Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Pregătirea pentru schimbare

STUDIUL 3 » 13 APRILIE – 19 APRILIE
Textul de memorat: „Dreptatea va merge şi înaintea Lui, şi-L va şi urma, călcând pe urmele paşilor Lui!” (Psalmii 85:13)
0:00
0:00

Viaţa este plină de schimbări. Lucrurile se schimbă tot timpul. Singurul lucru care nu se schimbă este însăşi realitatea schimbării. De fapt, schimbarea face parte din existenţa noastră. Chiar şi legile fizicii par să ne înveţe că schimbarea există în structura cea mai profundă a realităţii.

Adesea, schimbarea vine pe neaşteptate. Ne urmăm liniştiţi rutina când, deodată, într-o clipă, totul se schimbă şi suntem prinşi complet nepregătiţi.

Pe de altă parte, uneori vedem schimbările venind. Ne sunt date avertizări, semne şi indicii care să ne anunţe că lucrurile se vor schimba. Când se întâmplă astfel, este înţelept să începem să ne pregătim, în măsura în care este posibil, pentru ceea ce întrevedem că va avea loc. Multe dintre aceste schimbări sunt mari: căsătoria, copiii, bătrâneţea şi chiar moartea.

Şi încă un aspect de care trebuie să ţinem seama: noi nu trăim în izolare. Ceea ce înseamnă că schimbarea care se va produce cu noi ne va afecta şi familia, şi nu într-o mică măsură. În acelaşi timp, schimbările care se vor produce cu ceilalţi membri ai familiei ne vor afecta şi pe noi.

Duminică, 14 aprilie – Nepregătiţi

Cuvântul lui Dumnezeu nu trece cu vederea realităţile vieţii omeneşti, ci le prezintă în toată brutalitatea lor şi, uneori, în toată durerea şi disperarea lor. De fapt, cu excepţia primelor câteva pagini ale Bibliei şi a ultimelor câteva, Cuvântul lui Dumnezeu zugrăveşte un tablou trist al omenirii. Pavel nu a exagerat când a scris: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23).

1. Ce avertizări şi ce făgăduinţe găsim în următorul pasaj? 1 Corinteni 10:1-13

În anumite privinţe, multe dintre acţiunile noastre în viaţă nu sunt decât reacţii la schimbări. Ne confruntăm în mod constant cu schimbări, iar noi, creştinii, trebuie să le abordăm cu credinţă, încrezându-ne în Dumnezeu şi dovedindu-ne credinţa prin ascultare, în ciuda ispitei de a proceda altfel.

„Cea mai mare nevoie pe care o are lumea este aceea de oameni adevăraţi, oameni care să nu se lase cumpăraţi sau vânduţi, oameni care să fie cinstiţi şi credincioşi în adâncul sufletului lor, oameni care să nu se teamă să-i spună păcatului pe nume, oameni a căror conştiinţă este la fel de bine orientată către datorie cum este acul busolei către pol, oameni care să ia poziţie neclintită pentru adevăr, chiar dacă s-ar prăbuşi cerurile.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 57

Aceste cuvinte sunt la fel de valabile pentru noi astăzi cum au fost pentru Israelul antic şi pentru cei din timpul lui Ellen G. White.

2. Ce greşeli au făcut oamenii din următoarele pasaje biblice, când s-au aflat în faţa schimbării, şi ce putem învăţa din greşelile lor? Faptele 5:1-10; Geneza 16:1,2,5,6; Matei 20:20-22

Schimbările vin şi, adesea, aduc cu ele ispite, probleme şi, uneori, chiar teamă. Aşadar, este foarte important să fim îmbrăcaţi cu armura spirituală, ca să le putem înfrunta. Indiferent dacă schimbările sunt neaşteptate sau dacă fac parte din desfăşurarea normală a vieţii, noi trebuie să fim pregătiţi pentru ce urmează să vină, atât pentru ce vedem, cât şi pentru ce nu vedem.

Luni, 15 aprilie – Pregătirea pentru căsătorie

Una dintre cele mai mari schimbări cu care se confruntă omul este căsătoria.

Desigur, nu toţi oamenii se căsătoresc. În definitiv, Isus, Marele nostru Exemplu, nu a fost căsătorit. Şi nici multe alte personaje biblice. Însă mulţi oameni se căsătoresc şi, de aceea, Biblia vorbeşte despre căsătorie, care este unul dintre cei mai mari factori de schimbare din viaţă.

Primul acord social menţionat în Biblie este căsătoria. Pentru Domnul, căsătoria este atât de importantă, încât cuvintele spuse lui Adam şi Evei despre căsătorie apar încă de trei ori pe paginile Scripturii: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, se va lipi de nevastă-sa şi se vor face un singur trup” (Geneza 2:24; Matei 19:5; Marcu 10:7; Efeseni 5:31). Aceste texte ne spun că, pentru cel care se căsătoreşte, cea mai importantă relaţie din viaţa sa trebuie să fie relaţia cu partenerul de viaţă – chiar mai importantă decât cea cu părinţii. Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este foarte importantă pentru Dumnezeu – ea este şi o ilustrare a relaţiei dintre Fiul Său, Isus, şi mireasa Lui, biserica (Efeseni 5:32).

Cine construieşte o casă trebuie să-şi ia timp şi să calculeze costurile (Luca 14:28-30). Cu cât mai mult timp ar trebui să-şi ia cel care îşi întemeiază un cămin! O casă este construită din cărămidă, mortar, lemn, fier, sârmă, sticlă, dar un cămin este clădit din lucruri care nu sunt neapărat materiale.

3. Care sunt câteva trăsături esenţiale, importante în toate aspectele vieţii, dar în special pentru cei care se pregătesc pentru căsătorie? 1 Corinteni 13:4-8; Galateni 5:22,23

Pregătirea pentru căsătorie trebuie să înceapă cu mine, personal, individual. În acelaşi timp, trebuie să mă uit cu atenţie la viitorul partener de viaţă, ca să văd dacă va fi potrivit. Este harnic(ă)? (Proverbele 24:30-34). Are o fire nestăpânită? (Proverbele 22:24). Împărtăşim aceleaşi convingeri? (2 Corinteni 6:14,15). Cum se vor acomoda membrii familiei mele şi prietenii cu viitorul meu soţ (viitoarea mea soţie)? (Proverbele 11:13). Mă bazez eu pe credinţă sau doar pe sentimente? (Proverbele 3:5,6). Răspunsurile la aceste întrebări pot însemna un viitor fericit sau o viaţă de suferinţă.

Gândeşte-te la câteva relaţii de căsătorie bune. Ce principii descoperi în ele care pot fi aplicate şi la alte tipuri de relaţii interpersonale?

Marţi, 16 aprilie – Pregătirea pentru a fi părinte

Puţine lucruri îţi pot schimba viaţa cum o face venirea pe lume a unui copil. Nimic nu va mai fi la fel în familie.

„Ca săgeţile în mâna unui războinic, aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei!” (Psalmii 127:4,5)

Însă copiii nu vin cu un manual de utilizare care să le spună părinţilor cum trebuie să-i îngrijească şi cum să rezolve toate problemele care pot să apară. Chiar şi părinţii cu experienţă sunt uneori puşi în încurcătură de acţiunile, de cuvintele sau de atitudinile copiilor lor.

Aşa cum este important să te pregăteşti pentru căsătorie, la fel de important este ca aceia care speră să devină părinţi să fie pregătiţi pentru această copleşitoare responsabilitate.

4. Chiar dacă următoarele cazuri de naştere sunt unice, ce principii pot lua din aceste relatări cei care se pregătesc să devină părinţi? 1 Samuel 1:27; Judecătorii 13:7; Luca 1:6,13-17,39-45,46-55,76-79

Ce responsabilitate şi ce oportunitate cutremurătoare au avut aceşti părinţi! în aceste familii aveau să se nască profeţi şi conducători ai lui Israel, unul dintre aceştia urmând să fie cel care trebuia să pregătească o cale pentru Mesia, iar altul, chiar Hristos. Totuşi, chiar dacă niciunul dintre copiii noştri nu este destinat să fie un profet biblic, părinţii tot trebuie să fie pregătiţi pentru această schimbare radicală din viaţa lor.

„Pregătirea trebuie începută chiar înainte de naşterea copilului, pentru ca acesta să fie în stare să lupte cu succes în bătălia împotriva vrăjmaşului.

Dacă, înainte de naşterea copilului, mama este îngăduitoare faţă de ea însăşi, dacă este egoistă, nerăbdătoare, pretenţioasă, toate aceste lucruri se vor manifesta în caracterul copilului ei. În felul acesta, mulţi copii au primit ca moştenire, la naştere, aproape numai tendinţe nestăvilite spre rău.” – Ellen G. White, Căminul adventist, p. 256

Indiferent că avem copii în grija noastră sau avem responsabilităţi în privinţa altor oameni, ce putem face pentru a ne îndeplini aceste responsabilităţi în modul cel mai creştinesc posibil?

Miercuri, 17 aprilie – Pregătirea pentru bătrâneţe

Cuvintele lui Moise din Psalmul 90:11 ne amintesc de trecerea inexorabilă a timpului. Pe măsură ce anii vin şi trec, începem să vedem şi să simţim tot felul de schimbări în corpul nostru. Părul încărunţeşte sau cade, începem să păşim mai încet, să acţionăm mai încet, iar durerile devin însoţitorii noştri de fiecare zi. Dacă suntem căsătoriţi şi avem copii, probabil aceştia au deja propriii copii şi noi ne putem bucura de nepoţi. Etapele anterioare ale vieţii ne-au ajutat să ne pregătim pentru această ultimă etapă.

5. Citeşte Psalmul 71. Ce ne învaţă acest psalm despre cum să ne pregătim nu numai pentru vârsta bătrâneţii, ci pentru viaţă în general?

Psalmul 71 este scris de un om în vârstă, care experimentează schimbările care intervin în viaţă, dar este fericit deoarece întotdeauna, până acum, şi-a pus încrederea în Dumnezeu. Cea mai bună cale de a îmbătrâni este să ne punem încrederea în El de când suntem tineri. De fapt, autorul acestui psalm ne împărtăşeşte trei lecţii importante pe care le-a învăţat îndreptându-se către această perioadă a vieţii sale.

1. Dobândeşte o cunoaştere personală profundă a lui Dumnezeu! încă din tinereţea lui (vers. 17), Dumnezeu i-a fost o stâncă de adăpost (vers. 1,7) şi Mântuitor (vers. 2). Dumnezeu este o stâncă şi o cetăţuie (vers. 3), speranţa şi încrederea lui (vers. 5). Psalmistul vorbeşte despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu (vers. 16,17), despre puterea şi tăria Lui (vers. 18) şi despre toate lucrurile măreţe pe care El le-a făcut (vers. 19). Obiceiul de a vorbi cu Dumnezeu în fiecare zi, când studiem Cuvântul Său şi ne luăm timp să medităm la ce a făcut El pentru noi, ne va consolida experienţa cu El.

2. Formează-ţi obiceiuri bune! O alimentaţie bună, exerciţiul fizic, apa, lumina soarelui, odihna etc. ne vor ajuta să ne bucurăm de viaţă mai mult timp şi mai bine. Observă cum se referă psalmistul la încredere (vers. 3), laudă la adresa lui Dumnezeu (vers. 6) şi speranţă (vers. 14).

3. Dezvoltă pasiune pentru misiunea pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu! Autorul acestui psalm nu se gândeşte să fie leneş la bătrâneţe. Chiar şi „la pensie” doreşte să continue să-L laude pe Dumnezeu (vers. 8) şi să le vorbească altora despre El (vers. 15-18).

Pentru cei care sunt mai în vârstă, care sunt câteva dintre beneficiile bătrâneţii? Ce ştiţi acum şi nu aţi ştiut în tinereţe şi aţi vrea să le împărtăşiţi celor mai tineri din grupă?

Joi, 18 aprilie – Pregătirea pentru moarte

Dacă nu vom fi în viaţă la revenirea Domnului Hristos, o schimbare la care toţi trebuie să ne aşteptăm este cea mai mare dintre toate: de la viaţă la moarte. În afară de căsătorie şi de naştere, ce schimbare are cel mai mare impact asupra unei familii decât moartea unui membru al ei?

6. Ce ne învaţă următoarele versete cu privire la moarte? 1 Corinteni 15:24-26

Adesea moartea vine pe neaşteptate şi în mod tragic. Câţi nu se trezesc într-o dimineaţă ca de obicei, doar pentru ca, înainte de apusul soarelui, să închidă ochii nu în somn, ci în moarte, sau să piardă pe cineva drag!

Singura pregătire pentru o moarte pe care nu o vezi venind, fie pentru tine, fie pentru cei dragi, este să te asiguri că eşti legat de Domnul prin credinţă şi că eşti acoperit cu neprihănirea Sa clipă de clipă (vezi Romani 3:22).

Pe de altă parte, ce ai face dacă ai şti că mai ai de trăit doar câteva luni? Nu putem şti cu siguranţă când ne va răpune moartea, dar putem şti cu siguranţă când ne apropiem de sfârşitul vieţii. Aşadar, este esenţial să ne pregătim, pe noi şi pe membrii familiei noastre, pentru inevitabil.

7. Citeşte unele dintre ultimele cuvinte adresate de David fiului său Solomon. Ce lecţii putem învăţa de aici cu privire la pregătirea pentru moarte, atât pentru noi, cât şi pentru membrii familiei? 1 Împăraţi 2:1-4

La prima vedere, am putea spune: Asta e chiar culmea! Tocmai David, care l-a ucis pe Urie după ce o atrăsese pe soţia acestuia într-o relaţie adulteră (2 Samuel 11), îi spune fiului lui să umble în calea Domnului! Dar poate că tocmai din cauza acestui păcat şi a consecinţelor sale teribile sunt cuvintele lui David atât de pline de putere. Fără îndoială că el a încercat, în felul său, să-şi avertizeze fiul să se ferească de nebunia care lui îi produsese atâta suferinţă. David a învăţat, pe calea cea grea, câteva lecţii dureroase despre preţul păcatului şi, fără îndoială, dorea să-l cruţe pe fiul lui de suferinţa pe care el însuşi o trăise.

Vineri, 19 aprilie – Un gând de încheiere

În istoria călătoriilor lui Israel prin pustie, vedem un lung şir de greşeli făcute în faţa schimbărilor, şi aceasta în ciuda uimitoarei manifestări a dragostei şi a puterii lui Dumnezeu. Chiar înainte ca Israel să intre în ţara promisă şi să se confrunte astfel cu o altă mare schimbare, Moise i-a spus poporului: „Aţi văzut cu ochii voştri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul, Dumnezeul tău, a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor. Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi. Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. … Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare-aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscute copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi” (Deuteronomul 4:3-9). Cât de important este să nu uităm ce a făcut Domnul pentru noi! Şi ce altă cale mai bună de a nu uita există decât aceea de a le spune altora din generaţia noastră şi generaţiilor care vin după noi? Să observăm însă cât de importantă a fost familia în toate aceste cazuri – li se ceruse să-şi înveţe copiii despre toate experienţele lor. Iar păcatul de la Peor a fost ceva ce viza direct viaţa de familie. „Nelegiuirea care a atras judecăţile lui Dumnezeu asupra lui Israel a fost imoralitatea. Impertinenţa femeilor de a atrage suflete în cursă nu s-a sfârşit la Baal-Peor.” – Ellen G. White, Căminul adventist, p. 326

BIBLIA ŞI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Deuteronomul 23-29
1. Ce anume nu cerea Domnul, dar considera vinovat pe cel care nu împlinea?
2. Unde scrie că părinţii nu trebuiau pedepsiţi pentru păcatele copiilor (şi nici invers)?
3. Ce trebuiau să evoce israeliţii prin coşul încărcat cu roade?
4. Cu cine a mai încheiat Domnul legământ, în afară de cei prezenţi în adunare?

Istoria mântuirii, capitolul 60
5. Ce vor tânji (vor dori nespus) îngerii să facă pentru credincioşi în timpul de strâmtorare?

Aici puteţi asculta cartea Istoria Mântuirii (Audio) de Ellen G. White.

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia secţiunea „Ştirile de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2019 Anotimpurile familiei

Ritmurile vieţii
STUDIUL 1 » 30 MARTIE – 5 APRILIE
Alegerile pe care le facem
STUDIUL 2 » 6 APRILIE – 12 APRILIE
Pregătirea pentru schimbare
STUDIUL 3 » 13 APRILIE – 19 APRILIE
Când eşti singur
STUDIUL 4 » 20 APRILIE – 26 APRILIE
Cuvinte înţelepte pentru familii
STUDIUL 5 » 27 APRILIE – 3 MAI
Un cântec de dragoste regal
STUDIUL 6 » 4 MAI – 10 MAI
Unitatea în familie
STUDIUL 7 » 11 MAI – 17 MAI
Perioada când copiii sunt acasă
STUDIUL 8 » 18 MAI – 24 MAI
Când vine vremea pierderii
STUDIUL 9 » 25 MAI – 31 MAI
Momente de tulburare
STUDIUL 10 » 1 IUNIE – 7 IUNIE
Familii credincioase
STUDIUL 11 » 8 IUNIE – 14 IUNIE
„Ce au văzut în casa ta?”
STUDIUL 12 » 15 IUNIE – 21 IUNIE
„El va întoarce inimile…”
STUDIUL 13 » 22 IUNIE – 28 IUNIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011