Arhiva

Articole din: 2024 Cartea psalmilor

Speră în Domnul!

23 martie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază Am ajuns la ultima săptămână din acest trimestru de studiere a psalmilor. De-a lungul acestei călătorii spirituale am trecut prin momente de venerație față de maiestuosul Creator, Împărat și Judecător; prin momente de bucurie generată de eliberarea, iertarea și salvarea divină; prin momente de consacrare în durere și jale și prin glorioasele perspective […]

Citește tot

Închinare fără sfârșit

16 martie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază Pe măsură ce avem parte tot mai mult de harul și de puterea lui Dumnezeu în viața noastră, ne simțim îndemnați să întrebăm împreună cu psalmistul: „Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine?” (Psalmii 116:12). Răspunsul inevitabil este: să ne dedicăm viața credinței în Dumnezeu. În psalmi, Israel nu apare […]

Citește tot

Dorul după Dumnezeu în Sion

9 martie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază Cântările Sionului sunt imnuri de bucurie care preamăresc frumusețea Sionului și suveranitatea Domnului, Cel care domnește de pe muntele Său cel sfânt. Acești psalmi elogiază adesea calitățile casei Domnului și exprimă afecțiune față de sanctuar, elemente care se pot găsi și în alți psalmi. Mulți dintre acești psalmi au fost compuși de fiii […]

Citește tot

Lecţiile trecutului

2 martie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază În mulți psalmi, lauda ia forma narării actelor puternice ale lui Dumnezeu de salvare. Acești psalmi sunt adeseori numiți „psalmii istoriei mântuirii” sau „psalmi istorici”. În unii dintre ei se face apel la cei din poporul lui Dumnezeu să învețe din istoria lor, în mod special din greșelile lor și ale strămoșilor. Alți […]

Citește tot

Cel ce a venit în numele Domnului

24 februarie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază Psalmii dau mărturie despre persoana și lucrarea Domnului Hristos. În psalmi se întâlnesc aproape toate aspectele lucrării Sale în cadrul planului de mântuire. Viața și lucrarea Lui sunt prefigurate și prezise în diferite moduri în conținutul psalmilor, adeseori cu o acuratețe remarcabilă: dumnezeirea lui Hristos, filiația Lui, ascultarea Lui, patosul Lui pentru templul […]

Citește tot

Înţelepciune pentru o viaţă neprihănită

17 februarie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază După cum am văzut, harul lui Dumnezeu asigură iertarea păcatelor și dă naștere unei inimi noi în păcătosul pocăit, care trăiește acum prin credință. Cuvântul lui Dumnezeu oferă îndrumări pentru o viață dreaptă, neprihănită (Psalmii 119:9-16). Păzirea legii lui Dumnezeu nu este în niciun caz o păzire legalistă a unor reguli, ci o […]

Citește tot

„Bunătatea Ta ajunge până la ceruri”

10 februarie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază Psalmiștii conștientizează că sunt săraci din punct de vedere spiritual și nu au nimic bun de oferit lui Dumnezeu, adică, nu au nimic în ei înșiși și prin ei înșiși care să îi recomande înaintea tronului sfânt al lui Dumnezeu (Psalmii 40:17). Înțeleg că, la fel ca noi toți, au nevoie de har, […]

Citește tot

„Mă voi ridica”

3 februarie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază Epoca noastră nu este singura în care răul, nedreptatea și oprimarea fac ravagii. Psalmiștii au trăit și ei într-o astfel de eră. Prin urmare, pe lângă altele, psalmii sunt și forme de protest împotriva violenței și asupririi din lume. Este protestul lui Dumnezeu, al nostru și al psalmiștilor. Da, Domnul este îndelung răbdător […]

Citește tot

Imnurile Domnului cântate pe un pământ străin

27 ianuarie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază Nu trebuie să săpăm adânc în cartea Psalmii pentru a descoperi că psalmii sunt rostiți într-o lume imperfectă, o lume a păcatului, a răului, a suferinței și a morții. Lumea stabilă creată și condusă de Domnul suveran și de legile Lui perfecte este constant amenințată de rău. Pe măsură ce păcatul corupe lumea […]

Citește tot

Domnul aude și salvează

20 ianuarie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază În repetate rânduri, psalmii evidențiază adevărul că Dumnezeul suveran, care a creat și susține universul, Se descoperă și ca un Dumnezeu personal, care inițiază și menține o relație cu oamenii. Dumnezeu este aproape de poporul Său și de creația Sa, atât cea din cer, cât și cea de pe pământ (Psalmii 73:23,25). Deși […]

Citește tot

Domnul este Suveran

13 ianuarie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază Psalmii transmit cu tărie convingerea fundamentală în domnia suverană a lui Dumnezeu. Domnul a creat și susține tot ce a creat. El este Împărat suveran peste întreaga lume și o conduce cu dreptate și neprihănire. Legile și îndrumările Sale sunt bune și aduc viața celor care le păzesc. Domnul este un Judecător drept […]

Citește tot

Învaţă-ne să ne rugăm!

6 ianuarie 2024 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază Printre unii creștini pare să predomine convingerea că numai rugăciunea spontană, neînvățată, este rugăciune adevărată. Cu toate acestea, ucenicii lui Isus au fost din belșug răsplătiți când I-au cerut lui Isus să îi învețe să se roage. Dumnezeu a pus la mijlocul Bibliei o carte de rugăciuni, Psalmii, nu doar pentru a ne […]

Citește tot

Cum să citim psalmii

30 decembrie 2023 • din 2024 Cartea psalmilor, Școala de Sabat

Sabat după-amiază De-a lungul veacurilor, cartea psalmilor a fost carte de rugăciuni și de imnuri atât pentru evrei, cât și pentru creștini. Și, deși sunt în general cuvintele psalmiștilor adresate lui Dumnezeu, psalmii nu provin de la muritori, ci de la Dumnezeul care le-a inspirat muritorilor gândirea. Fără îndoială, Domnul i-a inspirat pe psalmiști să […]

Citește tot

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.