Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Soluţia lui Dumnezeu pentru îngrijorare

STUDIUL 2 » 1 IANUARIE - 7 IANUARIE
Text de memorat: „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5,7)

Scriptura este plină de versete în care se găsesc cuvinte precum frică, îngrijorare, mânie, spaimă şi groază. Multe texte se referă la lucrurile cu privire la care oamenii îşi fac griji sau de care le este frică; altele cuprind făgăduinţele lui Dumnezeu pentru cei cărora le este frică sau pentru cei care sunt îngrijoraţi. Mesajul „Nu te teme” este subliniat, iar şi iar, în întreaga Scriptură.

Şi de ce nu? În definitiv, frica şi îngrijorarea fac parte din existenţa omului încă de la apariţia păcatului pe pământ. Îngrijorarea sau teama cu privire la ce s-ar putea întâmpla se numără printre emoţiile care ne pun cel mai mult în primejdie sănătatea psihică şi fizică. O legendă medievală povesteşte despre un drumeţ care, într-o seară, în călătoria lui spre Londra, s-a întâlnit cu Frica şi cu Nenorocirea, care îşi propuseseră să ucidă zece mii de oameni. Drumeţul a întrebat Nenorocirea dacă avea să facă singură toate acele victime. „O, nu, i-a răspuns Nenorocirea. Eu voi ucide numai câteva sute. Prietena mea, Frica, îi va ucide pe ceilalţi.”

Studiul de săptămâna aceasta ne ajută să înţelegem cum putem să ne eliberăm de frică şi de îngrijorare. Încrederea în Dumnezeu şi mulţumirea sunt factorii-cheie care ne ajută să privim viitorul cu încredere.

Prima întâlnire cu frica

Citeşte Geneza 3,6-10. Este dificil să înţelegem ce au simţit Adam şi Eva în momentul în care au cunoscut frica pentru prima dată, întrucât niciunul dintre noi nu ne mai amintim când am trăit pentru prima dată această emoţie. Psihologii au confirmat că bebeluşilor le este frică încă din primele zile de viaţă, în principal de foame şi de zgomotele puternice.

Copiii mai mari şi adolescenţii au temeri diverse: le este teamă de animale, de întuneric, de singurătate; de diverse lucruri legate de şcoală, de despărţirea de părinţi; le este teamă că nu vor creşte sau că vor fi respinşi de colegii lor. Şi adulţii au neliniştile lor, legate în general de împrejurările specifice vieţii lor: le este teamă că nu vor găsi un partener de viaţă potrivit, că nu vor găsi un loc bun de muncă, le este frică de atacuri teroriste, de boli cronice sau fatale, de violenţa fizică, de moarte etc.

Ellen White spune că, după ce Adam a mâncat din fructul interzis, „gândul păcătuirii l-a umplut de groază” şi că temperatura blândă din Eden părea acum că îngheaţă perechea vinovată. În suflet, le-a rămas „simţământul păcatului, o teamă pentru viitor, o goliciune a sufletului”. – Patriarhi şi profeţi, pag. 57

1. Citeşte următoarele făgăduinţe legate de frică şi de îngrijorare. Identifică motivele pentru care nu trebuie să ne îngrijorăm. Ps. 23,4 ; Prov. 1,33 ; Hagai 2,5 ; 1 Petru 3,14 ; 1 Ioan 4,18.19

Frica şi îngrijorarea sunt frecvent întâlnite. Ele sunt nişte emoţii distructive şi dureroase. Între simptomele obişnuite ale îngrijorării se includ neliniştea, spaima, insomnia, tremurăturile, încordarea, durerile de cap, extenuarea, ameţeala, palpitaţiile, respiraţia greoaie, transpiraţia, dificultatea de concentrare şi hipervigilenţa. Îngrijorarea poate fi însoţită şi de atacuri de panică. Dumnezeu vrea să ne elibereze de aceste simţăminte nedorite şi ne invită să ne încredem în El.

Care sunt lucrurile de care îti este frica cel mai tare? De ce? Este frica ta întemeiata? Ce pasi practici poti face pentru a îndeparta din viata ta lucrurile de care îti este frica sau pentru a reduce sentimentul de frica?

Nu te teme!

2. De ce îi era frică lui Avram? Care erau motivele întemeiate ale fricii lui? Gen. 15,1-3

Dumnezeu l-a chemat pe Avram şi i-a făgăduit că îl va face un neam mare. Însă anii treceau şi, neavând un moştenitor, Avram a început să se frământe, devenind extrem de îngrijorat. Versetele 2 şi 3 ne dezvăluie temerea lui principală: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu”. Atitudinea aceasta este urmarea firească a dorinţei noastre de perpetuare, a dorinţei de a avea urmaşi prin care influenţa noastră să dăinuie.

Răspunsul lui Dumnezeu la îngrijorările lui Avram a fost acesta: „Nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare” (Gen. 15,1). Viitorul vieţii noastre şi chiar viitorul de după moartea noastră se află în mâinile Tatălui nostru ceresc. El ştie că una dintre cele mai mari nevoi ale noastre este eliberarea de îngrijorare, iar dorinţa Sa este să fim mulţumiţi în prezent şi să privim viitorul cu încredere.

3. În ce situaţii a rostit Domnul cuvintele „Nu te teme”? Deut. 31,8 ; 2 Cron. 20,17; Luca 21,9 ; Ioan 14,27

Îngrijorarea este o stare de nelinişte cu privire la necunoscut, cu privire la evenimente presupuse a se întâmpla în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Aceste presupuse evenimente nu există deocamdată decât în mintea noastră. Cu toate acestea, simptomele îngrijorării sunt foarte reale, atât din punct de vedere emoţional, cât şi psihic, şi pot fi foarte dureroase. Nu este de mirare că Domnul vrea să ne elibereze de ele!

Cum poti sa aplici cuvintele Domnului: „Nu te teme!”, în orice situatie prin care treci? Cum poti sa-ti aduci aminte mereu si, indiferent de problemele cu care te confrunti, Dumnezeu este mai puternic si mai mare si te iubeste foarte mult?

Încrederea şi îngrijorarea

4. Cum i-a încurajat Domnul Isus pe ucenici? Ioan 14,1.2.

Ce eveniment a avut loc imediat după aceea? Spre ce le-a îndreptat El gândurile? Cuvintele acestea ne inspiră încredere în Tatăl şi în Domnul Isus, ca să nu ne mai îngrijorăm de relele care ni s-ar putea întâmpla în viitor. Domnul a îndreptat atenţia ucenicilor spre Împărăţia pe care o pregătea pentru ei. Orice ni s-ar întâmpla aici şi oricare ar fi necazurile prin care trecem, ne aşteaptă o Împărăţie veşnică. De aceea, aveţi încredere în Mine şi în făgăduinţele Mele, spune Isus. Acesta este mesajul Său pentru noi astăzi!

În şedinţele de consiliere, clienţilor li se cere să arate ce ar face în anumite situaţii concrete de viaţă pentru a-şi păstra încrederea şi respectul faţă de ei înşişi. Ei învaţă cum să-şi stăpânească gândurile, când au tendinţa să se îngrijoreze, şi să le îndrepte spre subiecte care inspiră încredere, precum şi diferite tehnici de relaxare şi de respiraţie, pe care să le aplice în situaţiile critice. Strategiile acestea se bucură de un oarecare succes, însă ele se bazează pe ideea câştigării încrederii în noi înşine pentru reducerea anxietăţii. Dar lucrul cel mai important, soluţia reală este să învăţăm să ne încredem în Dumnezeu.

5. Ce spune psalmistul despre încrederea în Dumnezeu şi despre încrederea în om? Ps. 118,8.9

Oamenii sunt capricioşi şi nestatornici, dar Dumnezeu nu Se schimbă şi nu Îşi ia cuvântul înapoi. Regele Italiei şi cel al Boemiei i-au promis lui Ian Hus protecţia lor. Însă şi-au călcat cuvântul şi Hus a fost martirizat. Şi regele Carol I i-a trimis unui om de stat englez, Thomas Wentworth, un document în care a scris: „Pe cuvântul regelui că nu vei avea nimic de suferit în ceea ce priveşte viaţa, onoarea sau averea”. La scurt timp însă, regele a semnat un decret în care se hotăra moartea acelui om.

6. Ce ne spune Domnul Isus în Matei 18,3?

Copiii mici trebuie să înveţe să se încreadă în mama lor sau în persoana care îi creşte. Atunci, vor fi mulţumiţi de lumea din jur şi încrezători în viitor. Domnul ne cere să ne raportăm la El aşa cum se raportează un copil la mama lui: să Îl lăsăm să ne mângâie şi să ne arate dragostea Sa.

Cum te ajuta experientele tale din trecut, situatiile în care Dumnezeu ti-a ascultat rugaciunile si ti-a purtat de grija, sa ai o încredere sporita în El când treci prin încercari si esti ispitit sş te îngrijorezi?

Despre vrăbii şi crini

7. Pe lângă îndemnurile de a nu ne îngrijora, ce învăţăminte legate de îngrijorare putem extrage din Predica de pe Munte? Mat. 6,25-33

Aici, Domnul ne transmite o serie de principii care, dacă sunt urmate cu seriozitate, îl pot scuti pe credincios de multe necazuri.

Pune preţ pe lucrurile cu adevărat valoroase (vers. 25). Programul aglomerat ne poate determina să pierdem din vedere lucrurile care contează u adevărat. Rutina zilnică ne poate abate atenţia de la ceea ce este senţial. Dumnezeu ne-a dat viaţă. Dumnezeu ne-a dat un trup. Dacă El re puterea şi dorinţa să facă aceste lucruri, oare va uita să ne dea hrană, a să ne susţină viaţa? Nu va avea El grijă să ne ofere îmbrăcăminte cu are să ne acoperim?

Lasă-te încurajat de lecţiile simple transmise de natură (vers. 26, 28-30). răbiile şi crinii se găsesc pretutindeni pe glob. Isus a făcut referire la ele entru că sunt atât de comune, în comparaţie cu omplexitatea fiinţelor meneşti. Vrăbiile nu se îngrijorează pentru ziua de mâine, iar crinii nu epun eforturi să se îmbrace după ultima modă. Cu toate acestea, Dumnezeu re mare grijă de ele. Oare „nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult e voi”? (vers. 30)

Îngrijorarea nu are niciun rost (vers. 27). Este util să analizăm problemele, a să găsim soluţiile posibile, însă îngrijorarea de dragul de a ne ingrijora nu ne ajută să rezolvăm situaţia, ci amplifică gândurile negre.

Stabileşte-ţi priorităţile (vers. 33). De multe ori, creştinii sunt absorbiţi de valul materialismului sau de alte lucruri şi uită care sunt cele mai importante lucruri în viaţă. De aceea, Domnul Isus le reaminteşte: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. W. Churchill a spus: „Îmi aduc aminte de o poveste în care un bătrân a mărturisit pe patul de moarte că a avut parte de multe necazuri în viaţă, dintre care cele mai multe nu s-au întâmplat niciodată.” – http://www.saidwhat. co.uk/quotes/political/winston_churchill].

Identifica lucrurile care îti produc îngrijorare si apoi îngenuncheaza si roaga-te, cerându-I lui Dumnezeu sa primeasca toate îngrijorarile tale. Cât din rezolvarea problemelor tine de tine? Ce anume nu tine de tine ţi depaseste puterea ta de a interveni? Actioneaza atât cât îti sta în putinta ţi apoi cere-I Domnului sa îti dea încredere ca El Se va ocupa de restul.

Ajunge zilei necazul ei

8. Ce ne spune Domnul Isus în Matei 6,34? Cum putem să aplicăm în viaţa noastră îndemnul Său? De ce este lucrul acesta atât de important?

Aplicarea mesajului din Matei 6,34 le-ar aduce multă linişte oamenilor. Domnul nu spune că nu e necesar să ne facem planuri şi nici nu ne îndeamnă să stăm nepăsători, ci ne sfătuieşte să nu ne îngrijorăm de ceea ce s-ar putea întâmpla, să nu ne frământăm cu gânduri de genul: „Dacă mă îmbolnăvesc?”, „Dacă pierd locul de muncă?”, „Dacă mi se întâmplă un accident?”, „Dacă se îmbolnăveşte băiatul meu?”, „Dacă voi fi atacat?” etc.

Iată mai jos câteva realităţi legate de îngrijorare. Ne îngrijorăm: 50% de evenimentele care nu se vor întâmpla niciodată ; 25% de evenimentele trecutului care nu mai pot fi schimbate ; 10% de criticile pe care credem că ni le-au adus alţii ; 10% de starea noastră de sănătate ; 5% de problemele reale cu care ne vom confrunta.

9. Ce gânduri îţi inspiră experienţa lui Pavel? Fil. 4,11.12

Unul dintre secretele unei vieţi liniştite este mulţumirea, un antidot eficient împotriva îngrijorării. Mulţumirea nu este o atitudine pe care o moştenim, ci este o trăsătură pe care putem să ne-o dezvoltăm. Pavel spune: „m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă” (vers. 12). În vremea de acum, când ne confruntăm cu atât de multe probleme, avem nevoie să ne formăm o atitudine de mulţumire pentru ceea ce avem în prezent şi să nu ne îngrijorăm cu privire la viitor.

Isus a zis: „Va las pacea, va dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o da lumea. Sa nu vi se tulbure inima, nici sa nu se înspaimânte” (Ioan 14,27). Cum poti beneficia în mod concret de aceasta pace a mintii? Împartaseste-le celorlalti membri ai grupei raspunsul la aceastş întrebare. Ce poti învata de la ei?

Studiu suplimentar

„Nu munca ucide, ci îngrijorarea. Singura cale de a evita îngrijorarea este să aducem fiecare problemă la Hristos. Să nu privim la lucrurile negative. Să cultivăm seninătatea sufletească.” – Ellen G. White, Minte, caracter şi personalitate, vol. 1, pag. 466 „Dacă ne-am educa sufletele să aibă mai multă credinţă, mai multă dragoste, o răbdare mai mare, o încredere desăvârşită în Tatăl nostru ceresc, am avea mai multă pace şi fericire în mijlocul conflictelor vieţii.

Domnul nu este mulţumit când ne temem, ne îngrijorăm şi ne desprindem astfel din braţele Sale. El este singura sursă a oricărui har, împlinirea oricărei promisiuni, îndeplinirea oricărei binecuvântări. … Dacă nu L-am avea pe Isus, am fi cu adevărat singuri în peregrinajul nostru. «Nu vă voi lăsa orfani» (Ioan 14,18), ne spune El. Să preţuim cuvintele Sale, să credem în făgăduinţele Sale, să le repetăm ziua şi să medităm la ele noaptea şi să fim fericiţi.” – Idem, vol.1, pag. 468

Întrebări pentru discuţie

1. În cadrul grupei, prezintă răspunsul dat la întrebarea secţiunii de joi.

2. Unii se tem că se vor îmbolnăvi şi că vor muri, deşi nu au niciun motiv real să creadă acest lucru; alţii suferă într-adevăr de o boală care îi imobilizează şi care e foarte probabil că le va curma viaţa. Alţii trec prin altă situaţie care le pune viaţa în primejdie. Cum putem să-i încurajăm pe oamenii din aceste trei categorii?

3. Iacov „s-a spăimântat foarte mult şi l-a apucat groaza” (Gen. 32,7) înainte de a se întâlni cu Esau. Fraţii lui Iosif au „încremenit” de frică (Gen. 45,2) atunci când Iosif şi-a dezvăluit adevărata identitate.
Prezentaţi câteva metode acceptabile de tratare a fricii pe care o experimentăm după săvârşirea unei fapte rele. Trebuie să tratăm diferit acest tip de frică? Dacă da, cum anume?

4. Iov a declarat: „De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e frică, de aceea am parte!” (Iov 3,25) Putem să tragem concluzia că unele temeri sunt un fel de „preziceri” care se adeveresc? Altfel spus, dacă ne îngrijorăm permanent cu privire la un anumit lucru, ajungem să avem parte exact de ceea ce ne-am temut? Discutaţi.

5. Gândeşte-te la toate lucrurile în privinţa cărora ţi-ai făcut griji şi care nu s-au întâmplat. Ce poţi învăţa din aceste experienţe?

2011 Isus Plângea: Biblia şi sentimentele omului

Emoţiile
STUDIUL 1 » 25 DECEMBRIE - 1 IANUARIE
Soluţia lui Dumnezeu pentru îngrijorare
STUDIUL 2 » 1 IANUARIE - 7 IANUARIE
Stresul
STUDIUL 3 » 8 IANUARIE - 14 IANUARIE
Relaţiile
STUDIUL 4 » 15 IANUARIE -21 IANUARIE
Sentimentul de vinovăţie
STUDIUL 5 » 22 IANUARIE - 28 IANUARIE
O judecată sănătoasă
STUDIUL 6 » 29 IANUARIE -04 FEBRUARIE
Speranţă şi depresie
STUDIUL 7 » 5 FEBRUARIE - 11 FEBRUARIE
Rezistenţa în încercări
STUDIUL 8 » 12 FEBRUARIE - 18 FEBRUARIE
O imagine de sine pozitivă
STUDIUL 9 » 19 FEBRUARIE - 25 FEBRUARIE
Invidia
STUDIUL 10 » 26 FEBRUARIE - 4 MARTIE
Libertatea creştinului
STUDIUL 11 » 5 MARTIE - 11 MARTIE
Natura – o sursă de sănătate
STUDIUL 12 » 12 MARTIE - 18 MARTIE
Chemaţi de Domnul în lucrarea Sa
STUDIUL 13 » 19 MARTIE - 25 MARTIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Evanghelia după Marcu
Trimestrul 3-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011