Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Interpretarea pasajelor dificile

STUDIUL 12 » 13 IUNIE – 19 IUNIE
Textul de memorat: „Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.” (2 Petru 3:15,16)
0:00
0:00

Scriind despre epistolele apostolului Pavel, Petru afirmă că în ele, şi în alte câteva locuri din Scriptură, „sunt unele lucruri greu de înţeles”. Aceste cuvinte sunt răstălmăcite sau distorsionate de „cei neştiutori şi nestatornici” spre pierzarea lor. Petru nu spune că toate cele scrise sunt greu de înţeles, ci doar unele.

Care cititor sincer al Bibliei nu a întâlnit pasaje care îi par ciudate şi greu de înţeles? Cu siguranţă că, la un moment dat, fiecare a avut o astfel de experienţă. De aceea vom analiza nu atât de mult textele dificile, cât care ar putea fi motivele pentru aceste dificultăţi şi cum putem să le depăşim dacă suntem căutători credincioşi ai adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu. Şi totuşi este posibil ca unele dintre aceste afirmaţii care ne creează dificultăţi să nu îşi găsească rezolvarea niciodată aici, pe pământ. Însă majoritatea textelor din Biblie nu prezintă un grad mare de dificultate şi nu ar trebui să permitem ca aceste câteva pasaje greu de înţeles să ne slăbească încrederea în credibilitatea şi autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu ca întreg.

Duminică, 14 iunie – Posibile motive pentru aparentele contradicţii

1. Ce îl sfătuieşte Pavel pe Timotei? Ce mesaj important ne dă el aici tuturor? 2 Timotei 2:10-15

Niciun cercetător serios şi sincer al Scripturii nu va nega faptul că există în Biblie lucruri mai greu de înţeles. Aceasta nu ar trebui să ne tulbure, aceste greutăţi sunt de aşteptat. Noi suntem fiinţe imperfecte şi limitate şi nimeni nu are cunoştinţe atotcuprinzătoare în toate domeniile, cu atât mai puţin în lucrurile spirituale. De aceea, când fiinţele neştiutoare şi limitate încearcă să înţeleagă înţelepciunea Dumnezeului infinit al Scripturii, negreşit vor întâmpina greutăţi. Totuşi aceste dificultăţi în înţelegerea învăţăturilor biblice nu demonstrează nicidecum faptul că ceea ce spune Biblia nu ar fi adevărat.

Cei care resping învăţătura biblică dată prin descoperire şi inspiraţie divină declară adesea că aceste dificultăţi sunt contradicţii sau greşeli. Ei cred că Biblia este o carte mai mult sau mai puţin omenească şi consideră că ea conţine imperfecţiuni şi greşeli. Adesea, cel care porneşte cu o astfel de gândire nici măcar nu încearcă să caute o explicaţie care să ia în considerare unitatea şi veridicitatea Scripturii care sunt urmarea faptului că este inspirată de Dumnezeu. Cei care încep să pună la îndoială primele pagini, relatarea despre facerea lumii, curând vor ajunge să arunce o umbră de îndoială şi nesiguranţă şi asupra restului Scripturii.

Unele discrepanţe din Scriptură s-ar putea datora greşelilor minore la copiere sau traducere. Ellen White declară: „Unii se uită la noi cu o privire gravă şi spun: «Nu crezi că ar fi putut să fie o greşeală a copiatorului sau a traducătorului?» Faptul acesta este întru totul probabil, iar mintea care este atât de îngustă, încât va ezita ori se va poticni de posibilitatea sau probabilitatea aceasta, va fi tot atât de dispusă să se poticnească din cauza tainelor Cuvântului inspirat, deoarece o astfel de minte slabă nu poate să pătrundă planurile lui Dumnezeu. Da, astfel de oameni se vor poticni tot atât de uşor din cauza faptelor clare pe care o minte simplă le va accepta, o minte care înţelege lucrurile spirituale şi pentru care cuvintele lui Dumnezeu sunt clare şi frumoase, pline de conţinut şi de semnificaţie. Nicio taină nu va pune în încurcătură vreun suflet şi nici nu va face să se poticnească picioarele acelora care nu vor inventa dificultăţi, folosind chiar adevărul descoperit foarte clar.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, p. 16

De ce este important să ne apropiem de Biblie cu umilinţă şi supunere?

Luni, 15 iunie – Înfruntă dificultăţile cu sinceritate şi atenţie

Ţi s-a întâmplat vreodată să dai peste un text sau mai multe pe care să nu le înţelegi sau care să ţi se pară greu de armonizat cu alte texte sau cu realitatea, în general? Sigur te-ai confruntat şi tu cu această problemă. Întrebarea este: Cum ai răspuns? Sau, chiar mai important, cum ar trebui să răspunzi?

2. Cum ne-ar putea ajuta următoarele versete să abordăm pasajele dificile? 1 Cronici 29:17 p.p.; Proverbele 2:7; 1 Timotei 4:16

Doar când suntem oneşti putem face faţă dificultăţilor în mod adecvat. Dacă suntem sinceri, nu vom evita vreo dificultate, nu vom încerca să o punem în umbră, dar nici nu vom da răspunsuri superficiale care să nu stea în picioare în faţa testului. Dumnezeu Se bucură când vede sinceritate şi integritate. De aceea ar trebui să copiem caracterul Său în tot ce facem, chiar şi în studierea Bibliei.

Persoanele sincere vor aborda dificultăţile din Biblie cu atenţie şi nu vor prezenta informaţia scoasă din context, nu vor distorsiona adevărul cu un limbaj pompos şi nu îi vor induce în eroare pe alţii prin manipularea dovezilor. Este mult mai bine să aştepţi un răspuns care poate fi susţinut pentru o chestiune dificilă decât să încerci să oferi o soluţie evazivă sau nesatisfăcătoare. Un efect secundar pozitiv al sincerităţii în studierea Bibliei este încrederea, şi încrederea stă la baza tuturor relaţiilor personale sănătoase. Îi convinge pe oameni mult mai mult decât un răspuns nefondat. Este mai bine să spui că nu ştii să răspunzi la întrebare sau să explici corect textul decât să încerci să faci textul să spună ce vrei tu când, de fapt, spune altceva.

Cercetătorul atent doreşte cu ardoare să cunoască adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu şi se asigură tot timpul că nu se grăbeşte la concluzii pripite care au la bază cunoştinţe limitate sau dovezi nefondate. El este hotărât să nu treacă cu vederea vreun aspect sau detaliu care ar putea fi important. Nu se grăbeşte, ci este meticulos şi sârguincios în studierea Cuvântului lui Dumnezeu şi în tot ce ţine de el.

Ce faci, sau ce ar trebui să faci, cu textele pe care nu le înţelegi complet sau care nu par să se încadreze în modul în care înţelegi tu adevărul?

Marţi, 16 iunie – Abordează dificultăţile cu smerenie

3. De ce este atât de importantă smerenia când abordăm pasajele dificile din Scriptură? Iacov 4:6-10; 2 Cronici 7:14; Ţefania 3:12

Mulţi oameni şi-au dat seama că depind de ceva sau cineva din afara lor. Ei au realizat că nu sunt standardul pentru toate lucrurile. Aceşti oameni pun mai mare preţ pe adevăr decât pe nevoia eului lor de a avea dreptate şi sunt conştienţi că adevărul nu este ceva ce pot fabrica ei, ci ceva cu care se confruntă. Poate că cel mai mare adevăr pe care îl înţeleg este cât de puţin cunosc ei de fapt adevărul. Ei ştiu, aşa cum scria Pavel, că „vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos” (1 Corinteni 13:12).

Beneficiile acestei smerenii în gândire sunt multiple: obiceiul de a cerceta cu smerenie este temelia oricărei creşteri în cunoştinţă, căci generează o libertate care dă naştere în mod natural la un spirit docil. Dar acest lucru nu înseamnă că cei smeriţi sunt adesea şi greşiţi sau că se vor răzgândi întotdeauna şi niciodată nu vor avea o convingere fermă, ci înseamnă că sunt dispuşi să se supună adevărului biblic. Ei sunt conştienţi de limitele capacităţii lor de a cunoaşte şi, de aceea, sunt capabili să îşi extindă cunoştinţele şi înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu într-un mod în care cel arogant şi mândru nu poate.

„Toţi cei care vor veni la Cuvântul lui Dumnezeu pentru călăuzire, cu smerenie şi o minte iscoditoare, hotărâţi să afle condiţiile mântuirii, vor înţelege ce spune Scriptura. Dar cei care vin să cerceteze Cuvântul cu un spirit pe care acesta nu îl aprobă vor pleca în urma cercetării cu un spirit pe care Cuvântul nu îl dă. Domnul nu va vorbi minţii indiferente. El nu Îşi iroseşte sfaturile pentru cei lipsiţi de reverenţă sau necuraţi. Dar ispititorul educă orice minte care se supune sugestiilor sale şi doreşte să facă fără efect Legea sfântă a lui Dumnezeu.

Noi trebuie să ne smerim inimile şi să cercetăm Cuvântul vieţii cu sinceritate şi reverenţă; doar mintea care este smerită şi pocăită poate vedea lumina.” – The Advent Review and Sabbath Herald, 22 august 1907

Miercuri, 17 iunie – Hotărâre şi răbdare

4. Deşi versetul următor vorbeşte despre perseverenţa în binele pe care îl facem celorlalţi, avem nevoie de aceeaşi atitudine în faţa unor întrebări dificile. De ce sunt importante hotărârea şi răbdarea în rezolvarea problemelor? Galateni 6:9

Adevăratele realizări cer tenacitate. Adesea, ceea ce obţinem prea uşor tratăm cu mare uşurinţă. Dificultăţile din Biblie ne dau ocazia de a ne pune mintea la lucru, iar hotărârea şi perseverenţa cu care căutăm o soluţie ne arată cât de importantă este pentru noi. Timpul petrecut în studierea Bibliei în încercarea de a înţelege mai bine semnificaţia şi mesajul ei este bine folosit. Probabil că experienţa cercetării sârguincioase a Scripturii după un răspuns, chiar o perioadă mai lungă de timp, va fi o binecuvântare mai mare decât soluţia pe care o vom găsi. Atunci când găsim o soluţie la o problemă foarte complicată, aceasta devine foarte preţioasă pentru noi.

Faptul că nu poţi rezolva imediat o dificultate nu înseamnă că nu poate fi rezolvată. Este remarcabil cât de des trecem cu vederea acest lucru evident. Mulţi, când dau peste o dificultate în Biblie, se opresc puţin asupra ei şi, dacă nu văd nicio soluţie, de îndată trag concluzia că nu poate fi rezolvată. Alţii încep să pună sub semnul întrebării veridicitatea întregii Biblii. Dar să nu uităm că poate exista o soluţie foarte uşoară chiar şi atunci când noi, în înţelepciunea noastră umană limitată – sau în ignoranţa noastră – nu o vedem. Ce am crede despre un începător în ale algebrei care, după ce a încercat în zadar timp de o jumătate de oră să rezolve o problemă dificilă, declară că nu există nicio soluţie la problemă, deoarece el nu o poate găsi? Acelaşi lucru ni se poate aplica nouă când studiem Biblia.

Când unele dificultăţi sfidează eforturile tale cele mai asidue de a le rezolva, lasă-le deoparte pentru o vreme şi, între timp, pune în practică ce Domnul ţi-a descoperit deja. Sunt unele cunoştinţe spirituale pe care le dobândim doar după ce am fost dispuşi să facem ce ne-a spus Dumnezeu deja să facem. Fiţi perseverenţi şi răbdători în studierea Bibliei! Răbdarea este o trăsătură a credincioşilor din vremea sfârşitului (Apocalipsa 14:12).

Ce putem învăţa de la cei care au studiat cu sârguinţă şi răbdare pasajele dificile din Biblie? Cum îi putem încuraja pe alţii să nu renunţe la căutarea lor după adevăr? De ce să nu ne temem când ajungem la un pasaj dificil din Scriptură?

Joi, 18 iunie – Scriptura şi rugăciunea

5. Ce au făcut apostolii şi membrii bisericii primare când s-au confruntat cu întrebări dificile? Faptele 17:11; 8:35; 15:15,16

Cea mai bună soluţie la dificultăţile din Biblie se găseşte chiar în Biblie. Problemele biblice se rezolvă cel mai bine când le studiem în lumina întregii Scripturi, nu analizând un singur text, izolat de celelalte sau de toată Scriptura. Noi trebuie să folosim Biblia ca să ne ajute să înţelegem Biblia. Un lucru foarte important pe care îl putem face este să învăţăm să săpăm după marile adevăruri ale Scripturii.

Dacă nu înţelegi un pasaj, încearcă să obţii lumină din alte pasaje biblice care vorbesc despre acelaşi subiect. Încearcă întotdeauna să găseşti afirmaţii mai clare din Scriptură care să te ajute să înţelegi mai bine acele pasaje care nu sunt atât de clare. De asemenea este foarte important să nu eclipsăm şi să întunecăm afirmaţiile clare ale Scripturii, punându-le alături de pasajele greu de înţeles. În loc să lăsăm ca sursele din afara Bibliei, filozofia sau ştiinţa, să explice semnificaţia ei, noi ar trebui să permitem textului Scripturii să îşi descopere semnificaţia.

S-a spus că, pe genunchi, literalmente vedem dificultăţile dintr-o perspectivă nouă, deoarece, în rugăciune, noi arătăm că avem nevoie de ajutor divin pentru interpretarea şi înţelegerea Scripturii. Prin rugăciune noi căutăm iluminarea minţii prin acelaşi Duh Sfânt care i-a inspirat pe autorii Bibliei.

În rugăciune, motivele noastre sunt prezentate deschis şi Îi putem spune lui Dumnezeu de ce dorim să înţelegem ce citim, Îi cerem să ne deschidă ochii la Cuvântul Său şi să ne dea un duh dornic să urmeze şi să pună în practică adevărul. (Acest lucru este esenţial!) Când ne călăuzeşte prin Duhul Său ca răspuns la rugăciuni, Dumnezeu nu contrazice ce a descoperit în Biblie. El va fi în armonie cu Biblia şi va confirma şi va construi pe ceea ce i-a inspirat pe scriitorii biblici să ne transmită.

Cum ne ajută rugăciunea să avem dispoziţia necesară pentru a înţelege mai bine şi a ne supune Cuvântului lui Dumnezeu?

Vineri, 19 iunie – Un gând de încheiere

În Biblie sunt multe taine pe care omul limitat le înţelege greu, care sunt prea adânci pentru a fi explicate pe deplin. De aceea avem nevoie de o minte smerită şi trebuie să fim dispuşi să învăţăm din Scriptură cu rugăciune. Dacă vom studia astfel, îi vom permite textului biblic – chiar dacă semnificaţia sa trece dincolo de înţelegerea noastră – să spună exact ce vrea să spună, vom respecta textul şi nu vom încerca să îl modificăm sau să lăsăm deoparte semnificaţia lui reală.

„Când Cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără cuvenita veneraţie şi fără rugăciune, când gândurile şi simţămintele nu sunt fixate asupra lui Dumnezeu sau nu sunt în armonie cu voinţa Sa, atunci mintea este întunecată de îndoieli şi chiar studiul Bibliei ajunge să hrănească scepticismul. Vrăjmaşul sufletelor pune atunci stăpânire pe gânduri şi sugerează interpretări care nu sunt corecte. Ori de câte ori nu caută să fie în armonie cu Dumnezeu în cuvânt şi faptă, oricât de cultivaţi ar fi, chiar cei credincioşi sunt predispuşi să greşească în înţelegerea Scripturilor şi nu este sigur să ne încredem în explicaţiile pe care le dau. Aceia care caută în Sfânta Scriptură contraziceri şi nepotriviri sunt lipsiţi de discernământ spiritual. Având o viziune neclară, ei vor găsi multe motive de îndoială şi necredinţă în acele lucruri care, de fapt, sunt clare şi simple.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, pp. 110-111

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, cap. 12 „Ce să facem cu îndoiala?”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 125-131
1. Când anume i se părea psalmistului că visa?
2. Ce alte binecuvântări mai sunt rostite, împreună cu aceea de a-ţi vedea nepoţii?
3. În ce condiţii nu ar putea sta nimeni în picioare înaintea Domnului?
4. Cu ce anume îşi compară psalmistul sufletul liniştit?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Predicarea adevărurilor distinctive
5. Ce adevăr ar trebui păstrat în atenţia fiecărui om?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
Descarcă cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video), pot fi vizionate sau descărcate de pe adresa de Internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro, meniul „Departamente”, secţiunea „Şcoala de Sabat”, sau de pe YouTube canalul: „Şcoala de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2020 Cum să interpretăm Scriptura

Caracterul unic al Bibliei
STUDIUL 1 » 28 MARTIE – 3 APRILIE
Originea Bibliei
STUDIUL 2 » 4 APRILIE – 10 APRILIE
Isus, apostolii şi Biblia
STUDIUL 3 » 11 APRILIE – 17 APRILIE
Biblia – sursa de autoritate a credinţei noastre
STUDIUL 4 » 18 APRILIE – 24 APRILIE
Sola Scriptura
STUDIUL 5 » 25 APRILIE – 1 MAI
De ce este nevoie de interpretare?
STUDIUL 6 » 2 MAI – 8 MAI
Limbaj, text şi context
STUDIUL 7 » 9 MAI – 15 MAI
Cartea Geneza şi facerea lumii (I)
STUDIUL 8 » 16 MAI – 22 MAI
Cartea Geneza şi facerea lumii (II)
STUDIUL 9 » 23 MAI – 29 MAI
Biblia ca istorie
STUDIUL 10 » 30 MAI – 5 IUNIE
Biblia şi profeţia
STUDIUL 11 » 6 IUNIE – 12 IUNIE
Interpretarea pasajelor dificile
STUDIUL 12 » 13 IUNIE – 19 IUNIE
Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu
STUDIUL 13 » 20 IUNIE – 26 IUNIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011