Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!

STUDIUL 3 » 11 IULIE – 17 IULIE
Textul de memorat: „El le-a zis: «Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.»” (Matei 4:19)

Domnul Isus este maestrul câştigării de suflete. Privind la modul în care a lucrat cu oamenii, putem învăţa cum să-i conducem pe alţii la cunoştinţa mântuirii prin El. Însoţindu-L pe străzile aglomerate ale Ierusalimului, pe drumurile prăfuite ale Iudeei şi pe coastele dealurilor înverzite ale Galileei, descoperim cum le-a prezentat El oamenilor principiile Împărăţiei.

Isus îi vedea pe toţi oamenii ca pe nişte suflete care pot fi câştigate pentru Împărăţia Sa. El îi privea prin ochii milei divine. Isus nu a văzut în Petru un pescar aspru şi cu gura mare, ci e un predicator al Evangheliei plin de putere. El a văzut în Iacov şi Ioan nu nişte radicalişti înfocaţi şi iuţi la mânie, ci nişte vestitori plini de entuziasm ai harului Său. El a văzut dorinţa profundă după dragoste adevărată şi acceptare în inima Mariei Magdalena, a samaritencei şi a femeii cu o scurgere de sânge. Fie că era vorba de iudei sau de neamuri, de bărbaţi sau de femei, de tâlharul de pe cruce, de sutaş sau de omul îndrăcit, Isus a văzut potenţialul dat lor de Dumnezeu şi privea la ei cu dorinţa de a-i salva.

Duminică, 12 iulie – A doua atingere

Există o singură minune în întreaga Biblie pe care Mântuitorul o face în două etape – vindecarea orbului de la Betsaida. Această relatare îi oferă bisericii lui Hristos de astăzi lecţii a căror valoare trece dincolo de timp. Ea ilustrează planul lui Dumnezeu de a-l folosi pe fiecare credincios pentru a aduce pe cineva la Isus. Scriptura declară: „Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb şi L-au rugat să Se atingă de El” (Marcu 8:22). Cuvintele-cheie din acest verset sunt „au adus” şi „au rugat”. Orbul nu a venit singur. Prietenii lui i-au văzut nevoia şi l-au adus. Poate că el nu a avut prea multă credinţă, însă prietenii săi au avut. Ei au crezut că Isus îl va vindeca.

În Noul Testament sunt menţionate aproximativ douăzeci şi cinci de minuni de vindecare distincte realizate de Mântuitorul. În mai mult de jumătate dintre ele, o rudă sau un prieten îl aduce pe bolnav la Isus pentru a fi vindecat. Mulţi oameni nu vor veni niciodată la Domnul dacă nu îi aduce cineva care are credinţă. Rolul nostru este acela de a le face oamenilor cunoştinţă cu Isus şi a-i aduce la El.

Al doilea termen din Marcu 8:22 care merită atenţia noastră este L-au rugat. El poate să însemne „a ruga stăruitor, a implora sau a îndemna”. Verbul acesta implică ideea de apel mai smerit, mai politicos şi mai delicat decât o cerere zgomotoasă. Prietenii acestui om I s-au adresat lui Isus respectuos, crezând că El avea atât dorinţa, cât şi puterea de a-l ajuta pe acel om. Poate că orbul nu credea că Isus putea să îl vindece, dar prietenii lui credeau. Uneori trebuie să-i purtăm pe ceilalţi la Isus pe aripile credinţei noastre.

1. De ce crezi că l-a vindecat Domnul pe acest orb, în două etape? Ce lecţii pentru noi, ca martori ai Săi, putem desprinde din această relatare? Marcu 8:22-26

Este posibil ca nici noi să nu îi vedem pe oameni clar, aşa cum ar trebui? Îi vedem uneori mai degrabă ca pe nişte „copaci care umblă”, în nişte forme vagi şi obscure, decât ca pe nişte candidaţi la Împărăţia lui Dumnezeu? Ce crezi că ne determină uneori să nu îi vedem pe oameni „desluşit”?

Ce putem învăţa din această relatare despre rolul pe care îl au aspectul medical şi cel spiritual în vindecarea şi în slujirea celor pierduţi?

Luni, 13 iulie – O lecţie greu de acceptat

Exemplificându-le ce înseamnă să-l vadă pe fiecare om dintr-o perspectivă nouă, Isus i-a învăţat pe ucenici cum să-i vadă pe oameni prin ochii Cerului. Viziunea lui despre oameni era revoluţionară. El îi vedea nu aşa cum erau ei, ci cum puteau deveni. În toate interacţiunile Lui cu oamenii, El i-a tratat cu demnitate şi respect. Deseori Şi-a surprins ucenicii prin modul în care Se purta cu oamenii. Acest lucru este adevărat în special în interacţiunea Sa cu samariteanca.

Biblia de studiu arheologică face următoarea constatare interesantă despre relaţia dintre iudei şi samariteni: „Ruptura dintre samariteni şi iudei datează dintr-o perioadă timpurie. Conform cu 2 Împăraţi 17, samaritenii erau descendenţii popoarelor mesopotamiene care fuseseră aduse cu forţa de împăratul Asiriei în ţinuturile din nord al lui Israel, ca urmare a exilului din 722 î.Hr. Ei au îmbinat închinarea la Iehova cu practici idolatre.” – Biblia de studiu arheologică, Zondervan Publishing, 2005, p. 1727

Pe lângă aceste practici idolatre, ei au instituit o preoţie rivală şi au înălţat un templu rival pe muntele Garizim. Având în vedere aceste deosebiri teologice dintre ei şi samariteni, ucenicii trebuie să fi rămas perplecşi când Isus a ales ca rută spre Galileea drumul care trecea prin Samaria. Ei au fost surprinşi că Isus nu a îngăduit să Se lase atras într-o dezbatere teologică. El S-a adresat direct dorinţei femeii din Samaria de a fi acceptată, iubită şi iertată.

2. Cum a început Domnul discuţia cu femeia din Samaria? Care a fost reacţia ei? Care a fost reacţia ucenicilor şi cum le-a lărgit Isus viziunea? Ioan 4:3-34

Lecţia pe care Isus dorea atât de mult să le-o predea ucenicilor Săi şi fiecăruia dintre noi, valabilă în orice vreme, este aceasta: „Aceia care au în ei spiritul lui Hristos îi vor vedea pe toţi oamenii prin ochii milei divine.” – Ellen G. White, The Signs of the Times, 20 iunie 1892

Care sunt acei oameni pe care, din cauza influenţei culturii sau a societăţii în care trăieşti, tinzi să îi priveşti cu dispreţ sau cu lipsă de respect? De ce trebuie să îţi schimbi atitudinea şi cum poate să aibă loc această schimbare?

Marţi, 14 iulie – Începe de acolo de unde te afli

Se spune că, „în viaţă, singurul loc de unde poţi să începi este cel în care te afli, deoarece nu există niciun alt loc din care ai putea începe”. Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Faptele 1:8). Mesajul Său a fost prea clar ca să poată fi înţeles greşit: începe de unde eşti. Dă mărturie acolo unde te-a aşezat Dumnezeu. În loc să visezi la oportunităţi mai bune, începe cu cele din jurul tău. Priveşte prin ochii lui Dumnezeu posibilităţile cele mai aproape de tine!

Nu trebuie să fii cel mai instruit om din lume, cel mai elocvent sau cel mai talentat. Oricât de utile ar fi unele dintre aceste daruri, dacă ar fi corect întrebuinţate, până la urmă, singurul lucru de care ai nevoie este iubirea ta pentru Dumnezeu şi pentru sufletele din jur. Dacă eşti dispus să dai mărturie, Dumnezeu va deschide calea pentru tine.

3. Ce ne spun următoarele pasaje despre vederea spirituală a lui Andrei şi despre modul său de a lucra? Ioan 1:40,41; 6:5-11; 12:20-26

Andrei a început în familia lui, vorbindu-i despre Isus mai întâi fratelui său, Petru. El a fost prietenos cu un băieţel din mulţime, care i-a oferit apoi Învăţătorului tot ce avea el de mâncare şi cu acel mic dar Isus a făcut o minune. Andrei a ştiut ce să facă cu grecii care doreau să-L vadă pe Isus. În loc să dezbată probleme de teologie, a intuit nevoia lor şi li L-a prezentat pe Isus.

Câştigarea de suflete se bazează pe relaţii bune şi pline de grijă. Gândeşte-te la cei apropiaţi ai tăi care poate că nu Îl cunosc pe Isus. Te percep ei ca pe cineva grijuliu şi plin de milă? Văd că tu ai o pace şi un scop pe care le doresc şi ei? Este viaţa ta o bună mărturie despre Evanghelie? Ne facem prieteni pentru Dumnezeu vorbindu-le despre Domnul Isus. Ei devin prietenii noştri creştini, şi, pe măsură ce le împărtăşim mesajul lui Dumnezeu despre adevărul biblic referitor la timpul sfârşitului, ei pot să devină şi creştini adventişti de ziua a şaptea.

De ce poate fi uneori atât de greu să ne conducem membrii familiei şi rudele la Hristos?

Miercuri, 15 iulie – Cum să lucrezi cu oamenii dificili

Isus a fost un maestru în relaţionarea cu oamenii dificili. Atât prin cuvintele, cât şi prin acţiunile Sale, El a manifestat acceptare. El le asculta cu multă sensibilitate îngrijorările, punea întrebări şi, în mod gradual, le descoperea adevărurile divine. El recunoştea dorinţa lăuntrică în cea mai împietrită inimă şi vedea un potenţial în cei mai decăzuţi dintre păcătoşi. Pentru Domnul, nu exista om pe care Evanghelia să nu-l poate atinge. Cu siguranţă, El credea că „nimeni n-a căzut atât de jos, nimeni nu este atât de ticălos, încât să nu găsească eliberarea lui Hristos.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 258. Isus îi privea pe oameni altfel decât obişnuim să îi privim noi. El vedea în fiecare o reflectare a slavei creaţiunii. El le-a înnobilat gândirea pentru ca ei să priceapă ce pot deveni şi mulţi s-au ridicat pentru a răspunde aşteptărilor Lui cu privire la viaţa lor.

4. Studiază cu atenţie felul în care i-a abordat Isus pe Petru şi pe Ioan, pe cărturarul fără nume care a venit la El şi pe tâlharul de pe cruce. Ce asemănări găseşti? Matei 4:18,19 Marcu 12:28-34 Luca 23:39-43

Oriunde mergea, Isus vedea posibilităţi spirituale, potenţiali candidaţi pentru Împărăţia lui Dumnezeu în cele mai neobişnuite circumstanţe. Am putea numi această abilitate „a avea ochi şi urechi pentru creşterea bisericii”. Ea presupune o sensibilitate cultivată prin care îi vedem pe oameni aşa cum îi vedea Isus – ca pe nişte suflete care pot fi câştigate pentru Împărăţia Sa. Şi „auzim” dorinţele nerostite ale celor din jurul nostru, dorinţa inimilor lor după ceva ce nu au, chiar dacă ei nu exprimă deschis acest lucru.

Cere-I Domnului să te facă sensibil faţă de lucrarea Duhului Sfânt în viaţa celorlalţi! Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi ofere a doua atingere şi să-ţi deschidă ochii să vezi oportunităţile spirituale pe care El le deschide înaintea ta, zi de zi, ca să le împărtăşeşti şi altora credinţa ta! Cere-I lui Dumnezeu să ai ochi care să vadă, o inimă sensibilă la ascultare şi disponibilitatea de a le spune şi altora despre acel Hristos pe care Îl cunoşti şi Îl iubeşti! Făcând astfel, vei putea să începi o călătorie emoţionantă de-o viaţă. Viaţa va căpăta un sens nou. Vei avea o satisfacţie şi o bucurie pe care nu le-ai mai trăit niciodată mai înainte şi pe care doar cei care lucrează pentru sufletele oamenilor pot să le cunoască.

Joi, 16 iulie – Recunoaşterea oportunităţilor oferite de Dumnezeu

Cartea Faptele apostolilor este plină de relatări referitoare la modul în care ucenicii au folosit oportunităţile providenţiale pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. De la un capăt la altul al cărţii, citim rapoarte fascinante despre biserica primară şi modul în care ea a crescut, chiar în ciuda problemelor pe care le-a avut de înfruntat, atât din interior, cât şi din exterior.

5. Cum îşi povesteşte apostolul Pavel experienţa trăită la Troa? 2 Corinteni 2:12,13

În mod miraculos, Dumnezeu a deschis o oportunitate pentru Pavel ca el să predice Evanghelia pe continentul european, iar Pavel ştia că „uşile” deschise astăzi de Dumnezeu ar putea fi închise mâine. Prinzând ocazia şi văzând posibilităţile, imediat s-a îmbarcat spre Macedonia.

Dumnezeul Noului Testament este Dumnezeul care ne oferă oportunităţi providenţiale de a ne împărtăşi credinţa. Peste tot în cartea Faptele apostolilor, El este la lucru. Există deschidere în oraşe, în provincii, în ţări şi, mai presus de orice, în inima fiecărui om.

6. Ce ne învaţă următoarele versete despre deschiderea lui Filip faţă de modul în care conduce Dumnezeu şi promptitudinea răspunsului lui la oportunităţile divine? Faptele 8:26-38

„Un înger l-a călăuzit pe Filip la acela care căuta lumina şi care era gata să primească Evanghelia; şi astăzi îngerii vor conduce paşii acelor lucrători care Îi vor îngădui Duhului Sfânt să le sfinţească limba, să le cureţe şi să le înnobileze inima. Îngerul trimis la Filip ar fi putut face singur lucrarea pentru etiopian, dar nu acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Planul Său este ca oamenii să lucreze pentru semenii lor.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 109

Dacă avem urechi de auzit şi ochi de văzut, vom fi şi noi conduşi de îngeri nevăzuţi pentru a ajunge cu adevărurile Împărăţiei la căutătorii de adevăr.

Observă ce loc au ocupat Scripturile în această relatare şi cât de important a fost pentru cineva care cunoştea Scripturile să le şi explice. Ce lecţii găsim aici?

Vineri, 17 iulie – Un gând de încheiere

Pretutindeni în jurul nostru, oamenii caută ceva mai mult decât ceea ce le oferă lumea trecătoare. Isus a spus: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii” (Matei 9:37). Problema nu era secerişul. Cu ochi unşi de Duhul Sfânt, Isus a văzut un mare seceriş acolo unde ucenicii vedeau doar opoziţie. Care a fost soluţia lui Hristos la problema aceasta? „Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui” (Matei 9:38). Soluţia este să te rogi ca Dumnezeu să te trimită pe tine în secerişul Lui.

Să ne rugăm şi noi astfel: „Doamne, sunt dispus să fiu folosit pentru înaintarea Împărăţiei Tale. Te rog, deschide-mi ochii să pot vedea ocaziile providenţiale pe care mi le deschizi în fiecare zi! Învaţă-mă să fiu sensibil faţă de oamenii din jurul meu! Ajută-mă să rostesc cuvinte de speranţă şi încurajare, să le împărtăşesc dragostea şi adevărul Tău celor cu care vin în contact zi de zi.” Atunci, Dumnezeu poate face lucruri extraordinare cu viaţa noastră.

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Faptele apostolilor, cap. 11 „Evanghelia în Samaria”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Proverbele 3-9
1. Ce fel de „venit” este mai de preţ decât aurul?
2. De unde ies izvoarele vieţii?
3. Câte şi care sunt lucrurile pe care le urăşte Domnul?
4. Ce anume este personificată ca „o femeie gălăgioasă”?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Predicarea despre nemurire
5. Ce anume trebuie să părăsească sau să dezbrace pastorii atunci când prezintă subiectul despre nemurirea sufletului?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
Descarcă cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri. Poezia Şcolii de Sabat.

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2020 Bucuria misiunii

„Martorii Mei”
STUDIUL 1 » 27 IUNIE – 3 IULIE
Puterea mărturiei personale
STUDIUL 2 » 4 IULIE – 10 IULIE
Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!
STUDIUL 3 » 11 IULIE – 17 IULIE
Puterea rugăciunii de mijlocire
STUDIUL 4 » 18 IULIE – 24 IULIE
Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt
STUDIUL 5 » 25 IULIE – 31 IULIE
Posibilităţi nelimitate
STUDIUL 6 » 1 AUGUST – 7 AUGUST
Răspândirea Cuvântului
STUDIUL 7 » 8 AUGUST – 14 AUGUST
Să slujim ca Isus
STUDIUL 8 » 15 AUGUST – 21 AUGUST
O atitudine de învingători
STUDIUL 9 » 22 AUGUST – 28 AUGUST
Un mod practic de a te implica
STUDIUL 10 » 29 AUGUST – 4 SEPTEMBRIE
Spune ce a făcut Isus pentru tine
STUDIUL 11 » 5 SEPTEMBRIE – 11 SEPTEMBRIE
Un mesaj care trebuie vestit
STUDIUL 12 » 12 SEPTEMBRIE – 18 SEPTEMBRIE
Un pas prin credinţă
STUDIUL 13 » 19 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011