Arhiva

Articole din: 2015 Cartea proverbele

Înţelepciunea în haine de lucru

16 martie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

Cartea Proverbele s-a deschis cu învăţăturile unui tată (Proverbele 1:1,8; 4:1) şi se încheie cu învăţăturile unei mame (Proverbele 31:1). Numele Lemuel poate face aluzie la Solomon; în acest caz, înseamnă că învăţăturile acestea sunt date de mama lui Solomon. Ea îl avertizează pe fiul ei cu privire la două pericole serioase pentru împărat: femeile […]

Citește tot

Smerenia înţelepţilor

1 martie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

În Biblie, smerenia este considerată o virtute importantă. Moise este numit „omul cel mai smerit care a trăit vreodată” (Numeri 12:3 – în vers. KJ; în trad. Cornilescu: „Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului”). Potrivit textului din Mica 6:8, principala cerinţă a lui Dumnezeu de […]

Citește tot

Cel ce se încrede în Domnul

1 martie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

Atât de multe voci ne cheamă din atâtea direcţii să le urmăm! Cum putem şti ce este bine şi ce este rău? Răspunsul se găseşte la Dumnezeu şi în revelaţia Sa scrisă. Trebuie să învăţăm să ne bizuim pe El şi să ascultăm de Legea Sa, iar restul vine de la sine. Domnul Isus ne-a […]

Citește tot

În spatele măştii

26 februarie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

În spatele şarpelui uluitor de frumos care rosteşte cuvinte plăcute şi care pare preocupat de fericirea Evei, se ascunde duşmanul care-i pune la cale moartea (Geneza 3:1-6). Deghizat într-un „înger de lumină”, Satana pregăteşte pentru omenire Capcanele cele mai periculoase (2 Corinteni 11:14). Prefăcătoria este una dintre cele mai periculoase şi mai înşelătoare; când pretindem […]

Citește tot

Cuvinte adevărate

8 februarie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

Câteva dintre pasajele biblice pe care le vom studia săptămâna aceasta prezintă asemănări cu unele texte egiptene. Este posibil ca Solomon, sub inspiraţie, să fi adaptat aceste texte la specificul gândirii ebraice. Aici, cuvintele egiptenilor se întâlnesc cu Spiritul Dumnezeului lui Israel şi, astfel, devin revelaţie divină. Observaţia aceasta este importantă, întrucât ea ne aduce […]

Citește tot

Cuvinte de înţelepciune

12 ianuarie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

Noi suntem în mare măsură produsul mediului în care trăim. Ereditatea este şi ea un factor important, dar valorile pe care le susţinem le preluăm din jurul nostru – din familia în care creştem, din educaţia primită şi din societatea în care trăim. Ceea ce vedem şi auzim ne influenţează încă de mici. Din păcate […]

Citește tot

Problema conflictelor

12 ianuarie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

Cartea Proverbele denunţă încă o dată aparenţele înşelătoare. Se poate întâmpla să avem tot ce poate oferi lumea – bogăţii, putere, distracţii, renume -, dar, în spatele faţadei, să existe numai tensiune şi nefericire. Mai mult chiar, e posibil ca motivul tensiunii şi al nefericirii să fie tocmai bogăţiile şi plăcerile pentru care oamenii depun […]

Citește tot

Multe căi pot părea bune…

12 ianuarie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

Aşa cum scria apostolul Pavel că „acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos” (1 Corinteni 13:12), noi vedem puţin, iar puţinul pe care reuşim să-l percepem este filtrat apoi de mintea noastră. Ochii noştri şi urechile noastre – practic, toate simţurile noastre – ne oferă o viziune îngustă asupra realităţii. Însă putem fi înşelaţi […]

Citește tot

Binecuvântările celui neprihănit

9 ianuarie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

După cum se poate observa din titlu, studiul acesta are ca temă binecuvântările de care au parte cei neprihăniţi. Cuvântul-cheie din pasajele studiate săptămâna aceasta este termenul ebraic zaddiq, care înseamnă „neprihănit”. El derivă din cuvântul zedeq (tradus şi cu „dreptate”), care apare în introducerea cărţii: „Pildele lui Solomon… pentru căpătarea învăţăturilor de bun-simţ, de […]

Citește tot

Înţelepciunea lui Dumnezeu

6 ianuarie 2015 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

În capitolele 8 şi 9 din Proverbele, ne reîntâlnim cu înţelepciunea (vezi Proverbele 1:20,21) şi înţelegem că ea este adevărul – Adevărul aşa cum există el în Dumnezeu, sursa şi temelia întregului adevăr. Accentul pus în acest fragment pe natura „absolută” a adevărului contrastează puternic cu gândirea contemporană şi îndeosebi cu cea occidentală, în care […]

Citește tot

O chestiune de viaţă şi de moarte

23 decembrie 2014 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

Înainte de a pleca de acasă, o mămică le-a cerut celor doi băieţi ai ei să fie cuminţi în lipsa ei şi să nu se atingă de prăjitura pe care tocmai o pregătise, pentru că altfel avea să-i pedepsească. Cu toate acestea, după plecarea ei, băieţilor nu le-au trebuit decât câteva minute ca să se […]

Citește tot

Ia aminte!

23 decembrie 2014 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

Ştiinţa a demonstrat faptul că auzul ne influenţează mersul şi chiar echilibrul corpului. Dacă auzul este atât de important pentru viaţă, atunci cu atât mai important este ceea ce primim pe calea auzului: învăţătura sau educaţia. „Înţelepciunea este cea mai importantă” (Proverbele 4:7, NTR). Dar învăţătura, oricât de bună şi de sănătoasă ar fi, nu […]

Citește tot

Strigarea înţelepciunii

23 decembrie 2014 • din 2015 Cartea proverbele, Școala de Sabat

De la Eden încoace, alegerile greşite sunt principala cauză a tragediei umane. „Omul a pierdut totul fiindcă a ales să asculte mai curând de amăgitor decât de Acela care este Adevărul, de Singurul care are pricepere. Gândirea lui a devenit confuză prin amestecarea răului cu binele.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 25 Cartea Proverbele […]

Citește tot

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.