Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Greutăţile care vor veni

STUDIUL 2 » 2 IULIE – 8 IULIE
Textul de memorat: „Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.” (1 Petru 4:12,13)
0:00
0:00

În laboratoarele de chimie se pun adesea diferite substanţe într-un mic recipient şi se încălzesc la temperaturi extreme. Pe măsură ce recipientul se înfierbântă, substanţele se topesc, fierb, se descompun sau iau foc, în funcţie de componenţa lor. Recipientul se numeşte „creuzet”.

Dicţionarele limbii române definesc astfel creuzetul: (1) vas fabricat dintr-un material rezistent la căldură (porţelan, şamotă, grafit etc.), folosit pentru reacţii chimice la temperaturi înalte; (2) recipient folosit în metalurgie pentru topirea metalelor, aliajelor, sticlei la temperaturi înalte; (3) (fig.) loc unde se amestecă diverse influenţe, lucruri etc.

Putem aplica aceste definiţii şi la viaţa spirituală. Săptămâna aceasta vom înţelege de ce ne putem trezi dintr-odată într-un creuzet, în situaţii presante care ne pun la probă, în împrejurări ce ne pot schimba şi ne pot face să progresăm în ce priveşte caracterul. Vom conştientiza ce face Dumnezeu în viaţa noastră, astfel încât, când vom ajunge într-un creuzet – sau într-un cuptor al încercării – să ştim cum să reacţionăm.

De înţeles: Din ce cauze vin vremurile grele peste noi?

Duminică, 3 iulie – Luaţi prin surprindere?

Surprizele, cele dureroase, pot apărea în multe feluri. O maşină care virează şi intră pe banda ta. O înştiinţare subită că îţi pierzi locul de muncă. Un control medical care îţi dă o veste rea neaşteptată. Trădarea din partea unei persoane dragi despre care ai crezut că te iubeşte. Oricât de cruntă este durerea, întotdeauna este făcută şi mai cruntă de elementul surpriză. Săptămâna aceasta vom analiza tipuri de situaţii dureroase care nu ar trebui să ne ia prin surprindere.

Citeşte 1 Petru 4:12. Termenul grecesc pentru „nu vă miraţi” înseamnă „a fi din afară/străin”. Petru îşi îndeamnă cititorii să nu cadă în capcana de a crede că încercarea de foc şi necazurile sunt ceva străin, ceva din afara experienţei creştinului. Mai degrabă acestea trebuie considerate o normalitate – ceva ce poate şi trebuie să fie de aşteptat.

Termenul tradus cu „încercarea de foc” sau „încercarea arzătoare” (BTF) derivă dintr-un termen grecesc care înseamnă „ardere”. În alte locuri este tradus prin „cuptor”. Deci această experienţă a suferinţei pentru credinţa noastră ar putea fi considerată un proces de topire, de rafinare şi întărire – proces care are loc în creuzet sau în cuptor.

1. Care este mesajul lui Petru în 1 Petru 4:12-19?

Mulţi dintre noi suntem surprinşi de suferinţă pentru că de multe ori avem o perspectivă prea simplificată asupra vieţii creştine. Ştim că există două tabere – pe de o parte, Dumnezeu, care este bun; pe de altă parte, Satana, care este rău. Dar adesea noi punem automat tot ce pare bun în partea cu Dumnezeu şi tot ce pare rău în partea cu Satana. Însă viaţa nu este aşa de simplă. Nu ne putem folosi simţămintele ca să decidem ce este în partea cu Dumnezeu sau în partea cu Satana. Uneori, umblarea cu Dumnezeu poate fi grea, iar a-l urma pe Satana poate părea că aduce mari recompense. Iov, care a fost neprihănit şi a suferit totuşi, ilustrează acest lucru prin întrebarea adresată lui Dumnezeu: „Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind şi sporind în putere?” (Iov 21:7).

Petru se referea la încercările venite drept consecinţă a poziţionării de partea lui Hristos. Dar există şi alte motive din care pot apărea greutăţile. Cum te ajută 1 Petru 4:12-19 să-i explici cu tact unui prieten de ce nu trebuie să fie uimit de dificultăţile dureroase cu care s-ar putea confrunta?

Luni, 4 iulie – Satana, sursa problemelor

„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8).

2. Reciteşte 1 Petru 5:8. Care este mesajul pentru tine? Întreabă-te cât de în serios iei aceste cuvinte. Ce lucruri faci care arată că tu crezi cu adevărat mesajul lui Dumnezeu?

Ai văzut vreodată un leu flămând? Este şocant, pentru că ştii că poate prăda şi mânca tot ce vrea. Petru spune că Satana dă târcoale în acelaşi fel. Când ne uităm în jur vedem consecinţele dorinţei lui de a ucide. Moarte, suferinţă, denaturarea moralităţii şi a valorilor se găsesc peste tot. Nu avem cum să nu vedem opera lui Satana.

3. Citeşte 1 Petru 5:8-11. Cum ar trebui să reacţioneze creştinii ştiind că Satana le dă târcoale?

4. Reciteşte 1 Petru 5:10. Ce promite Dumnezeu să facă pentru cei care suferă?

Petru scrie aceste cuvinte în contextul atitudinii pe care trebuie să o avem faţă de atacurile lui Satana asupra credinţei creştine. Dar, după cum am menţionat, Satana acţionează în multe feluri. Şi, deşi trebuie să fim conştienţi de realitatea şi de puterea vrăjmaşului nostru, nu trebuie să ne descurajăm niciodată, fiindcă trebuie să ne amintim mereu că Isus l-a învins pe Satana şi că, atâta timp cât rămânem legaţi de Isus, atâta timp cât ne prindem de El prin credinţă, nu putem fi niciodată înfrânţi. Datorită jertfei lui Hristos, victoria Lui este victoria noastră.

Gândeşte-te la alte modalităţi prin care Satana cauzează durere. Cum ne ajută 1 Petru 5:8-11 să facem faţă chinului de a fi sortiţi să trăim într-o lume a păcatului în care Satana face ravagii?

Marţi, 5 iulie – Păcatul, sursa problemelor

Tot ce facem are consecinţe. Dacă stai în bătaia soarelui fierbinte cu o îngheţată în mână, cu siguranţă aceasta se va topi. Cauza şi efectul merg mână-n mână. Indiferent cu câtă disperare ne-am dori ca lucrurile să stea altfel, şi în ce priveşte păcatul este întotdeauna la fel. Păcatul are mereu consecinţe. Dumnezeu nu stă în ceruri întrebându-Se ce lucruri teribile le-ar mai putea face oamenilor care păcătuiesc. Nu, ci păcatul însuşi vine la pachet cu consecinţele.

Problema este că de multe ori gândim că Îl putem păcăli pe Dumnezeu şi am putea comite păcate fără să suportăm şi urmările. Dar niciodată nu se întâmplă aşa. Pavel lămureşte foarte bine că păcătuirea nu doar că are consecinţe pentru totdeauna, dar are şi urmări dureroase şi tulburătoare în prezent.

5. În Romani 1:21-32 Pavel descrie procesul căderii oamenilor în păcat şi consecinţele acelor păcate. Citeşte aceste versete cu rugăciune şi atenţie şi rezumă mesajul lui Pavel, concentrându-te în special pe fazele păcatului şi pe consecinţe.

Câteva versete mai sus, Pavel descrie aceste urmări drept „mânia lui Dumnezeu” (Romani 1:18). Mânia lui Dumnezeu din acest pasaj înseamnă pur şi simplu că Dumnezeu îi lasă pe oameni să culeagă ce au semănat. Nici măcar în dreptul creştinilor El nu intervine întotdeauna imediat pentru a îndepărta durerea care rezultă din propriile acţiuni. De multe ori, Dumnezeu ne lasă să suportăm consecinţele faptelor noastre ca să înţelegem cât de profund de dăunător şi ofensator este păcatul nostru.

Până acum am văzut care sunt urmările călcării legii morale a lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă când nu respectăm legile divine ale sănătăţii? Corpul nostru este casa sau templul lui Dumnezeu. Dacă abuzăm de trupul nostru mâncând nesănătos sau nefăcând mişcare ori dacă în mod regulat muncim exagerat, şi acestea constituie păcate împotriva lui Dumnezeu. Iar ele au consecinţe care pot crea condiţiile unui creuzet – sau ale unui cuptor încins.

Ce urmări imediate ai suportat din cauza propriilor tale păcate? Ce lecţii ai învăţat? Ce schimbări trebuie să faci ca să nu mai treci iarăşi prin aşa ceva?

Miercuri, 6 iulie – Cuptorul care rafinează

„Dacă Duhul lui Dumnezeu îţi aduce în minte un cuvânt de-al Domnului care te doare, poţi fi sigur că există în tine un lucru pe care El vrea să-l rănească până acolo încât să îl omoare” (Oswald Chambers, My Utmost for His Highest, Barbour & Company, Inc., Uhrichsville, OH, 1963, p. 271; vezi Oswald Chambers, Tot ce am mai de preţ pentru Cel Preaînalt, Editura Poarta Bucuriei, 2015).

6. Cum înţelegi citatul de mai sus, cuplat cu textul din Ieremia 9:7? Cum ai traversat durerea provocată de procesul de curăţire?

7. Citeşte Ieremia 9:7-16. Dumnezeu spune că va topi şi va încerca (verifica şi cerceta, NTR) pe Iuda şi Ierusalimul. Care sunt cele două motive exprimate de Domnul pentru acest proces? Ieremia 9:13,14

Cum va avea loc procesul rafinării? Ieremia 9:15

Procesul de purificare şi încercare demarat de Dumnezeu a presupus o acţiune drastică. Există cel puţin trei motive pentru care rafinarea şi testarea ar putea semăna cu intrarea într-un cuptor/creuzet. În primul rând, ajungem să suferim atunci când Dumnezeu le permite împrejurărilor să ne facă atenţi la propriul nostru păcat. Anterior, Ieremia scria cu amărăciune: „Foalele ard, plumbul este topit de foc; degeaba curăţesc, căci zgura nu se dezlipeşte” (Ieremia 6:29). Aşadar sunt necesare uneori măsuri drastice care să ne atragă atenţia. În al doilea rând, suntem măcinaţi sufleteşte pe măsură ce simţim mâhnirea pentru păcatul pe care acum îl vedem clar. În al treilea rând, ajungem frustraţi pe măsură ce încercăm să trăim altfel. Poate fi destul de incomod şi dificil să alegem în mod repetat să renunţăm la lucrurile care ne-au caracterizat într-o măsură aşa de mare.

Gândeşte-te la păcatele cu care te lupţi. Dacă Dumnezeu te-ar rafina şi testa astăzi, cum ar proceda? Ce măsuri poţi lua acum în această privinţă, înainte ca Dumnezeu să treacă la acţiuni drastice în dreptul tău, aşa cum a făcut cu Israel?

Joi, 7 iulie – Focul care maturizează

Există o mare diferenţă între a tăia la întâmplare ramuri dintr-un pom şi a-l curăţa prin tăierea doar a anumitor ramuri (a emonda). Ambele procese însă implică folosirea unui obiect ascuţit. De fapt, emondarea necesită tăierea unor părţi din plante care, pentru un grădinar începător, ar putea părea un procedeu distrugător. Bruce Wilkinson scrie în context spiritual: „Te rogi pentru binecuvântările îmbelşugate ale lui Dumnezeu şi Îl rogi să te facă mai asemănător cu Fiul Său? Dacă răspunsul tău este afirmativ, atunci te rogi pentru folosirea foarfecii” (Bruce Wilkinson, Secrets of the Vine, Multnomah Publishers, Inc., Sisters, OR, 2001, p. 60).

Unii se întreabă ce a vrut să spună Pavel prin expresia „un ţepuş în carne” (2 Corinteni 12:7). Presupunerile variază de la atacurile constante suferite de Pavel din partea opozanţilor până la dificultăţi de vorbire. Pare să fi fost vorba de o problemă de vedere (vezi Comentariile lui Ellen G. White, Comentariul Biblic Adventist, vol. 6, p. 1107). Uimitor, Pavel a crezut că acest „ţepuş” i-a fost „pus”.

8. Ce crezi că a vrut să spună Pavel prin expresia „mi-a fost pus”? Cine i l-a pus? Cum a putut Dumnezeu să folosească ţepuşul spre binele lui Pavel?

Să observăm că „ghimpele/spinul” (BTF/BVA) lui Pavel avea un scop precis: să nu îl lase să se îngâmfe (2 Corinteni 12:7). Nu din cauza vreunui păcat anume pe care îl comisese, ci ca să-l împiedice să păcătuiască în viitor. Pavel a recunoscut că, din fire, avea o slăbiciune faţă de păcat şi că acest ghimpe îl putea feri de el.

9. Citeşte 2 Corinteni 12:7-10. Care este atitudinea lui Pavel faţă de ghimpele lui? Crezi că slăbiciunea lui i-a adus şi alte beneficii spirituale? Cum te ajută atitudinea lui Pavel să îţi gestionezi propriii spini pe care i-ai putea simţi?

Soluţiile lui Dumnezeu pentru dezvoltarea ta spirituală s-ar putea să difere de ideile tale? Gândeşte-te la domenii din viaţa ta în care ai avea nevoie să fii mai rodnic în ce priveşte neprihănirea. Ce calităţi spirituale ai vrea să-I ceri lui Dumnezeu să dezvolte în tine atunci când te curăţă prin tăierea anumitor părţi?

Vineri, 8 iulie

„Cel care citeşte inima oamenilor le cunoaşte caracterul mai bine decât şi-l cunosc ei înşişi. Dumnezeu vede că unii au puteri şi înzestrări care, canalizate corect, ar putea fi folosite pentru progresul lucrării Sale. În providenţa Sa, El aduce aceste persoane în diferite situaţii şi împrejurări variate, astfel încât să-şi poată descoperi în caracter defectele de care nu au fost conştiente. El le dă ocazia să-şi corecteze aceste defecte şi să devină apte pentru serviciul Său. Adesea, El permite ca aceşti oameni să fie asaltaţi de focurile necazurilor pentru a-i putea rafina” (Ellen G. White, Divina vindecare, p. 471).

Studiu zilnic: Deuteronomul 11 – 17;

Ellen G. White, Evanghelizare, subcapitolul „Solicitările şi transferările evangheliştilor”

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Deuteronomul 11 – 17
1. Cine nu avea „parte de moşie, nici moştenire”?
2. În ce caz trebuiau să se facă cercetări „cu de-amănuntul” şi „amănunţite”?
3. De ce s-a dat porunca „să-ţi deschizi mâna…”?
4. După ce criterii urma să fie ales împăratul lui Israel?

Evanghelizare, Secţiunea 19, subcapitolul „Solicitările şi transferările evangheliştilor
5. Ce a făcut ca lucrarea noastră să fie de zece ori mai grea?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video) pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Veştile misionare video pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet a Departamentului „Şcolii de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Comentarii pentru zecimi şi daruri (video) pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet a „Departamentului Isprăvnicie” meniul: Videoclipuri.

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2022 Cu Hristos, în cuptorul încercării

Alături de Păstor
STUDIUL 1 » 25 IUNIE - 1 IULIE
Greutăţile care vor veni
STUDIUL 2 » 2 IULIE – 8 IULIE
Colivia
STUDIUL 3 » 9 IULIE – 15 IULIE
Când se vede faţa aurarului
STUDIUL 4 » 16 IULIE – 22 IULIE
Temperaturi extreme
STUDIUL 5 » 23 IULIE – 29 IULIE
Lupta din răsputeri
STUDIUL 6 » 30 IULIE – 5 AUGUST
O speranţă de nezdruncinat
STUDIUL 7 » 6 AUGUST – 12 AUGUST
Se poate vedea invizibilul
STUDIUL 8 » 13 AUGUST – 19 AUGUST
O viaţă trăită cu laudă
STUDIUL 9 » 20 AUGUST – 26 AUGUST
Blândeţe în mijlocul focului
STUDIUL 10 » 27 AUGUST – 1 SEPTEMBRIE
Aşteptarea cu răbdare
STUDIUL 11 » 3 SEPTEMBRIE – 9 SEPTEMBRIE
Aşa cum moare sămânţa
STUDIUL 12 » 10 SEPTEMBRIE – 16 SEPTEMBRIE
Domnul Hristos, în cuptorul încercării
STUDIUL 13 » 17 SEPTEMBRIE – 23 SEPTEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011