Arhiva

Articole din: 2013 Lecții mari din Profeții mici

Să ne aducem aminte (Maleahi)

18 iunie 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Maleahi ne vorbeşte frecvent despre credincioşia lui Dumnezeu faţă de poporul Său şi pune accent pe obligaţiile sacre ale acestui popor. Numele Maleahi înseamnă „Mesagerul Meu”. Despre acest profet nu cunoaştem decât puţinele lucruri amintite în cartea sa, ultima dintre cărţile profeţilor mici şi, totodată, cartea cu care se încheie Vechiul Testament. Mesajul […]

Citește tot

Cel mai bun dar al Cerului (Zaharia)

13 iunie 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: În cartea lui Zaharia se găsesc câteva profeţii care ne vorbesc despre Isus şi ne întăresc credinţa în El. În centrul mesajului biblic se află cea mai frumoasă poveste care s-a spus vreodată, şi anume aceea a Dumnezeului Creator care, în persoana Fiului Său, a părăsit gloria cerului pentru a salva omenirea din […]

Citește tot

Viziunile speranţei (Zaharia)

6 iunie 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Israel îşi primise pedeapsa pentru păcatele lui, dar venise timpul să se întoarcă din nou la Dumnezeu, să refacă relaţia cu El, potrivit făgăduinţelor Sale. Pe zidul unui vechi castel din Europa centrală se poate vedea următoarea inscripţie în limba latină: Dum spiro, spero! Ea înseamnă: „Cât timp respir, sper!” Expresia aceasta redă […]

Citește tot

Dumnezeu pe primul loc (Hagai)

31 mai 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Mesajul lui Hagai este simplu: Care sunt priorităţile tale şi de ce este atât de important să avem o ordine adecvată a priorităţilor? Cartea lui Hagai este una dintre cele mai scurte cărţi din Biblie şi a fost scrisă într-o perioadă deosebit de grea din istoria lui Iuda. Exilaţii se întorseseră din Babilon […]

Citește tot

Ziua Domnului (Ţefania şi Naum)

21 mai 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Judecata vine în mod sigur, dar harul şi mila se mai află încă la dispoziţia celor care le caută cu sinceritate. Dacă am aşeza cărţile profeţilor în ordine cronologică, atunci cartea lui Ţefania ar trebui să apară între cărţile lui Isaia şi Ieremia. Ţefania a slujit în timpul domniei lui Manase, cel mai […]

Citește tot

Încredere în bunătatea lui Dumnezeu (Habacuc)

16 mai 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Poate că nu înţelegem întotdeauna de ce au loc tragedii în viaţa noastră, dar putem avea încredere în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. La sfârşitul unei predici despre prezenţa lui Dumnezeu alături de noi în mijlocul adversităţilor vieţii, o doamnă se duce la predicator şi îl întreabă cu lacrimi în ochi: – Pastore, unde […]

Citește tot

Poporul deosebit al lui Dumnezeu (Mica)

9 mai 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Domnul era dispus să-l ierte pe poporul Său şi să-l vindece, în ciuda gravei sale apostazii. Profetul Mica a slujit într-una dintre cele mai negre perioade din istoria lui Israel. De mai mulţi ani, ţara era divizată în două regate. Regatul de Nord (Israel) fusese deja cucerit de Asiria, iar în Regatul de […]

Citește tot

Un Dumnezeu gata să ierte (Iona)

9 mai 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Unul dintre lucrurile pe care ni le dezvăluie cartea lui Iona este acela că Dumnezeu este mai dispus să ierte decât suntem noi, oamenii. Istoria lui Iona este una dintre cele mai cunoscute istorii biblice. Iona, un profet destul de neobişnuit, este trimis de Dumnezeu să avertizeze cetatea Ninive de distrugerea ei iminentă. […]

Citește tot

Căutaţi pe Domnul şi veţi trăi! (Amos)

24 aprilie 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Amos ne aduce aminte că vom trăi numai dacă Îl vom căuta pe Domnul. „Dacă israeliţii ar fi fost credincioşi faţă de Dumnezeu, El ar fi împlinit planul Său, onorându-i şi înălţându-i. Dacă ar fi umblat în căile ascultării, El le-ar fi dat, «asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut, întâietate în slavă, […]

Citește tot

Dumnezeul tuturor popoarelor (Amos şi Obadia)

24 martie 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Faptele de neomenie sunt păcate clare împotriva lui Dumnezeu şi vor fi judecate ca atare. În Scriptură, leul este considerat în multe cazuri regele animalelor. Înfăţişarea lui vorbeşte despre puterea lui irezistibilă şi despre maiestatea lui, dar şi despre ferocitatea şi forţa lui distructivă. Chiar şi atunci când nu vânează, răgetul leului se […]

Citește tot

Un Dumnezeu sfânt şi drept (Ioel)

24 martie 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Dumnezeu Se foloseşte de perioadele de criză pentru a-i conştientiza pe copiii Săi de dependenţa lor de El şi de nevoia lor de înnoire şi reformă spirituală. Pentru Ioel – un profet contemporan cu Amos şi Osea – invazia masivă a lăcustelor şi seceta cumplită care au devastat Regatul de Sud, al lui […]

Citește tot

Un Dumnezeu drept şi plin de iubire (Osea)

20 martie 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Osea ne descoperă mai multe despre dragostea lui Dumnezeu pentru poporul Său îndărătnic. Pentru a vorbi despre relaţia lui Dumnezeu cu poporul Său, scriitorii biblici au utilizat metaforele. Prin intermediul unor imagini cunoscute sau familiare, metafora transmite un înţeles profund al unui subiect mai puţin cunoscut. Metafora este un simbol şi este utilizată […]

Citește tot

O lecţie de iubire (Osea)

19 martie 2013 • din 2013 Lecții mari din Profeții mici, Școala de Sabat

Gândul central: Chiar când poporul lui Dumnezeu comite adulter spiritual şi este pedepsit, Domnul nu încetează să-L iubească. Osea a slujit ca profet la sfârşitul unei perioade foarte prospere din istoria poporului Israel, chiar înainte de cucerirea lui de către asirieni în anul 722 î.Hr. La data aceea, poporul ales nu I se mai închina […]

Citește tot

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.