Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Alegerile pe care le facem

STUDIUL 2 » 6 APRILIE – 12 APRILIE
Textul de memorat: „Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15)
0:00
0:00

Ai observat vreodată ce de alegeri avem de făcut în viaţă? De fapt, am putea spune chiar că, în multe privinţe, toată ziua, de când ne trezim până când mergem din nou la culcare, facem alegeri. Facem atât de multe alegeri, încât, de multe ori, nici nu ne mai gândim la ele. Alegem pur şi simplu.

Unele alegeri sunt simple şi chiar devin rutină, în timp ce altele schimbă viaţa şi au consecinţe veşnice nu numai pentru noi, ci şi pentru familia noastră.

De aceea este atât de important să ne gândim la alegerile pe care le facem, la deciziile pe care le luăm, în special la cele mari, care au impact pentru tot restul vieţii asupra noastră şi asupra familiei noastre.

Câţi dintre noi nu regretăm până astăzi unele alegeri pe care le-am făcut în trecut? Câţi nu trăim şi astăzi cu eşecurile aduse de nişte alegeri greşite făcute cu mult timp în urmă? Din fericire, există iertare. Există răscumpărare şi există vindecare chiar şi pentru cele mai rele decizii.

În această săptămână vom analiza pe larg tema alegerilor pe care le facem, a modului în care ar trebui să le facem şi a impactului pe care îl au asupra noastră şi asupra familiilor noastre.

Duminică, 7 aprilie – Libertatea de alegere

Unii creştini cred că Dumnezeu a ales, încă înainte de naşterea unui om, dacă el va fi sau nu mântuit. Cu alte cuvinte, fiecare dintre aceia care vor fi pierduţi pentru veşnicie va fi pierdut pentru că Dumnezeu, în înţelepciunea Sa (pretinde această teologie), a ales aşa, adică, indiferent de alegerile pe care le face acel om, tot va fi condamnat.

Din fericire, noi, adventiştii de ziua a şaptea, nu subscriem la această teologie, ci credem că Dumnezeu ne-a ales pe toţi să fim mântuiţi şi că, încă dinainte de începutul lumii, am fost aleşi pentru viaţa veşnică.

1. Ce ne spun următoarele versete despre faptul că am fost aleşi de Dumnezeu şi despre momentul în care am fost aleşi? Efeseni 1:1-4; Tit 1:1,2; 2 Timotei 1:8,9

Oricât de bună este vestea aceasta, trebuie să ştim că totuşi unii oameni vor fi pierduţi (Matei 25:41), pentru că, deşi Dumnezeu ne-a ales pe toţi, El le-a dat oamenilor cel mai sfânt dar – o voinţă liberă, darul libertăţii de a alege.

2. Ce ne învaţă Biblia despre voinţa noastră liberă? Matei 22:35-37

Domnul nu ne forţează să-L iubim. Ca să fie adevărată, dragostea trebuie să fie oferită de bunăvoie, din proprie alegere. Dintr-o anumită perspectivă, am putea spune că Biblia este istoria încercării lui Dumnezeu de a ajunge la fiinţele omeneşti pierdute şi de a le câştiga inima pentru Sine fără să le constrângă în vreun fel. Această realitate se vede cel mai bine în viaţa şi în slujirea Domnului Isus pe pământ – în modul în care oamenii au reacţionat faţă de El, folosindu-şi libertatea de alegere. Unii au fost atraşi de El, alţii I-au vrut moartea.

Da, Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire, dar noi trebuie să alegem să acceptăm această mântuire. Dintre toate alegerile pe care trebuie să le facem, alegerea de a-I sluji Domnului este cea mai importantă şi mai plină de consecinţe pentru noi şi pentru aceia (cum sunt membrii familiei noastre apropiate) asupra cărora au impact viaţa noastră şi deciziile pe care le luăm.

Luni, 8 aprilie – Cum să facem alegeri corecte

Toţi cunoaştem foarte bine importanţa alegerilor pe care le facem. Dar ştim şi ce impact negativ pot avea alegerile greşite asupra vieţii noastre şi asupra vieţilor altora. Întrebarea este: Cum putem să facem alegeri corecte?

2. Următoarele versete ne prezintă câţiva paşi care ne pot ajuta în încercarea de a lua decizii bune. Care sunt aceşti paşi?

Pasul 1. 1 Tesaloniceni 5:17; Iacov 1:5

Pasul 2. Isaia 1:19; Matei 7:24,25

Pasul 3. Psalmii 119:105; 2 Timotei 3:16

Pasul 4. Proverbele 3:5,6; Isaia 58:11

Pasul 5. Proverbele 15:22; Proverbele 24:6

Ori de câte ori trebuie să luăm o decizie importantă, este esenţial să mergem la Domnul, în rugăciune, ca să ne asigurăm că alegerea pe care o facem nu ne va determina să călcăm în vreun fel Legea lui Dumnezeu sau vreun principiu din Cuvântul Său. În aceeaşi măsură este important să ne încredem în Dumnezeu, să-I predăm Lui capacitatea noastră decizională, adică să ne rugăm ca alegerile pe care le facem să-I aducă Lui slavă, iar noi să fim gata să-I supunem dorinţele noastre, dacă acestea se opun planului Său pentru viaţa noastră. De multe ori, când trebuie să luăm o decizie, ne pot fi de folos şi sfătuitorii înţelepţi. În cele din urmă, putem să ne simţim în siguranţă ştiind că Dumnezeu ne iubeşte şi doreşte ce este cel mai bine pentru noi şi că, dacă îi supunem Lui viaţa noastră, în credinţă şi în umilinţă, putem merge mai departe cu încredere în alegerea pe care am făcut-o.

Cum procedezi când trebuie sa iei decizii importante în viaţa ta? Ce paşi spirituali urmezi în dorinţa de a face alegeri corecte?

Marţi, 9 aprilie – Alegerea prietenilor

Una dintre cele mai importante alegeri pe care trebuie să le facem este alegerea prietenilor. De cele mai multe ori nu pornim în mod intenţionat să ne facem prieteni, ci prieteniile se dezvoltă firesc, pe măsură ce petrecem timp cu oameni care au aceleaşi interese, valori şi preferinţe ca noi.

3. Ce principii în alegerea prietenilor găsim în următoarele versete? Proverbele 12:26; 17:17; 18:24; 22:24,25

Dacă vrem să avem prieteni, trebuie să fim noi înşine prietenoşi. Uneori, oamenii se văd singuri şi nu înţeleg că atitudinea lor morocănoasă, negativă, îi îndepărtează pe ceilalţi. „Chiar cei mai buni dintre noi au trăsături neplăcute şi, când ne alegem prietenii, ar trebui să îi alegem pe cei care nu ne vor părăsi când vor descoperi că nu suntem perfecţi. Se cere îngăduinţă reciprocă. Ar trebui să ne iubim şi să ne respectăm reciproc, fără a ne împiedica de greşelile şi de imperfecţiunile pe care nu putem să nu le vedem; căci acesta este spiritul lui Hristos. Ar trebui să cultivăm umilinţa şi o anumită doză de neîncredere în noi înşine, precum şi blândeţe şi răbdare cu greşelile celorlalţi. Această atitudine va elimina tot egoismul nostru îngust şi ne va face generoşi şi cu inima largă.” – Ellen G. White, Lucrarea pastorală, p. 53

Una dintre cele mai cunoscute prietenii este cea dintre David şi Ionatan. Dacă Saul ar fi fost credincios şi ascultător, domnia sa ar fi putut să dureze multe generaţii şi Ionatan ar fi putut să-i fie succesor la tron. Când Saul s-a dovedit nevrednic de chemarea care-i fusese adresată, Dumnezeu l-a ales pe David ca împărat al lui Israel. Astfel Ionatan a pierdut locul care i s-ar fi cuvenit de drept. Iată un exemplu grăitor despre modul în care alegerile greşite ale unui membru al familiei (Saul) îl afectează pe altul (Ionatan). Dar Ionatan nu a fost nici mânios, nici invidios pe David, ci a ales să-l ajute, protejându-l de mânia tatălui său, Saul (1 Samuel 18:1). Ce exemplu minunat de prietenie adevărată!

Care a fost experienţa ta cu prietenii, chiar şi cu aceia care poate că nu au vrut să îţi facă niciun rău, dar totuşi te-au rănit? Cum pot alegerile greşite în ce priveşte prieteniile să afecteze relaţiile de familie?

Miercuri, 10 aprilie – Alegerea unui partener de viaţă

Dacă trebuie să fii atent când îţi alegi prietenii, trebuie să fii şi mai atent când îţi alegi partenerul de viaţă. Adam a avut parte de o mare binecuvântare prin faptul că Dumnezeu i-a făcut cu mâinile Sale o parteneră de viaţă şi a modelat-o chiar din corpul lui. Pentru el a fost uşor să aleagă, din moment ce Eva nu era doar singura femeie, ci şi o femeie perfectă. Noi, ceilalţi, întâmpinăm ceva mai multe dificultăţi, din moment ce niciunul dintre noi nu este perfect şi avem de ales dintre atât de multe persoane imperfecte.

Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat fără călăuzire în acest domeniu. Pe lângă tot ce am studiat în lecţia de luni, mai există câţiva paşi specifici de urmat în privinţa căsătoriei. În afară de alegerea de a-I sluji Domnului, chestiunea alegerii partenerului de viaţă va fi întotdeauna însoţită de cele mai importante consecinţe dintre toate alegerile pe care le face cineva în viaţă.

4. Ce îndrumări foarte generale se găsesc în următoarele texte biblice, care pot şi trebuie să fie aplicate de cel care îşi caută partenerul potrivit pentru căsătorie? Psalmii 37:27; 119:97; 1 Corinteni 15:33; Iacov 1:23-25

Pe lângă preocuparea de a căuta persoana potrivită pentru a te căsători, înainte de toate, fii tu persoana potrivită. „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Prorocii” (Matei 7:12). Cineva poate să găsească cel mai bun partener de viaţă posibil, care are toate calităţile pe care le doreşte, dar, dacă celui care doreşte calităţi bune în celălalt îi lipsesc acele calităţi, vor apărea probleme.

Acest lucru nu este nou şi, cu siguranţă, nu se întâlneşte doar în căsătorie, ci şi în viaţă în general. Pavel acordă mult timp, la începutul Epistolei către romani, pentru a li se adresa celor care îi condamnă pe ceilalţi pentru lucruri de care ei înşişi se fac vinovaţi. Sau, aşa cum a spus Isus: „De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?” (Matei 7:3).

Cât de des descoperi că aştepţi de la ceilalţi (poate de la soţ sau de la soţie) trăsături care chiar ţie îţi lipsesc? Gândeşte-te la lucrul acesta.

Joi, 11 aprilie – Alegerea unei profesii

La un moment dat, fiecare trebuie să facă o alegere în ce priveşte profesia sau cariera. În afara celor care sunt bogaţi prin moşteniri, independent de un loc de muncă, şi a celor care lucrează „cu normă întreagă” acasă, îngrijindu-se de gospodărie şi de familie (cea mai nobilă dintre toate ocupaţiile), mulţi oameni trebuie să-şi aleagă o profesie pentru a-şi câştiga existenţa.

Desigur, fiecare trăieşte în circumstanţe care îi pot limita, într-o anumită măsură, variantele în ce priveşte alegerea unei cariere. Dar, indiferent de context, putem să ne alegem o ocupaţie care să dea un sens şi un scop vieţii noastre. Cu alte cuvinte, tot ce facem să facem spre slava lui Dumnezeu.

5. Ce greşeală a făcut Solomon şi cum ne putem feri să o repetăm? Eclesiastul 2:1-11

Nu trebuie neapărat să fim bogaţi ca să fim prinşi în capcana în care a fost prins Solomon. „Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri” (1 Timotei 6:10). Cineva poate să fie sărac şi să iubească banii la fel de mult ca unul care este bogat.

Este adevărat, trebuie să ne câştigăm existenţa. Dar, indiferent ce facem sau cât de mult câştigăm, nu trebuie să facem un idol din avere. Multe familii suferă din cauza unui tată care, obsedat de câştig şi bogăţie, îşi neglijează familia. Câţi copii sau câte soţii nu ar prefera să aibă un stil de viaţă mai modest, dar o relaţie de familie mai bogată? în majoritatea cazurilor, oamenii ar prefera relaţiile apropiate în locul unei vieţi de bogăţie.

Încă de când l-a creat pe om, Dumnezeu a plănuit ca munca să fie o parte importantă a vieţii (Geneza 2:15). Pericolul apare atunci când facem din muncă scopul vieţii sau când aceasta devine doar un mijloc de a acumula bogăţie. Aceasta a fost greşeala lui Solomon. El căuta sensul vieţii în diverse lucruri şi, chiar dacă multe dintre ele i-au adus satisfacţie pe moment, la sfârşit s-au dovedit a fi lipsite de sens.

Cineva a spus într-o ocazie: „Câţi oameni au ajuns ca, la sfârşit, să-şi dorească să fi petrecut mai mult timp la serviciu şi mai puţin timp cu familia?” Care este mesajul acestei întrebări?

Vineri, 12 aprilie – Un gând de încheiere

În întreaga Scriptură suntem confruntaţi cu libertatea omului de a alege. Chiar Adam şi Eva au avut, înainte de căderea în păcat, libertatea de a alege (Geneza 3) şi, din nefericire, au ales greşit. Dacă fiinţele necăzute, în desăvârşirea lor, pot să-şi folosească în mod greşit voinţa liberă, cu cât mai mult nişte fiinţe ca noi, afundate în păcat!

Şi nu trebuie să uităm că voinţa liberă este exact aşa cum sună, liberă, ceea ce înseamnă că, indiferent de presiunea la care suntem supuşi, atât din interior, cât şi din exterior, nu trebuie să alegem ceva greşit. Prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi, putem să facem alegerile corecte cu voinţa liberă pe care ne-a dat-o El. De aceea, este important să ne cântărim cu grijă deciziile şi, mai ales, pe acelea care afectează viaţa familiei noastre.

Alegerea liberă făcută de Cain, de a-l ucide pe fratele lui, a devastat întreaga familie. Decizia liberă a fraţilor lui Iosif de a-l vinde ca sclav a ruinat viaţa tatălui lor. Iacov „şi-a rupt hainele, şi-a pus un sac pe coapse şi a jelit multă vreme pe fiul său. Toţi fiii şi toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: «Plângând mă voi coborî la fiul meu, în Locuinţa morţilor.» Şi plângea astfel pe fiul său” (Geneza 37:33-35).

În întreaga Biblie, la fel ca în viaţă, putem găsi la tot pasul exemple ale faptului că decizia liberă luată de un membru al familiei, spre bine sau spre rău, îi afectează şi pe ceilalţi (vezi Numeri 16:1-32; Daniel 6:23,24; Geneza 18:19).

BIBLIA ŞI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Deuteronomul 16-22
1. Pentru ce anume trebuiau să facă israeliţii cercetări amănunţite?
2. Care era pedeapsa pentru un martor mincinos?
3. Care erau cele patru situaţii de scutire de la război?
4. Ce fel de copaci li s-a interzis israeliţilor să taie chiar şi în timpul războiului?

Istoria mântuirii, capitolul 59
5. Ce vor dori (au dorit) mulţi, fără să facă vreun efort să obţină?

Aici puteţi asculta cartea Istoria Mântuirii (Audio) de Ellen G. White.

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia secţiunea „Ştirile de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2019 Anotimpurile familiei

Ritmurile vieţii
STUDIUL 1 » 30 MARTIE – 5 APRILIE
Alegerile pe care le facem
STUDIUL 2 » 6 APRILIE – 12 APRILIE
Pregătirea pentru schimbare
STUDIUL 3 » 13 APRILIE – 19 APRILIE
Când eşti singur
STUDIUL 4 » 20 APRILIE – 26 APRILIE
Cuvinte înţelepte pentru familii
STUDIUL 5 » 27 APRILIE – 3 MAI
Un cântec de dragoste regal
STUDIUL 6 » 4 MAI – 10 MAI
Unitatea în familie
STUDIUL 7 » 11 MAI – 17 MAI
Perioada când copiii sunt acasă
STUDIUL 8 » 18 MAI – 24 MAI
Când vine vremea pierderii
STUDIUL 9 » 25 MAI – 31 MAI
Momente de tulburare
STUDIUL 10 » 1 IUNIE – 7 IUNIE
Familii credincioase
STUDIUL 11 » 8 IUNIE – 14 IUNIE
„Ce au văzut în casa ta?”
STUDIUL 12 » 15 IUNIE – 21 IUNIE
„El va întoarce inimile…”
STUDIUL 13 » 22 IUNIE – 28 IUNIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011