Arhiva

Articole din: 2014 Învățăturile Domnului Isus

A doua venire a Domnului Isus

26 august 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

A doua venire a Domnului Isus, amintită de peste trei sute de ori în Noul Testament, este doctrina fundamentală a creştinilor adventişti de ziua a şaptea, esenţa identităţii lor. Ea face parte din numele nostru şi constituie o parte vitală a Evangheliei pe care suntem chemaţi să o proclamăm. Fără făgăduinţa revenirii Domnului Isus, credinţa […]

Citește tot

Moartea şi învierea

25 august 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

Oamenii simt repulsie faţă de moarte, fiindcă au fost creaţi să trăiască şi să nu moară niciodată. Moartea este un intrus. Ea nu ar fi trebuit să existe. În timpul lucrării Sale pe pământ, Domnul Isus a arătat multă simpatie faţă de cei îndureraţi de pierderea celor dragi. Când a văzut-o pe văduva din Nain […]

Citește tot

Sabatul

4 august 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

Când a fost acuzat de conducătorii religioşi din vremea Sa de nerespectarea zilei de odihnă, Isus Hristos a subliniat de fiecare dată autoritatea Sa ca Domn al Sabatului (Matei 12:8; Marcu 2:28; Luca 6:5) şi a arătat cum ar trebui păzit Sabatul. Şi noi ne confruntăm în prezent cu această problemă a păzirii „corecte” a […]

Citește tot

Legea lui Dumnezeu

4 august 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

În general, conducătorii iudei ţineau Legea la loc de cinste, dar o înţelegeau greşit, crezând că pot fi socotiţi neprihăniţi prin respectarea ei. Apostolul Pavel exprima situaţia lor în următoarele cuvinte: „Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat […]

Citește tot

Misiunea noastră

25 iulie 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

La începutul lucrării Sale, Domnul Isus i-a chemat la Sine pe Petru şi pe Andrei ca să fie ucenicii Săi, fapt ce presupunea că misiunea lor era să-i conducă pe alţii la El: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19). Mai târziu, El a rânduit doisprezece ucenici „ca să-i aibă […]

Citește tot

Biserica

25 iulie 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

Originile bisericii creştine pot fi identificate încă din timpul lui Adam, al lui Avraam şi al fiilor lui Israel. Domnul l-a chemat pe Avraam şi, mai târziu, pe israeliţi, să intre în legământ cu El pentru ca omenirea să fie binecuvântată prin ei. Legământul acesta a fost dus mai departe prin intermediul bisericii. Aici trebuie […]

Citește tot

O viaţă ca a lui Hristos

25 iulie 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

Porunca aceasta de a ne iubi unii pe alţii nu este consemnată pentru prima dată în Noul Testament, ci în Vechiul Testament. Dumnezeu le-a poruncit evreilor să îl iubească pe aproapele lor şi chiar pe străinii din mijlocul lor aşa cum se iubeau pe ei înşişi (vezi Leviticul 19:18,34). Atunci de ce declară Domnul Isus […]

Citește tot

Creşterea în Hristos

25 iulie 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

Nicodim s-a simţit atras de Domnul Hristos, dar nu a avut curaj să stea de vorbă cu El decât pe ascuns. Deşi Nicodim nu înţelegea în acel moment care era adevărata identitate a Învăţătorului, Domnul a văzut căutarea lui sinceră şi, fără să mai piardă timp, i-a spus că el nu avea nevoie de cunoştinţe […]

Citește tot

Cum suntem mântuiţi?

25 iulie 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

La un moment dat în timpul călătoriei lor prin pustie, israeliţii au început să fie atacaţi de şerpi. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să facă un şarpe din aramă şi să-l atârne într-o prăjină, astfel încât cei care erau muşcaţi de şerpi să privească la el şi să scape cu viaţă. Ce puteri sau proprietăţi […]

Citește tot

Mântuirea

10 iulie 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

Se spune că moartea ar face parte din viaţă. Însă, dacă moartea înseamnă încetarea vieţii, cum poate fi totuşi o parte a ei? Ne-am obişnuit atât de mult cu gândul acesta, încât am ajuns să înţelegem moartea cu totul greşit! Totuşi, indiferent de concepţia pe care o avem despre moarte, realitatea este că, dacă nu […]

Citește tot

Duhul Sfânt

9 iulie 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

Dintre cele trei Persoane ale Dumnezeirii, Duhul Sfânt este cel mai puţin înţeles, deşi El este cel mai aproape de noi, este Fiinţa care generează naşterea din nou, care locuieşte în noi şi ne transformă. Cum se explică această înţelegere limitată? În primul rând, trebuie să ţinem cont de faptul că Biblia este mai puţin […]

Citește tot

Fiul

2 iulie 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

După mai bine de doi ani de lucrare publică, Domnul Isus i-a întrebat pe ucenici: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” (Matei 16:13). Ucenicilor nu le-a fost greu să spună ce auziseră de la alţii. Mai greu însă le-a fost să răspundă la următoarea Sa întrebare: „Dar voi… cine ziceţi că sunt?” (Matei […]

Citește tot

Tatăl nostru ceresc iubitor

27 iunie 2014 • din 2014 Învățăturile Domnului Isus, Școala de Sabat

Dacă judecăm după numărul de o sută treizeci de menţionări ale acestui apelativ în cuvântările Sale din Evanghelii, putem trage concluzia că Domnul Isus a avut o deosebită bucurie să-L numească „Tată” pe Dumnezeu. În unele ocazii, El a adăugat la acest nume o calitate a lui Dumnezeu care ne apropie de El într-un mod […]

Citește tot

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.