Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Educaţie continuă

STUDIUL 13 » 19 DECEMBRIE - 25 DECEMBRIE
Textul de memorat: „Dar, după cum este scris: ‘Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc’. “ (1 Corinteni 2:9)
0:00
0:00

Biblia ne oferă o viziune măreață despre cer, Noul Pământ, despre învățare și despre felul de viețuire pe care îl vom avea de-a lungul veșniciei. După cum am văzut pe parcursul trimestrului, pregătirea este aici și acum, în această viață, și tot procesul de educație -indiferent de domeniul de studiu – ar trebui să ne pregătească pentru viața veșnică.

Orice școală poate să transmită multă informație de calitate, multă cunoștință bună, practică și utilă. Totuși, ce îi folosește unui om să dobândească toată această cunoștință dacă pierde viața veșnică? în această săptămână vom vedea ce ne spune inspirația despre școala cea mai înaltă, o școală continuă în care noi vom învăța și vom crește de-a lungul veșniciei. în această școală vom învăța lucruri pe care acum nici măcar nu putem începe să ni le imaginăm.

Duminică, 20 decembrie Starea celor morți

In secolul al XVII-lea, Blaise Pascal medita asupra stării umanității. Un lucru era foarte clar pentru el: oricât de mult ar fi trăit un om (și pe atunci oamenii nu trăiau chiar așa mult) și indiferent dacă a dus o viață bună (și viața nu era nici prea roz atunci), mai devreme sau mai târziu avea să moară.

Mai mult, orice ar fi venit după moarte ar fi durat mult mai mult, un timp infinit de lung față de intervalul de viață de pe pământ care precede moartea. Astfel, pentru el, lucrul cel mai logic pe care un om ar putea sau ar trebui să-l descopere este ce soartă îi așteaptă pe cei care mor. Și a fost uimit să vadă oameni care se agitau pentru pierderea funcției sau pentru o insultă imaginară adusă orgoliului personal, dar nu dădeau nicio atenție la ce se va întâmpla după ce vor muri. Pascal a gândit bine, lată de ce Biblia vorbește atât de mult despre făgăduința făcută celor care au găsit mânuirea în Isus și făgăduința cu privire la ce îi așteaptă în viitor.

1. Ce speranță ne este dată în textele de mai jos?
loan 6:54; 3:16; 4;14; 6:40____________________________________________
1 loan 5:13________________________________________________________
1 Tîmotei 1:16______________________________________________________
luda 1:21__________________________________________________________
Tit 3:7____________________________________________________________

Viața veșnică are sens în lumina jertfei lui Isus. în lumina ei, nimic altceva nu mai contează. Faptul că Acela care este Creatorul universului, care „a făcut și veacurile” (Evrei 1:2), Cel în care „avem viața, mișcarea și ființa” (Faptele 17:28), Dumnezeu, a trebuit să Se întrupeze și să moară în acel trup – toate acestea pentru ce? Ca să putrezim ca un animal omorât pe stradă de vreo mașină?

Noul Testament este plin de făgăduințe despre viața veșnică, deoarece doar veșnicia garantează restaurarea. Un milion de ani, chiar un miliard, s-ar putea să nu aibă suficiente momente fericite care să șteargă răul.

Pascal avea dreptate: timpul nostru aici este atât de limitat în contrast cu ce va veni. Ce greșeală ar fi să nu fim pregătiți pentru veșnicia care ne așteaptă!

De ce crezi ca unii oameni manifestă indiferențăfață de ceea ce se întâmplă după moarte?

Luni, 21 decembrie O nouă existență


2. Cât de diferită va fi viața pe Noul Pământ față de cea de acum?
Apocalipsa 21:4 ____________________________________________________

Un creștin vorbea cu un prieten despre speranța Evangheliei și făgăduința vieții veșnice prin Isus Hristos. Interlocutorul a reacționat negativ la aceste noțiuni. „Viață veșnică?” a spus el, tremurând. „Ce gând îngrozitor! Cei șaptezeci sau optzeci de ani pe care îi trăim sunt destul de răi. Cine și-ar dori să prelungească răul pentru totdeauna? Ar fi iadul!”

Acest om avea dreptate, cu excepția faptului că el nu înțelesese că făgăduința vieții veșnice nu înseamnă o simplă continuare a vieții de aici. Cine și-ar dori așa ceva? Dimpotrivă, după cum spune textul de mai sus, lucrurile vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi.

3. Cum vor fi lucrurile pe Noul Pământ?
2 Petru 3:10-13_____________________________________________________
Apocalipsa 21:1-6___________________________________________________

Ce trebuie să facem ca să avem parte de viața veșnică pe Noul Pământ? Cum ajungem acolo? Cum putem fisiguri că vom avea parte de ea? Ce lucruri din viața noastră ne-ar putea împiedica să fim părtași ia tot ce ne-a promis Dumnezeu prin Isus?

Marți, 22 decembrie „Atunci vom cunoaște”

„Cerul este o școală, având ca domeniu de studiu universul și ca educator, pe Cel Infinit. O filială a acestei școli a fost stabilită în Eden, iar, după ce planul de răscumpărare va fi finalizat, educația va fi reluată în școala din Eden.” – Ellen G. White, Educație, p. 301

Mulți oameni au o mulțime de întrebări – cu privire la păcat, la suferință, boală, moarte sau de ce s-au întâmplat atâtea și atâtea lucruri. Avem întrebări și despre lumea naturală și toate misterele ei. în ciuda progresului incredibil pe care l-a făcut știința, ajutându-ne să înțelegem mai mult despre lume și univers, în ansamblul lui, sunt încă atât de multe lucruri care depășesc capacitatea noastră de înțelegere.

De la formele cele mai simple de viață până la cerul de deasupra noastră, de la mișcarea particulelor subatomice până la galaxiile ce se rotesc, răspândite prin cosmos, ne confruntăm cu o realitate care este mult mai mare și mai adâncă decât poate pricepe mintea noastră acum, mai ales în puținul timp pe care îl avem la dispoziție acum și aici ca să cercetăm lucrurile acestea pentru noi înșine. însă, cu o veșnicie la dispoziție pentru cercetare, nu este nicio îndoială că vom desluși multe mistere.

4. Ce vom învăța atunci când acest episod trist al păcatului, al suferinței și al morții se va termina?
1 Corinteni 13:12___________________________________________________
1 Corinteni 4:5 ___________________________________________________

Ni se promite că vom înțelege lucrurilor care acum sunt ascunse pentru noi. Și ce speranță minunată avem că, odată ce vom vedea și înțelege lucruri care acum par greu de înțeles, nu ne va rămâne decât să îl lăudăm pe Dumnezeu! Lucrul cel mai important acum este să ne ținem tare de credința noastră, de făgăduințele lui Dumnezeu, să trăim potrivit cu lumina pe care o avem și să rezistăm până la sfârșit. Și vestea cea bună este că putem spune: „Pot totul în Hristos, care mă întărește” (Filipeni 4:13).

Ce întrebări îți apasă sufletul? Ce lucruri ți se par acum de neînțeles? Cum te ajutăfaptul că învețisă te încrezi în Dumnezeu în lucrurile pe care le înțelegi ca să te încrezi în Elși în cele pe care nu le înțelegi acum?

Miercuri, 23 decembrie Școala pe Noul Pământ

5. Ce speranță ne oferă versetele de mai jos? Care ar putea fi acele lucruri veșnice nevăzute pe care le așteptăm și care ne sunt promise prin Isus?
2 Corinteni 4:17-19__________________________________________________
Apocalipsa 21:1,2; 2:7; 7:14-17________________________________________

Oricât de reale ar fi făgăduințele care ne-au fost date în Isus, oricât de multe motive întemeiate am avea să credem în ele, adevărul este că Biblia ne oferă doar indicii sau licăriri despre ceea ce ni s-a pregătit. Totuși, un lucru de care putem fi siguri este că va fi extraordinar! Gândește-te numai cât de minunată va fi viața într-o lume fără ravagiile păcatului!

Toată durerea noastră, toată suferința și toate lucrurile cu care ne luptăm aici își au rădăcina în păcat și în consecințele lui. Hristos a venit pentru a nimici toate acestea și El va readuce planeta aceasta la ceea ce Dumnezeu intenționase de la început să fie, înainte de apariția păcatului. De fapt va fi mai bine, deoarece în mijlocul splendorilor, noi vom putea să privim urmele din mâinile și picioarele Domnului Isus – prețul răscumpărării noastre.

„Acolo, când va fi îndepărtat vălul care ne întunecă privirea, iar ochii noștri vor contempla acea lume a frumuseții, din care acum nu prindem decât frânturi prin microscop, când vom privi splendorile cerurilor, acum scrutate de departe prin telescop, când, după ce plaga păcatului va fi fost îndepărtată, întregul pământ va apărea în «frumusețea Stăpânului, Dumnezeul nostru» (Psalmii 90:17, NTR), ce câmp de studiu se va deschide înaintea noastră! Acolo, elevul care studiază domeniul științei poate citi rapoartele creației fără a descoperi ceva care să-i amintească de legea păcatului. Poate asculta muzica naturii fără a sesiza vreo notă de tânguire sau vreo șoaptă de tristețe. Pe toate lucrurile create vom distinge o singură semnătură -în universul necuprins se va vedea, »scris mare, Numele Lui sfânt» și nicio urmă de rău nu va mai rămâne pe pamant, mare sau pe cer.” – Ellen G. White, Educație, p. 303

Incearcă să-ți imaginezi cum va fi să trăiești veșnic într-o lume pe deplin nouă, fără nimic din ceea ce face ca viața să fie atât de grea aici. Cum îți închipui că va fi? Ce lucruri aștepți în mod deosebit?

Joi, 24 decembrie Marele învățător

După cum am văzut în acest trimestru, un aspect important al slujirii Domnului Isus pe pământ a fost lucrarea Sa de învățător. De la începutul slujirii Sale și prin propriile fapte, Isus i-a învățat în mod constant pe urmașii Săi adevărurile despre Sine însuși, despre Tatăl, despre mântuire și nădejdea a cărei împlinire o așteptăm (Matei 5:2; Marcu 4:2; Luca 19:47; loan 6:59).

De fapt, dacă citești una dintre evanghelii, oricare, peste tot îl vei găsi pe Isus învățând. Și, deși El continuă să ne învețe chiar acum prin Cuvântul Său, procesul învățării va continua și pe Noul Pământ. Dar imaginează-ți cât de diferit va fi într-o lume liberă de păcat și de toate limitările cu care ne-a îngrădit!

6. Despre ce crezi că se vorbește în Zaharia 13:6?

„Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, cresc și dragostea, respectul și fericirea. … Când Isus deschide în fața lor bogățiile mântuirii și realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare și, cu o bucurie și mai entuziastă, își ating harpele de aur și atunci de zece mii de ori zece mii și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă….

Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin creațiunea imensă. De la Acela care a creat
toate se revarsă viața, lumina și fericirea prin domeniile spațiului fără sfârșit. De la atomul minuscul și până la lumile cele mari, toate lucrurile, însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită într-o bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire.” – Ellen G. Tragedia veacurilor, p. 678

Dintre toate adevărurile despre care vom învăța de-a lungul veșniciei mai mult ne va atrage jertfa Domnului Isus în locul nostru. Ce subiect adanc și bogat, dacă îl vom studia o veșnicie întreagă! Cum poți aprecia chiar acum mai bine ce a făcut Isus pentru noi la cruce?

Vineri, 25 decembrie Un gând de încheiere

„Leul, de care ne temem atât de mult aici, se va odihni împreună cu mielul și, pe Noul Pământ, totul va fi numai pace și armonie. Acolo, copacii vor fi drepți și falnici, fără nicio diformitate…

Fie ca tot ce este frumos în căminul nostru de pe pământ să ne amintească de râul de cristal și de câmpiile cele verzi, de pomii care se unduiesc și de fântânile vii, de cetatea strălucitoare și de cântăreții îmbrăcați în haine albe, să ne amintească de căminul nostru din ceruri – acea lume de o frumusețe pe care niciun artist nu o poate înfățișa și nicio limbă nu o poate descrie. Lasă ca imaginația să-ți înfățișeze căminul celor mântuiți și nu uita că el va fi mult mai măreț decât poate cea mai strălucită imaginație a ta să și-l închipuie.” – Ellen G. White, Heaven, pp. 133-144

„Teama de a nu face moștenirea viitoare să pară prea materială i-a făcut pe mulți să spiritualizeze chiar acele adevăruri care ne conduc să o privim ca fiind căminul nostru. Isus i-a asigurat pe ucenicii Săi că S-a dus să le pregătească locașuri în casa Tatălui. Aceia care primesc învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi în totală necunoștință cu privire la căminul ceresc. … Limbajul omenesc nu este în stare să descrie răsplata celor neprihăniți. Va fi cunoscută numai de aceia care o vor vedea. Nicio minte mărginită nu poate cuprinde slava Paradisului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 674

Studiu la rând:
Ieremia 47 – Plângerile lui Ieremia 1
Evanghelizare, secţiunea 10, subcapitolul „Construirea bisericilor
1. Ce armă este personificată și întrebată când se va odihni?
2. Cine a fost caracterizat prin fudulie, mândrie, înfumurare, trufie, semețire, îngâmfare?
3. Până unde sunt cuvintele lui ieremia, în cartea care îi poartă numele?
4. Despre cine scrie că „întinde mâinile rugător și nimeni nu-l mângâie”?
5. Ce anume trebuie să consulte și să vadă aceia care au mijloace financiare?

Studiile Biblice, trim. IV/2020-Educaţia creştină; într-un fişier: pdf .

2020 Educaţia creştină

Educația în Grădina Edenului
STUDIUL 1 » 26 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE
Familia
STUDIUL 2 » 3 OCTOMBRIE - 9 OCTOMBRIE
Legea ca invatator
STUDIUL 3 » 10 OCTOMBRIE - 16 OCTOMBRIE
Cum văd ochii Domnului – viziunea biblică
STUDIUL 4 » 17 OCTOMBRIE - 23 OCTOMBRIE
Isus, Marele învățător
STUDIUL 5 » 24 OCTOMBRIE - 30 OCTOMBRIE
Lecții mai greu de învățat
STUDIUL 6 » 31 OCTOMBRIE - 6 NOIEMBRIE
Închinarea şi educaţia
STUDIUL 7 » 7 NOIEMBRIE - 13 NOIEMBRIE
Educația și răscumpărarea
STUDIUL 8 » 14 NOIEMBRIE - 20 NOIEMBRIE
Biserica şi educaţia
STUDIUL 9 » 21 NOIEMBRIE - 27 NOIEMBRIE
Educaţia în artă şi ştiinţe
STUDIUL 10 » 28 NOIEMBRIE - 4 DECEMBRIE
Creştinul şi munca
STUDIUL 11 » 5 DECEMBRIE - 11 DECEMBRIE
Binecuvântările Sabatului
STUDIUL 12 » 12 DECEMBRIE - 18 DECEMBRIE
Educaţie continuă
STUDIUL 13 » 19 DECEMBRIE - 25 DECEMBRIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011