Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Alături de Păstor

STUDIUL 1 » 25 IUNIE - 1 IULIE
Textul de memorat: „Îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.” (Psalmii 23:3)
0:00
0:00

Sofia s-a rezemat de uşa dormitorului ei şi s-a lăsat alunecând la podea. Lacrimile izvorau una după alta şi in clipa următoare plângea deja în hohote. „Cum a putut să facă aşa ceva? Cum a putut?” Sofia tocmai aflase o veste care ii frângea inima. Cineva, pe care îl considera un prieten. pe care îl respecta şi în care avea încredere, împrăştia bârfe îngrozitoare despre ea ca să îi strice reputaţia şi munca de până atunci. Luând Biblia de pe pat, s-a trezit că se uita fix la nişte cuvinte cunoscute: „îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu Mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie” (Psalmii 23:3,4).

„N-are cum să fie aşa!” izbucni în sinea ei. Dar logica părea simplă. Păstorul din psalm îşi conducea oile „pe cărările dreptăţii” (VDCL, BTF), dar tocmai aceste cărări păreau să şerpuiască prin valea umbrei morţii. Era posibil ca până şi această trădare dureroasă din partea unui prieten, această vale întunecată, să fie folosită de Dumnezeu ca s-o înveţe ceva despre neprihănire?

De înţeles: Când ai crescut spiritual mai mult: în vremuri uşoare sau în vremuri mai grele?

Duminică, 26 iunie – Un ghid pentru drum: Păstorul

„Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic” (Psalmii 23:1).

Unor copii li s-a cerut să facă un desen despre Dumnezeu. Fără nicio excepţie, toţi au desenat o inimă undeva pe foaie. Când au fost întrebaţi de ce, toţi au răspuns că Dumnezeu este dragoste. Atât.

E uşor să avem o părere bună despre Dumnezeu şi planurile Sale atunci când totul merge bine. Dar, pe măsură ce creştem şi viaţa devine mai grea şi mai complicată, vederile noastre despre Dumnezeu se schimbă adesea. Dumnezeu nu Se schimbă, bineînţeles (Evrei 13:8: Iacov 1:17); dar noi, da.

La unison cu stilul de viaţă pastoral al poporului lui Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament, Psalmul 23 utilizează imaginea unui păstor pentru a descrie modul în care Dumnezeu Se îngrijeşte de noi. Simbolul păstorului este folosit in dreptul lui Dumnezeu atât în Vechiul, cat şi in Noul Testament. Este un tablou minunat şi de asemenea etern valabil. înainte să analizăm Psalmul 23, să vedem modul în care scriitorii Bibliei au înţeles lucrarea şi caracterul Păstorului în Biblie.

1. Ce spun despre Păstor următoarele versete?

Isaia 40:11
Ieremia 23:3,4
Ezechiel 34:12
Ioan 10:14-16
1 Petru 2:25

2. Să ne întoarcem la Psalmul 23. Cum îşi îngrijeşte Păstorul oile?

Versetul 2
Versetul 3 („mă ghidează să merg pe drumul corect”, BVA)
Versetul 4
Versetul 5
Versetul 6

Ce înseamnă să ştii că există Cineva ca cel descris mai sus care are grijă de tine? Cum poţi folosi această imagine ca să încurajezi pe cineva a cărui imagine despre Dumnezeu a fost întunecată de propriile lupte, oricare ar fi acestea?

Luni, 27 iunie – Popasuri de-a lungul drumului

„Şi mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său” (Psalmii 23:3).

Imaginează-ţi acele „cărări drepte” întinzându-se înaintea ta până departe. Nu le poţi vedea capătul, dar ştii că la final ajungi acasă, în casa lui Dumnezeu. Dacă te concentrezi puţin mai mult, vezi unde duce drumul? Unele locuri se văd clar, dar altele sunt complet blocate de obstacole mari sau periculoase. Uneori, drumul dispare după o culme. Pe unele porţiuni e mai uşor să mergi, pe altele, mai greu. Exact în felul acesta a călătorit şi poporul Israel din Egipt spre Ţara Promisă şi parcursul lui este descris tot aşa în acest psalm.

3. Identifică în Psalmul 23 locurile pe unde David vede oile înaintând pe cărări drepte, în drumul lor spre casa Domnului.

Dar de ce aceste cărări se numesc „cărări drepte”, „cărările dreptăţii” (VDCL) sau „drumul corect” (BVA)? Iată patru motive importante: (î) pentru că duc la destinaţia corectă – casa Păstorului; (2) pentru că ne menţin in armonie cu cine trebuie, şi anume cu Păstorul însuşi; (3) pentru că ne învaţă să fim persoane drepte, corecte – aşa cum este Păstorul; (4) pentru că ne oferă mărturia corectă – pe măsură ce devenim oameni drepţi/neprihăniţi, îi dăm slavă lui Dumnezeu.

Este important să înţelegem că, atunci când Dumnezeu ne conduce, nu este ca şi când ar livra un pachet la destinaţie. Presupune ceva mai mult decât îndrumare şi protecţie. Ca în multe exemple din Biblie în care El conduce (fie pe Avraam prin făgăduinţa Sa, fie pe poporul Israel printr-un stâlp de foc şi de nor), când Dumnezeu conduce înseamnă întotdeauna că îşi învaţă poporul ceva în ce priveşte neprihănirea.

Cât de conştient eşti că dreptatea/neprihănirea este prioritatea Păstorului pentru viaţa ta? Cum pot încercările să-ţi schimbe viaţa astfel încât să reflectezi mai bine caracterul Domnului Hristos?

Marţi, 28 iunie Un ocol neaşteptat (1): Valea

„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie” (Psalmii 23:4).

Ar ti frumos dacă drumurile dreptăţii/neprihănirii s-ar afla numai de-a lungul luncilor înverzite ale unor pâraie reci. Dar nu acesta este parcursul zugrăvit de David. Aceste cărări trec şi prin valea umbrei morţii – un loc pe care nu dorim să-l traversăm. în anumite perioade ale anului, văile din Israel sunt predispuse la inundaţii care pot surveni brusc şi cauza pagube. De asemenea, aceste defileuri sunt de obicei strâmte, cu povârnişuri abrupte care blochează lumina. Prin urmare, „umbra morţii” este o metaforă pentru întuneric dens sau umbră deasă.

4. Gândeşte-te la momentele tale de „vale a umbrei morţii”. Cum a fost? Ţi-a fost teamă chiar dacă ştiai că Păstorul era acolo? Ce versete din Biblie ţi-au fost cele mai dragi atunci şi de ce?

5. Cum crezi că au ajuns oile în vale? Au mers acolo de capul lor? Sau le-a condus Păstorul însuşi? Argumentează-ţi răspunsul.

Elisabeth Elliot a scris: „Un miel care se trezeşte în valea umbrei morţii ar putea ajunge la concluzia că a fost condus acolo din greşeală. A tost necesar ca el să traverseze acel întuneric ca să înveţe să nu se teamă. Păstorul încă este cu el’ (Elisabeth Elliot, Quest for Love, Revell Books, Grand Rapids, Ml, 1996, p. 218).

Te-ai simţit vreodată „condus din greşeală” în vale? Ce atitudine ai avut faţă de Dumnezeu atunci? De ce crezi că Păstorul ar risca să fie înţeles greşit deoarece a îngăduit să trecem prin valea întunecată?

Miercuri, 29 iunie – Un ocol neaşteptat (2): Masa întinsă

„Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu este plin de dă peste el” (Psalmii 23:5).

De-a lungul vieţii vom da inevitabil peste duşmani, peste oameni care ni se opun. Cum procedezi cu ei? Ai stat vreodată treaz noaptea, răsucindu-te în pat şi născocind modalităţi de a te răzbuna pe cei care încearcă să-ţi facă rău sau să-ţi distrugă munca? Creştinilor le poate fi greu să-şi dea seama cum să-i trateze pe duşmani.

6. Ce fel de duşmani ai avut în viaţa ta? Cum ai reacţionat faţă de persoane care au încercat să-ţi facă rău ţie sau celor dragi? Cât de fidel ai urmat cuvintele lui Isus din Matei 5:44 sau pe cele ale lui Pavel din Romani 12:17-21?

În Psalmii 23:5, David ne arată un mod interesant de a proceda cu inamicii: le pune în umbră prezenţa, uitându-se in schimb la ceea ce face Dumnezeu pentru el. Şi Dumnezeu este acolo, pregătindu-i masa.

În cultura lui David, când un musafir important venea la o masă festivă şi era pe punctul de a intra, gazda îi ungea capul cu untdelemn – un amestec de ulei de măsline şi parfum. Apoi musafirul era aşezat în faţa unei cantităţi mult mai mari de mâncare decât ar tî fost cineva în stare să mănânce.

7. Cum ne pot reaminti cele trei obiecte (masa, untdelemnul şi paharul) din Psalmii 23:5 că Dumnezeu Se îngrijeşte de noi, chiar şi atunci când suntem în vale?

Pavel ne reaminteşte: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt in locurile cereşti” (Efeseni 6:12). Duşmanii noştri sunt unii pe care ii vedem, dar şi unii pe care nu-i vedem. Fie că ne place, fie că nu, suntem încercuiţi. Totuşi, când suntem cu Păstorul, nici măcar un vrăjmaş, văzut sau nevăzut, nu ne poate fura ceea ce El a pregătit pentru noi.

Meditează asupra modului în care te-a tratat Păstorul când ai fost înconjurat de duşmani. Ce găseşti în aceste vremuri care te ajută să fii recunoscător chiar şi în astfel de greutăţi?

Joi, 30 iunie – Promisiunea unui drum în siguranţă

Uneori, când suntem în vale sau încercuiţi de duşmani, poate ti tentant să credem că am fost lăsaţi singuri. Uneori ni se pare că Dumnezeu nu a făcut prea multe pentru noi: gândim că, dacă El ne-ar fi ajutat, nu am li ajuns de la bun început în situaţia în care suntem. Dar, evident, David nu pare să vadă lucrurile aşa.

8. În ciuda încercărilor prin care trece, care sunt lucrurile de care David este sigur în Psalmii 23:6? Vezi şi Efeseni 1:4,5; 2 Petru 1:10; Evrei 11:13-15.

Unele traduceri spun că bunătatea şi îndurarea inepuizabilă (angajamentul prin legământ al lui Dumnezeu) mă vor „urma” (VDCL, BTF) în toate zilele vieţii mele. Dar verbul din original este mai sugestiv şi versetul ar trebui să sune aşa: bunătatea şi dragostea statornică „mă vor urmări/vor alerga după mine” în toate zilele vieţii mele. (De fapt, este acelaşi verb ebraic folosit în versete precum Geneza 14:14; Iosua 10:19 şi 1 Samuel 25:19, unde ideea de urmărire este foarte clară.)

9. Ce imagine îţi vine în minte când te gândeşti că bunătatea şi dragostea nesecată „aleargă după tine”? Ce crezi că a vrut să ne spună David despre Dumnezeu când a descris grija Lui în felul acesta?

Indiferent cât de adâncă este valea sau cât de sâcâitori sunt inamicii, certitudinea bunătăţii şi iubirii fără sfârşit ale lui Dumnezeu, precum şi siguranţa călăuzirii Sale până la capătul drumului sunt lucruri de necontestat. Dacă aceste gânduri L-au putut susţine pe Isus la Golgota, şi noi ar trebui să prindem curaj.

Sunt momente totuşi când cei dragi sunt apăsaţi de întrebări. După cum ne-a arătat David în Psalmii 23:6, cea mai bună abordare a acestor îngrijorări nu este să descriem teoretic şi teologic ce poate face Dumnezeu, ci să ne exprimăm convingerea personală cu privire la adevărul despre Dumnezeul nostru.

Ce dovezi personale ai că bunătatea şi îndurarea divină ne urmăresc? Ce dovezi din Biblie ai putea adăuga? Cum le-ai putea împărtăşi aceste lucruri acelora care poate pun la îndoială certitudinea grijii lui Dumnezeu? în ce fel crucea este exemplul cel mai grăitor al acestei „urmăriri”? Promisiunea unui drum în siguranţă

Vineri, 1 iulie

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, voi. 4, capitolul „Misionari în cămin”; Hristos, Lumina lumii/ Viaţa Iui Iisus, capitolul 52

„Cei care vor fi, într-un final, victorioşi vor avea parte de perioade de confuzie şi probă în viaţa lor religioasă, dar nu trebuie să-şi piardă încrederea, pentru că aceasta este o parte a disciplinării lor in şcoala lui Hristos şi este esenţială in procesul de purificare şi înlăturare a zgurii. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să suporte cu stăpânire de sine atacurile şi reproşurile grave ale duşmanului şi trebuie să învingă obstacolele pe care Satana le va plasa în calea lui. […] Dar, dacă veţi continua să vă uitaţi în sus, şi nu în jos, spre dificultăţi, nu vă veţi abate de pe cale şi îl veţi vedea curând pe Isus întinzându-Şi mâna să vă ajute. Va trebui doar să-l daţi mâna cu deplină încredere şi să-I, lăsaţi să vă conducă. Atunci când veţi avea încredere, veţi avea şi speranţă. […] Vei găsi putere în Hristos pentru a-ţi forma un caracter puternic, echilibrat şi frumos. Satana nu poate avea niciun efect asupra luminii strălucitoare emanate de un asemenea caracter” (Ellen G. White, Solii pentru tineret, p. 63,64).

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Deuteronomul 4 – 10
1. Pentru ce fel de ucigaşi au fost alese cetăţile de scăpare?
2. Cum şi de unde a rostit Domnul cuvintele Celor Zece Porunci?
3. Cum urma să izgonească Domnul neamurile dinaintea lui Israel?
4. Despre cine se spune că „nu primeşte daruri”?

Evanghelizare, Secţiunea 19, subcapitolul „Perioada de probă în lucrarea pastorală”
5. Ce sfat trebuie să dea pastorii în vârstă lucrătorilor tineri?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video) pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Veştile misionare video pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet a Departamentului „Şcolii de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Comentarii pentru zecimi şi daruri (video) pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet a „Departamentului Isprăvnicie” meniul: Videoclipuri.

Menţionare! Materialele: prezentare PowerPoint, rezumat şi imaginea textului de memorat sunt preluate de la http://www.fustero.es/index_ro.php. (Mulţumiri!)
Coperta ciclului de Studii biblice şi Veştile misionare scrise ale fiecărui trimestru le veţi găsi doar la pagina primei lecţii din trimestru!

Calendar_2022_3_iul-aug-sep jpg .
Calendar_2022_3_iul-aug-sep pdf .
Textele de memorat ale Studiilor, trim. III/2022-Cu Hristos în cuptorul încercării: pptx .
Textele de memorat ale Studiilor, trim. III/2022-Cu Hristos în cuptorul încercării: pdf .

Vizualizări:
SUS

2022 Cu Hristos, în cuptorul încercării

Alături de Păstor
STUDIUL 1 » 25 IUNIE - 1 IULIE
Greutăţile care vor veni
STUDIUL 2 » 2 IULIE – 8 IULIE
Colivia
STUDIUL 3 » 9 IULIE – 15 IULIE
Când se vede faţa aurarului
STUDIUL 4 » 16 IULIE – 22 IULIE
Temperaturi extreme
STUDIUL 5 » 23 IULIE – 29 IULIE
Lupta din răsputeri
STUDIUL 6 » 30 IULIE – 5 AUGUST
O speranţă de nezdruncinat
STUDIUL 7 » 6 AUGUST – 12 AUGUST
Se poate vedea invizibilul
STUDIUL 8 » 13 AUGUST – 19 AUGUST
O viaţă trăită cu laudă
STUDIUL 9 » 20 AUGUST – 26 AUGUST
Blândeţe în mijlocul focului
STUDIUL 10 » 27 AUGUST – 1 SEPTEMBRIE
Aşteptarea cu răbdare
STUDIUL 11 » 3 SEPTEMBRIE – 9 SEPTEMBRIE
Aşa cum moare sămânţa
STUDIUL 12 » 10 SEPTEMBRIE – 16 SEPTEMBRIE
Domnul Hristos, în cuptorul încercării
STUDIUL 13 » 17 SEPTEMBRIE – 23 SEPTEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011