Arhiva

Articole din: 2012 Dumnezeul nostru minunat

Făgăduinţa revenirii Sale

3 martie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Când va reveni Domnul Isus? Cine ştie? Într-un anumit sens, răspunsul la această întrebare nu contează. Ceea ce contează este că EI revine! La sfârşitul anilor 1990, mulţi se întrebau dacă lumea va reuşi să supra­vieţuiască până în noul mileniu. Apoi a venit şi anul 2000 şi a trecut. Potri­vit unora, modul de […]

Citește tot

Dumnezeul iubirii

3 martie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Cum să înţelegem dragostea lui Dumnezeu? Dragostea este, probabil, una dintre însuşirile lui Dumnezeu de care ne amintim cu cea mai mare uşurinţă. Şi, pe bună dreptate, dragostea Sa este infinit de adâncă. Dar există aspecte al dragostei Sale care nu au primit atenţia binemeritată. Pentru a avea o perspectivă corespunzătoare asupra acestui […]

Citește tot

Dumnezeu, Creatorul frumuseţii

3 martie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Dumnezeu este Creatorul frumuseţii. Este El preocupat de exprimarea artistică? Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta pentru noi? Până acum am studiat despre Trinitate, despre sfinţenia lui Dumnezeu şi despre calitatea Sa de Mântuitor. Pe lângă aceste aspecte, există în Scriptură o imagine a lui Dumnezeu rareori abordată: imaginea Sa ca iubitor de […]

Citește tot

Dumnezeul care ne asculta rugaciunile

11 ianuarie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat

Gândul central: În Biblie, găsim de nenumărate ori invitaţia lui Dumnezeu de a ne ruga. Rugăciunea este o parte esenţială a umblării noastre cu El. Ellen White ne-a lăsat următoarele cuvinte despre rugăciune: „Tatăl nostru ceresc aşteaptă să-Şi reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din fântâna […]

Citește tot

Biblia si istoria

9 ianuarie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Dumnezeul nostru lucrează în şi prin istorie. El ne oferă în şi prin istorie dovezi puternice în favoarea credinţei. Este istoria lumii o serie de evenimente lipsite de sens sau ea se derulează după un anumit plan, urmărind un obiectiv precis? Biblia susţine în mod clar a doua variantă. Scriitorii biblici ai Vechiului […]

Citește tot

Grija fata de ccea ce a creat Dumnezeu

7 ianuarie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Care ar trebui să fie atitudinea creştinilor faţă de me­diu? Care ar trebui să fie concepţia noastră, a adventiştilor de ziua a şaptea, despre mediu, mai ales dacă ţinem cont de faptul că pământul acesta este corupt, că va continua să fie corupt şi că într-o zi va fi distrus, ars în marele […]

Citește tot

Domnul Sabatului

2 ianuarie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Sabatul zilei a şaptea arată spre Isus, Creatorul şi Răscumpărătorul nostru. „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. EI era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin EI şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa […]

Citește tot

Dumnezeu, Datatorul Legii

1 ianuarie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Legea lui Dumnezeu face parte integrantă din Biblie, atât din Vechiul. cât şi din Noul Testament. Totodată, ea este o expre­sie a dragostei Sale. Aşadar, atunci când iubim, noi dezvăluim perfec­ţiunea şi frumuseţea Legii lui Dumnezeu. Ca adventişti de ziua a şaptea, întâlnim adeseori ideea că Legea este transcrierea caracterului lui Dumnezeu. (Prin […]

Citește tot

Sfintenia lui Dumnezeu

1 ianuarie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Scriptura acordă o atenţie deosebită sfinţeniei lui Dumnezeu. Ce ne spune această trăsătură despre caracterul lui Dumnezeu şi de­ spre importanţa ei pentru Planul de Mântuire? Una dintre premisele fundamentale de la care pornesc toţi scriitorii Bibliei este aceea că Dumnezeul cerului există. Niciunul dintre ei nu se îndoieşte vreodată de acest fapt […]

Citește tot

Dumnezeul harului si al judecatii

1 ianuarie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: În Biblie, judecata lui Dumnezeu apare la fel de frec­vent ca tema mântuirii. De fapt, aceste două învăţături sunt strâns le­gate una de cealaltă. Un soldat se afla în faţa unui bătrân care urma să fie executat. Vina acestui bătrân nu era alta decât că aparţinea unei rase şi unei religiei „ne­ potrivite”. […]

Citește tot

Dumnezeul rascumparator

1 ianuarie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Dumnezeu este singurul nostru Creator şi este, totodată, Răscumpărătorul nostru. Strâns legat de rolul de Creator al lui Dumnezeu este rolul Său de Răscumpărător al nostru. Păcatul este atât de rău, atât de fatal, atât de ostil faţă de lumea creată, încât numai Creatorul Însuşi putea rezolva această problemă. Şi a rezolvat-o în […]

Citește tot

La inceput

1 ianuarie 2012 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Doctrina creaţiunii. a creării lumii În sase zile literale, este fundamentală pentru credinţa noastră. Cu greu am putea găsi două concepţii asupra originii vieţii mai dife­rite decât modelul biblic al creatiunii si modelul ateist al evolutiei. Primul model vorbeşte despre o lume care a fost planificată, gândită, calculată, fără ca vreun element să […]

Citește tot

Trinitatea

27 decembrie 2011 • din 2012 Dumnezeul nostru minunat, Școala de Sabat

Gândul central: Scriptura conţine referiri şi aluzii la Dumnezeire şi la unitatea Dumnezeirii. Cuvântul Trinitate nu apare în Biblie, dar învăţătura despre Trinitate apare în mod clar. Doctrina Trinităţii – există un singur Dumnezeu, o uni­ tate a trei Persoane coexistând din veşnicie – este crucială, deoarece ea răspunde la întrebări precum: Cine este Dumnezeu? […]

Citește tot

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.