Studii biblice

Aprofundează valorile Scripturii cu ajutorul studiilor în format audio

Domn al păcii

STUDIUL 5 » 23 IANUARIE – 29 IANUARIE
Textul de memorat: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” (Isaia 9:6)
0:00
0:00

Când dr. Robert Oppenheimer, cel care a supravegheat producerea primei bombe atomice, a fost întrebat de membrii Comitetului Congresului Statelor Unite dacă există vreun mod de apărare împotriva armei, marele fizician a răspuns: „Bineînţeles. Pacea!” – Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7700 Illustrations: Signs of the Times, 1985, p. 989

Pacea este un vis iluzoriu al omenirii. Se estimează că, de la începutul istoriei scrise, lumea a trăit pe deplin în pace doar aproximativ 8% din timp. În aceşti ani, cel puţin 8 000 de tratate au fost încălcate (Ibidem, p. 987, adaptat). În cei 50 de ani care au urmat după terminarea Primului Război Mondial, care ar fi trebuit să fie războiul care să pună capăt tuturor războaielor, au fost două minute de pace pentru fiecare an de război.

În 1985, Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, a creat o fundaţie pentru acordarea unui premiu celor care aduc o contribuţie remarcabilă pentru pace (Ibidem, p. 988, adaptat). Dar, în ultimii ani, chiar şi unii câştigători ai Premiului Nobel pentru Pace au fost implicaţi în conflicte violente.

În această săptămână vom citi despre Singurul care poate aduce pacea adevărată şi nepieritoare.

Duminică, 24 ianuarie – Lumină peste Galileea (Isaia 9:1-5)

1. De ce Isaia 9:1 începe cu conjuncţia adversativă totuşi, care arată un contrast cu ceea ce precedă capitolul?

În Isaia 8:21,22 este descrisă starea fără speranţă a acelora care se îndreaptă spre lumea ocultă în loc să se îndrepte spre adevăratul Dumnezeu: oriunde privesc, ei vor vedea doar „necaz, negură, nevoie neagră” şi se vor vedea izgoniţi „în întuneric beznă”. Însă „întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz”. Oamenii din regiunea Galileei sunt remarcaţi aici ca fiind cei care primesc binecuvântarea specială a unei „mari lumini”, poporul se va înmulţi şi se va bucura pentru că Domnul va sfărâma „nuiaua celui ce-l asuprea” (Isaia 9:2,4).

Galileea este menţionată aici deoarece ea a fost printre primele teritorii ale lui Israel cucerite de Asiria şi urma să fie primul eliberat.

2. Pe cine foloseşte Dumnezeu pentru a-l elibera pe poporul Lui? Isaia 9:6,7

3. Când şi cum a fost împlinită profeţia din Isaia 9:1-5? Matei 4:12-25

Nu a fost o întâmplare faptul că Isus Şi-a început lucrarea în Galileea, unde a adus speranţă proclamând vestea bună a Împărăţiei lui Dumnezeu şi vindecându-i pe oamenii, eliberându-i pe cei stăpâniţi de Satana (Matei 4:24).

Aici vedem un exemplu desăvârşit despre modul în care Biblia foloseşte evenimente care au avut loc în timpurile Vechiului Testament pentru a prefigura lucrurile care se vor întâmpla în timpurile Noului Testament. Domnul a suprapus imagini din timpuri diferite, aşa cum vedem în Matei 24, când Isus îmbină distrugerea Ierusalimului (70 d.Hr.) cu distrugerea de la sfârşitul lumii.

Dacă te-ar întreba cineva de ce lucru te-a eliberat Isus, ce ai răspunde? Ce mărturie poţi să dai cu privire la puterea lui Hristos în viaţa ta?

Luni, 25 ianuarie – Un Copil pentru noi (Isaia 9:6,7)

4. De ce este atât de special Copilul despre care se vorbeşte în următoarele versete, a treia naştere specială menţionată în cartea lui Isaia? Isaia 9:6,7

În Orientul Antic Apropiat, împăraţii şi zeităţile aveau mai multe nume pentru a arăta măreţia lor. Acest Eliberator are numeroase nume sau epitete care Îl descriu în diferite moduri. El este „Minunat”, la fel ca Îngerul Domnului care, după ce i-a spus tatălui lui Samson că numele Său este „Minunat”, S-a înălţat la cer în flacăra jertfei (Judecătorii 13:18,20). Prin aceasta, s-a prefigurat dăruirea Sa care urma să aibă loc peste mai bine de o mie de ani. Isaia spune că El este de natură divină („Dumnezeu tare”) şi Creator veşnic („Părintele veşniciilor”; vezi Luca 3:38: „… Adam, fiul lui Dumnezeu”). El este un Împărat din dinastia lui David şi împărăţia Lui de pace va dăinui veşnic.

5. Ţinând cont de aceste atribute, cine putea să fie acest Copil? Luca 2:8-14

Unii au încercat să-L identifice cu regele Ezechia, dar descrierea întrece cu mult orice fiinţă omenească. Doar o singură persoană se potriveşte: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul (Ioan 1:1-3,14; Coloseni 1:5-17; 2:9; Evrei 1:2), care S-a născut pentru noi, ca să ne salveze şi să ne dea pacea. El a primit toată autoritatea în cer şi pe pământ şi este cu noi în orice clipă (Matei 28:18-20). Deşi Şi-a păstrat natura divină, El a devenit şi om, de aceea ne înţelege slăbiciunile (Evrei 4:15). „Căci un Copil ni S-a născut” … pentru totdeauna!

„Satana Îl acuzase pe Dumnezeu că le ceruse îngerilor renunţare la sine, în timp ce El Însuşi nu ştia ce înseamnă aceasta şi nu voia să facă niciun sacrificiu pentru alţii. Aceasta a fost acuzaţia pe care Satana a adus-o împotriva lui Dumnezeu în ceruri şi, după ce a fost alungat din cer, cel rău L-a acuzat fără încetare pe Domnul că pretindea o slujire pe care El Însuşi nu voia să o îndeplinească. Hristos a venit în lumea noastră pentru a înfrunta aceste acuzaţii false şi pentru a-L descoperi pe Tatăl.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, pp. 406-407

Ce ne spune acest citat despre caracterul lui Dumnezeu?

Marţi, 26 ianuarie – Nuiaua mâniei lui Dumnezeu (Isaia 9:8-10:34)

Secţiunea de azi explică Isaia 9:1-5, care vesteşte izbăvirea din întuneric a oamenilor chinuiţi, care se încrezuseră în cei ce cheamă morţii şi căzuseră pradă cuceririi şi asupririi militare: „[…] nuiaua celui ce-l asuprea [ai sfărâmat-o], ca în ziua lui Madian” (Isaia 9:4).

6. Compară suferinţele poporului din pasajul de mai sus cu blestemele din Leviticul 26:14-39. De ce l-a pedepsit Dumnezeu pe poporul Lui treptat, şi nu i-a aplicat toată pedeapsa deodată?

Dacă ar fi dorit să-l distrugă pe poporul Său, Dumnezeu ar fi putut să îl dea în mâinile asirienilor imediat. Dar El este răbdător „şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9). La fel ca pe vremea judecătorilor, Dumnezeu i-a lăsat pe cei din Iuda şi Israel să simtă unele urmări ale nebuniei lor ca să înţeleagă ce făceau şi să poată face o alegere mai bună. Dar, când au continuat să facă răul şi şi-au împietrit inima împotriva Lui şi a apelurilor trimise prin solii Săi, El Şi-a retras ocrotirea, iar ei au continuat să se răzvrătească. Acest ciclu s-a repetat într-o spirală descendentă până când Dumnezeu nu a mai putut face nimic.

7. De ce păcate s-a făcut vinovat poporul? Împotriva cui? Cine este cel mai vinovat dintre ei? Isaia 9:8 -10:2

Aici, şi în întreaga Biblie, vedem că Dumnezeu i-a făcut pe oameni liberi (altfel, ei nu ar fi putut să-L iubească cu adevărat), iar libertatea implică şi opţiunea de a greşi. Şi, deşi caută să ne atragă, descoperindu-ne dragostea şi caracterul Său, Dumnezeu va îngădui şi să ne confruntăm cu urmările deciziilor noastre greşite – durerea, suferinţa, teama, tulburarea – pentru a ne ajuta să înţelegem unde duce îndepărtarea de El. Şi totuşi, de multe ori aceste lucruri nu îi determină pe oameni să renunţe la păcat şi să vină la Domnul. Voinţa este un lucru minunat, nu am fi oameni fără ea. Însă vai de cei ce o folosesc greşit!

Cum a folosit Dumnezeu suferinţa în viaţa ta pentru a te întoarce de pe o cale greşită? (Sau poate încă nu ai înţeles mesajul?)

Miercuri, 27 ianuarie – Odrasla şi Vlăstarul (Isaia 11)

8. Cine este „Odrasla” care iese din „tulpina lui Isai”? Isaia 11:1; Zaharia 3:8; 6:12

Pasajul din Isaia 11:1 preia imaginea copacului doborât din capitolul 10:33,34. „Tulpina lui Isai” arată că dinastia lui David (fiul lui Isai) îşi va pierde puterea (Daniel 4:10-17,20-26). Dar un vlăstar va răsări din „tulpina” aparent pierdută, adică un conducător care este un descendent al lui David.

9. De ce noul conducător este numit „Vlăstarul lui Isai”? Isaia 11:10; Apocalipsa 22:16

Descrierea I se potriveşte doar lui Isus Hristos, care este „Vlăstarul şi rădăcina lui David (Apocalipsa 22:16). Isus a venit pe linia lui David (Luca 3:23-31), care se trage din Adam, care a fost „fiul lui Dumnezeu” (Luca 3:38) în sensul că Isus Hristos l-a creat (vezi Ioan 1:1-3,14). Aşadar, Isus a fost şi strămoşul lui David, şi urmaşul lui!

10. Cum va anula noul conducător din dinastia davidică efectele păcatului şi ale apostaziei? Isaia 11

El gândeşte şi acţionează în armonie cu Domnul, judecă drept, îi pedepseşte pe cei nelegiuiţi şi aduce pace. Domnul va aduce înapoi rămăşiţa credincioasă a lui Israel şi a lui Iuda, o va restaura şi o va uni (Isaia 10:20-22). Va fi o monarhie puternică şi unită ca în zilele împăratului David, care i-a înfrânt pe filisteni şi alte popoare. Dar Noul Conducător va fi mai mare decât David, pentru că va restabili pacea în toată creaţia (Isaia 11:6-9).

11. În Isaia 11 se vorbeşte despre prima sau despre a doua venire a lui Isus, ori despre ambele? Notează textele care vorbesc despre aceste veniri.

În Isaia 11 sunt prezentate ambele veniri ale lui Isus într-un singur tablou. Ele sunt strâns legate, fiind cele două părţi ale unui întreg. Ca să fie complet, planul mântuirii necesită ambele veniri: prima, care deja a avut loc, şi a doua, pe care noi o aşteptăm ca împlinire a tuturor speranţelor creştinilor.

Ce a împlinit Isus la prima venire, fapt care ne asigură de a doua venire?

Joi, 28 ianuarie – „M-ai mângâiat” (Isaia 12:1-6)

Isaia 12 este un psalm scurt, sau o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru mângâierea Lui cea mare şi plină de îndurare. Dacă este pus pe buzele unui membru al rămăşiţei restaurate, psalmul este o comparaţie între eliberarea promisă şi eliberarea evreilor la ieşirea lor din Egipt (vezi Isaia 11:16). Seamănă cu cântarea lui Moise şi a israeliţilor când Domnul i-a scăpat de armata lui Faraon la Marea Roşie (Exodul 15).

12. Compară cântarea din Isaia 12 cu cântarea lui Moise şi a Mielului din Apocalipsa 15:2-4. Pentru ce este lăudat Dumnezeu în ele?

Isaia 12:2 este foarte aproape de a-L identifica pe Eliberatorul care stă să vină cu Isus. Se spune că „Dumnezeu este izbăvirea mea” şi că „El m-a mântuit”. Numele Isus înseamnă „Domnul este mântuire” (Matei 1:21).

13. Care este semnificaţia Numelui lui Isus, „Domnul este mântuire”?

Domnul nu doar face lucrarea de mântuire (Isaia 12:2), ci El Însuşi este mântuire. Prezenţa Sfântului lui Israel în mijlocul nostru (vers. 6) este totul pentru noi. Dumnezeu este cu noi! Isus nu doar face minuni, ci El „S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1:14, sublinierea adăugată). El nu doar a purtat păcatele noastre pe cruce, ci S-a făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5:21). El nu doar face pace, ci este pacea noastră (Efeseni 2:14).

Nu este de mirare că „Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare” (Isaia 11:10). Când este înălţat pe cruce, El îi atrage pe toţi oamenii la Sine (Ioan 12:32,33)! O rămăşiţă se va întoarce la „Dumnezeul cel puternic” (Isaia 10:21), Copilul care S-a născut pentru noi, „Domnul păcii” (Isaia 9:6)!

Domnul Isus este mântuirea noastră. În Isus avem mântuire (Romani 3:24). Cum îţi poate da acest adevăr nădejdea şi asigurarea mântuirii, mai ales când te simţi copleşit de propria nevrednicie?

Vineri, 29 ianuarie – Un gând de încheiere

„Inima oricărui tată pământesc veghează asupra fiului său. El priveşte faţa copilaşului său şi tremură la gândul că viaţa lui ar putea fi oricând în pericol. El doreşte din toată inima să îşi ferească scumpa odraslă de puterea lui Satana, să-l ţină departe de ispite şi luptă. Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu să înfrunte o luptă şi mai înverşunată şi un risc mult mai înfricoşător, ca, în felul acesta, cărarea vieţii să poată fi făcută sigură pentru copilaşii noştri.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 49

„Isus Hristos a consimţit să Se unească cu cel necredincios şi păcătos şi să fie părtaş la natura omului, să-Şi dea sângele şi viaţa Sa ca o jertfă pentru păcat. În sfatul cerului, vina omului a fost cântărită, mânia provocată de păcat a fost măsurată, şi totuşi, Isus Şi-a făcut cunoscută hotărârea că va lua asupra Sa responsabilitatea de a îndeplini condiţiile prin care speranţa să fie dusă omenirii căzute.” – Ellen G. White, The Signs of the Times, 5 martie 1896

Rezumat: În zilele lui Isaia, al cărui nume înseamnă „Mântuirea Domnului”, Dumnezeu i-a promis rămăşiţei poporului Său izbăvirea de sub asuprirea care urma să vină ca o consecinţă a apostaziei naţionale. Această profeţie de speranţă îşi găseşte împlinirea supremă în Domnul Isus, al cărui Nume înseamnă „Domnul este mântuire”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ezechiel 25-31
1. Despre cine se menţionează că aveau o ură străveche?
2. Cine şi de ce aveau să stea cu părul vâlvoi?
3. Despre cine se spune că s-a umplut de silnicie prin mărimea negoţului său?
4. Unde sunt menţionate canalele Egiptului?

Evanghelizare, Secţiunea 11, subcapitolul „Oraşele din statele centrale
5. Unde se afla o numeroasă populaţie de culoare şi ce trebuia făcut pentru acei oameni?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Ştirile de Sabat (video) pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet: Biserica Adventistă – Zona Muntenia, meniul „Noutăţi”, categoria „Info Muntenia”, sau de pe YouTube canalul: „Conferinta Muntenia – Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”, meniul: Videoclipuri.

Ştirile misionare (video) pot fi vizionate sau descărcate accesând adresa de internet a Departamentului „Şcolii de Sabat” meniul: Videoclipuri.

Alte resurse veţi mai găsi şi la pagina primei şi ultimei lecţii din trimestru!

Vizualizări:
SUS

2021 Isaia

O criză de identitate
STUDIUL 1 » 26 DECEMBRIE – 1 IANUARIE
O criză în conducere
STUDIUL 2 » 2 IANUARIE – 8 IANUARIE
Când lumea ta se prăbuşeşte
STUDIUL 3 » 9 IANUARIE – 15 IANUARIE
Calea cea grea
STUDIUL 4 » 16 IANUARIE – 22 IANUARIE
Domn al păcii
STUDIUL 5 » 23 IANUARIE – 29 IANUARIE
Demascare şi judecată
STUDIUL 6 » 30 IANUARIE – 5 FEBRUARIE
Înfrângerea asirienilor
STUDIUL 7 » 6 FEBRUARIE – 12 FEBRUARIE
„Mângâiaţi pe poporul Meu!”
STUDIUL 8 » 13 FEBRUARIE – 19 FEBRUARIE
Rob şi Mântuitor
STUDIUL 9 » 20 FEBRUARIE – 26 FEBRUARIE
El va face ceva de neînchipuit
STUDIUL 10 » 27 FEBRUARIE – 5 MARTIE
Manifestarea dragostei
STUDIUL 11 » 6 MARTIE – 12 MARTIE
Dorinţa neamurilor
STUDIUL 12 » 13 MARTIE – 19 MARTIE
Renaşterea planetei Pământ
STUDIUL 13 » 20 MARTIE – 26 MARTIE

Alte trimestre

2024 Marea Luptă
Trimestrul 2-2024
2024 Cartea psalmilor
Trimestrul 1-2024
2023 Trei mesaje cerești
TRIMESTRUL 2-2023
2022 Cartea Geneza
TRIMESTRUL 2 – 2022
2021 Odihnă în Hristos
TRIMESTRUL 3 – 2021
2021 Isaia
TRIMESTRUL 1 – 2021
2020 Educaţia creştină
TRIMESTRUL 4 – 2020
2020 Bucuria misiunii
TRIMESTRUL 3 – 2020
2020 Cum să interpretăm Scriptura
TRIMESTRUL 2 – 2020
2020 Daniel
TRIMESTRUL 1 – 2020
2019 Ezra şi Neemia
TRIMESTRUL 4 – 2019
2019 Slujirea celor în nevoie
TRIMESTRUL 3 – 2019
2019 Anotimpurile familiei
TRIMESTRUL 2 – 2019
2019 Cartea Apocalipsa
TRIMESTRUL 1 – 2019
2018 Unitatea în Hristos
TRIMESTRUL 4 – 2018
2018 Faptele apostolilor
TRIMESTRUL 3 – 2018
2017 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 3 - 2017
2016 Evanghelia dupa Matei
TRIMESTRUL 2-2016
2016 Cartea lui Iov
TRIMESTRUL 4-2016
2015 Ieremia
TRIMESTRUL 4-2015
2015 Misionarii
TRIMESTRUL 3-2015
2015 Luca
TRIMESTRUL 2-2015
2015 Cartea proverbele
TRIMESTRUL 1-2015
2014 Epistola lui Iacov
TRIMESTRUL 4-2014
2014 Ucenicia
TRIMESTRUL 1-2014
2013 Sanctuarul
TRIMESTRUL 4-2013
2013 La început, Dumnezeu ...
TRIMESTRUL 1-2013
2012 Creșterea în Hristos
TRIMESTRUL 4-2012
2012 Tesaloniceni
TRIMESTRUL 3-2012
2012 Dumnezeul nostru minunat
TRIMESTRUL 1-2012
2011 Evanghelia în Galateni
TRIMESTRUL 4-2011
2011 Închinarea
TRIMESTRUL 3-2011