă motivatoare mai puternică decât Isus Hristos. El ne-a dat un model pe care să îl urmăm. El a trăit o viaţă în armonie deplină cu voia lui Dumnezeu.

În această săptămână vom studia ce înseamnă să trăim după Cuvântul lui Dumnezeu şi sub autoritatea lui divină.

Duminică, 21 iunie – Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt

Este foarte important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu atenţie şi folosind metoda corectă. Dar, la fel de important, dacă nu chiar mai important, este să punem în practică ce am învăţat. Scopul suprem în studierea Bibliei nu este doar dobândirea de cunoştinţe, oricât de minunat ar fi. Obiectivul nu este să mânuim cu măiestrie Cuvântul, ci el să ne ia în stăpânire pe noi, schim- bându-ne vieţile şi modul de a gândi. Asta contează cu adevărat. A fi dispus să trăieşti adevărul pe care l-ai aflat înseamnă a fi dispus să te supui acelui adevăr. Uneori, această alegere implică o luptă puternică, deoarece noi suntem într-un război pentru câştigarea supremaţiei asupra gândirii şi vieţii noastre. În această luptă există doar două tabere între care trebuie să alegem.

1. Ce ne spun următoarele versete despre cum ar trebui să trăim? Filipeni 2:12-16

Dumnezeu lucrează în noi prin Duhul Sfânt, singurul care ne dă înţelepciune pentru a putea înţelege Sfânta Scriptură. Mai mult, ca fiinţe păcătoase, adesea, noi ne împotrivim adevărului lui Dumnezeu şi vom fi lăsaţi singuri dacă nu ne supunem Cuvântului Său (Romani 1:25; Efeseni 4:17,18). Fără Duhul Sfânt, în inima noastră nu este nicio afecţiune pentru solia lui Dumnezeu, nici încredere sau dragoste ca răspuns la acest mesaj. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu „lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”.

Duhul Sfânt este un profesor care doreşte să ne conducă la o înţelegere mai profundă a Scripturii şi la o apreciere plină de bucurie a Cuvântului. El aduce adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în atenţia noastră şi ne dă o înţelegere nouă pentru ca viaţa noastră să fie caracterizată de credincioşie şi o ascultare plină de iubire de voia lui Dumnezeu. „Nimeni nu este în stare să explice Scripturile fără ajutorul Duhului Sfânt. Totuşi, când studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă smerită, dispusă să se lase învăţată, îngerii lui Dumnezeu vor fi alături de voi pentru a vă convinge de dovezile adevărului.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, p. 411. Astfel, lucrurile spirituale sunt înţelese spiritual (1 Corinteni 2:13,14) şi noi putem urma cu bucurie Cuvântul lui Dumnezeu „în fiecare dimineaţă” (Isaia 50:4,5).

Filipeni 2:16 spune că noi ar trebui să ţinem „sus Cuvântul Vieţii”. Ce crezi că înseamnă acest lucru? Cum putem face aceasta? Vezi şi Deuteronomul 4:4 care ne învaţă ceva asemănător. Care este rolul nostru în acest întreg proces?

Luni, 22 iunie – Să învăţăm de la Isus

Cel mai bun şi mai inspirator exemplu de urmat este Domnul Hristos. El era familiarizat cu Scripturile, dornic să urmeze ce era scris şi să rămână în Cuvânt.

2. Cum a folosit Isus Scriptura pentru a Se împotrivi ispitelor lui Satana? Care este locul Scripturii în credinţa noastră, în special când suntem ispitiţi? Luca 4:4,8,10-12

Isus cunoştea foarte bine Cuvântul, era atât de familiarizat cu Scriptura, încât putea cita pe de rost. Această familiarizare trebuie să fi fost rezultatul timpului preţios petrecut cu Dumnezeu în studierea Scripturilor.

Dacă nu ar fi ştiut cuvintele exacte ale Scripturii şi contextul în care erau prezentate, Diavolul L-ar fi putut înşela foarte uşor. Şi Satana a citat Scriptura şi a folosit-o în scopuri înşelătoare. De aceea, nu este suficient să poţi să citezi din Scriptură aşa cum a făcut Satana. Noi trebuie să ştim ce altceva mai spune Scriptura despre un subiect şi care este sensul corect. Doar o astfel de cunoaştere a Cuvântului lui Dumnezeu ne va ajuta pe noi, la fel ca pe Isus, să nu fim înşelaţi de vrăjmaşul lui Dumnezeu, ci să putem să ne împotrivim atacurilor lui. Citim despre Isus că deschidea mintea urmaşilor Săi ca să înţeleagă Scriptura, prezentându-le ce „este scris” (Luca 24:45,46; Matei 11:10; Ioan 6:45 etc.). El ştia că aceia care citesc Scriptura pot ajunge la o înţelegere corectă: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” (Luca 10:26). Pentru Isus, cuvântul Scripturii era norma după care trebuie să trăiască omul.

În Ioan 7:38, Isus – Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup – le-a îndreptat atenţia ucenicilor la ce spunea Scriptura. Doar cu ajutorul ei putem şti că Isus este Mesia cel făgăduit. Scripturile sunt cele care dau mărturie despre El (Ioan 5:39). Însuşi Isus a fost dornic să rămână credincios Scripturii, Cuvântul lui Dumnezeu în formă scrisă. Dacă El era dispus să facă acest lucru, ce ar trebui să facem noi?

Ce experienţă ai avut în folosirea Scripturii când ai fost ispitit? Când ai fost ispitit, ai început să citeşti din Biblie sau să citezi din ea? Ce s-a întâmplat şi ce ai învăţat din acea experienţă?

Marţi, 23 iunie – Isus şi Scriptura

3. Ce mesaj puternic ne prezintă Isus despre relaţia Sa cu Biblia? Ioan 5:45-4

Unii oameni susţin că atunci când a vorbit, Isus a pus în contrast cuvintele Sale şi cuvintele Scripturii, aşa cum le găsim în Vechiul Testament, şi că a pus cuvintele Lui mai presus de cuvintele Scripturii.

În Noul Testament citim că Isus a spus: „Aţi auzit că s-a zis… Dar Eu vă spun…” (Matei 5:43,44; compară cu Matei 5:21,22,27,28,33,34,38,39). Când a rostit bine cunoscuta Predică de pe Muntele Fericirilor, Isus nu a încercat să desfiinţeze Vechiul Testament sau să renunţe la el, aşa cum pretind unii, ci a răspuns la diverse interpretări ale Scripturii şi la tradiţiile orale folosite de unii învăţători ai acelor zile pentru a justifica un anume comportament faţă de semeni, comportament pe care Dumnezeu nu îl cerea, nici nu îl tolera, de exemplu ura faţă de vrăjmaşi (Matei 5:43).

Isus nu a desfiinţat Vechiul Testament în niciun fel şi nici nu i-a subminat autoritatea. Din contră, chiar Vechiul Testament demonstrează cine este El. Însă El a întărit semnificaţia afirmaţiilor Vechiului Testament îndreptându-ne atenţia la intenţiile lui Dumnezeu.

A te folosi de autoritatea lui Isus pentru a descalifica Sfânta Scriptură sau pentru a denigra unele părţi din Biblie ca fiind neinspirate este probabil o formă foarte subtilă şi, posibil, cea mai periculoasă formă de critică a Scripturii, deoarece se face chiar în Numele lui Isus. Noi avem exemplul Său şi putem vedea cum a întărit El autoritatea Scripturilor care, în zilele Sale, cuprindeau doar Vechiul Testament.

Isus a înălţat Scriptura în mod constant ca fiind un ghid de încredere. De fapt, în Predica de pe Munte El afirmă cu claritate: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc” (Matei 5:17). El continuă şi spune că oricine „va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor” (vers. 19).

Care sunt câteva învăţături-cheie care Îşi au temelia în Vechiul Testament?

Miercuri, 24 iunie – Stai în linişte în prezenţa Cuvântului

Vieţile noastre tind să fie haotice şi pline de tensiune şi stres. Uneori trebuie să muncim mult doar pentru a supravieţui şi pentru a avea hrană pe masă. Alteori, chiar dacă avem cele necesare vieţii, alergăm în stânga şi în dreapta pentru că vrem mai mult. Ne dorim lucruri care credem că ne vor face fericiţi şi împliniţi. Dar, în cartea Eclesiastul, Solomon ne avertizează că nu întotdeauna se întâmplă aşa.

Oricare ar fi motivul, putem fi atât de ocupaţi cu lucrurile acelei vieţi, şi asta se poate întâmpla foarte uşor, încât să Îl lăsăm deoparte pe Dumnezeu. Nu se poate spune că nu credem, dar nu petrecem suficient timp de calitate în studiu, rugăciune şi pentru a ne apropia de Dumnezeu, „în mâna căruia este suflarea [noastră]” (Daniel 5:23). Putem fi atât de distraşi de alte lucruri, încât să nu mai avem un timp de calitate cu Dumnezeu. Cu toţii avem nevoie de momente în care să încetinim ritmul pentru a ne întâlni cu Mântuitorul nostru, Isus. Cum ne poate vorbi Duhul Sfânt dacă noi nu ne oprim să ascultăm? Timpul special petrecut cu Dumnezeu în linişte, studiind Cuvântul Său şi stând în comuniune cu El prin rugăciune, este sursa vieţii noastre spirituale.

4. Ce ne învaţă următoarele texte despre timpul petrecut cu Dumnezeu? De ce este atât de important acest timp? Psalmii 37:7; 46:10; 62:1,2,5

Dacă iubeşti pe cineva, petreci timp cu persoana iubită. Alege un loc în care poţi citi şi medita la Cuvântul lui Dumnezeu fără întreruperi. În viaţa noastră haotică, acest lucru se poate întâmpla doar dacă punem deoparte în mod voit un timp pentru această întâlnire. Adesea începutul zilei este cel mai bun moment pentru aceste minute de linişte şi meditaţie. Astfel de momente înainte de începerea zilei de lucru pot deveni o binecuvântare pentru tot restul zilei, deoarece gândurile valoroase pe care le dobândeşti în acele momente te vor însoţi multe ore. Fii creativ în a găsi timpul de calitate de care ai nevoie pentru a te întâlni cu Dumnezeu fără întreruperi.

Legătura cu Dumnezeul cel viu al Bibliei prin rugăciune îţi influenţează viaţa cum nimic altceva nu o poate face şi te va ajuta să te asemeni mai mult cu Isus.

Cât de hotărât eşti să cauţi să petreci timp cu Domnul? Cum sunt acele momente şi cum te ajută să cunoşti mai bine realitatea şi dragostea lui Dumnezeu?

Joi, 25 iunie – Memorare şi cântec

„Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:11). Memorarea Scripturii aduce multe binecuvântări. Când strângem pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră putem aduce la viaţă ceea ce am memorat şi le putem aplica în circumstanţe noi. În acest fel, Biblia are un impact direct asupra gândirii, deciziilor şi ne influenţează valorile şi comportamentul. Memorarea Scripturii aduce Biblia în experienţa noastră zilnică. Mai mult, ne ajută să ne închinăm lui Dumnezeu şi să trăim o viaţă de credinţă conform cu Scriptura.

Memorarea Scripturii cuvânt cu cuvânt este o puternică apărare împotriva înşelăciunilor şi a interpretărilor false. Ea ne face în stare să putem cita Scriptura, chiar în momente în care nu o avem cu noi fizic. Acest lucru se poate dovedi o reală putere pentru bine în confruntarea cu ispita sau cu provocări ostile. Când ne amintim făgăduinţele lui Dumnezeu şi ne concentrăm mintea asupra Cuvântului Său şi nu asupra problemelor noastre, gândul nostru se înalţă la Dumnezeu, care are o mie de căi de a ne ajuta pe care noi nu le vedem.

5. Cum poate Cuvântul lui Dumnezeu pus în cântec să se înrădăcineze în mintea noastră? Efeseni 5:19; Coloseni 3:16

A cânta cuvintele din Biblie poate fi, de asemenea, un mod de a memora versetele Scripturii. Prin cântec, cuvintele Scripturii sunt memorate mai uşor. Combinarea cuvintelor Scripturii cu melodii frumoase va ancora cuvintele în gândul nostru şi va fi un mod eficient de a alunga stările de nelinişte. Pasajele din Scriptură puse în legătură cu melodii simple, dar armonioase, pot fi cântate şi memorate cu uşurinţă de către copilaşi şi adulţi. Scriptura a fost o inspiraţie pentru numeroase oratorii cunoscute la nivel mondial, pentru simfonii şi pentru alte opere muzicale care au modelat şi influenţat cultura creştină de-a lungul secolelor. Compoziţiile care ne înalţă mintea şi ne îndreaptă gândurile către Dumnezeu şi Cuvântul Său sunt o binecuvântare minunată şi o influenţă pozitivă în viaţa noastră.

„Muzica este o parte din serviciul de proslăvire a lui Dumnezeu în curţile cereşti şi noi ar trebui să ne străduim să ne apropiem cât mai mult cu putinţă, în inimile noastre, de armonia corurilor cereşti.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 594

Vineri, 26 iunie – Un gând de încheiere

„Ochiul firesc nu poate privi niciodată farmecul şi frumuseţea lui Hristos. Doar iluminarea interioară a Duhului Sfânt, care îi descoperă sufletului starea sa lipsită de speranţă şi ajutor fără mila şi iertarea Purtătorului de păcate şi fără jertfa desăvârşită a lui Hristos, poate să îl facă în stare pe om să discearnă mila Sa infinită, dragostea Sa nemărginită, bunăvoinţa şi slava Sa.” – Ellen G. White, The Upward Look, p. 155

„Porţiuni din Scriptură, chiar capitole întregi, pot fi învăţate pe de rost pentru a fi repetate când Satana vine cu ispitele sale. … Când Satana vrea să conducă mintea să zăbovească asupra lucrurilor lumeşti şi senzuale, cea mai eficientă împotrivire este: Stă scris” – The Advent Review and Sabbath Herald, 18 aprilie 1884

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, cap. 11 „Înaltul privilegiu al rugăciunii”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 132-138
1. Cu ce anume compară psalmistul locuirea fraţilor împreună?
2. Care era concepţia psalmistului despre locul de unde „scotea” Domnul vântul?
3. Ce anume solicitau biruitorii de la prizonierii iudei?
4. Ce anume vede şi cunoaşte Domnul, deşi este „înălţat”?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Adevărul despre sanctuar
5. Ce teorie falsă menţionează Ellen G. White că va introduce vrăjmaşul, printre altele?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
Descarcă cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Calendar_2020_2_apr-mai-iun jpg .

Calendar_2020_2_apr-mai-iun pdf .
Studiile Biblice, trim. II/2020-Cum să interpretăm Scriptura; într-un fişier (ediţia Audio): doc .
Studiile Biblice, trim. II/2020-Cum să interpretăm Scriptura; într-un fişier (ediţia Audio): pdf .
Studiile Biblice, trim. II/2020-Cum să interpretăm Scriptura; într-un fişier (ediţia EVS): pdf .
Textele Studiilor, trim. II/2020-Cum să interpretăm Scriptura; într-un fişier (ediţia Audio): doc .
Textele Studiilor, trim. II/2020-Cum să interpretăm Scriptura; într-un fişier (ediţia Audio): pdf .
Textele de memorat ale Studiilor, trim. II/2020-Cum să interpretăm Scriptura: pptx .
Textele de memorat ale Studiilor, trim. II/2020-Cum să interpretăm Scriptura: pdf .

Comentarii pentru zecimi şi daruri 2020 pdf .
(Aceste comentarii au fost pregătite de Departamentul Administrarea Creştină a Vieţii, Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.)

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei lecţii din trimestru!

Cuvinte cheie: descarcă, descarca, download Comentarii pentru zecimi şi daruri 2020

Vizualizări:
SUS

2020 Cum să interpretăm Scriptura

Caracterul unic al Bibliei
STUDIUL 1 » 28 MARTIE – 3 APRILIE
Originea Bibliei
STUDIUL 2 » 4 APRILIE – 10 APRILIE
Isus, apostolii şi Biblia
STUDIUL 3 » 11 APRILIE – 17 APRILIE
Biblia – sursa de autoritate a credinţei noastre
STUDIUL 4 » 18 APRILIE – 24 APRILIE
Sola Scriptura
STUDIUL 5 » 25 APRILIE – 1 MAI
De ce este nevoie de interpretare?
STUDIUL 6 » 2 MAI – 8 MAI
Limbaj, text şi context
STUDIUL 7 » 9 MAI – 15 MAI
Cartea Geneza şi facerea lumii (I)
STUDIUL 8 » 16 MAI – 22 MAI
Cartea Geneza şi facerea lumii (II)
STUDIUL 9 » 23 MAI – 29 MAI
Biblia ca istorie
STUDIUL 10 » 30 MAI – 5 IUNIE
Biblia şi profeţia
STUDIUL 11 » 6 IUNIE – 12 IUNIE
Interpretarea pasajelor dificile
STUDIUL 12 » 13 IUNIE – 19 IUNIE
Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu
STUDIUL 13 » 20 IUNIE – 26 IUNIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011