Arhiva

Articole din: 2013 La început, Dumnezeu ...

„Un cer nou și un pământ nou”

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

În 2 Petru 3:10-13, Petru descrie destinul cerului și al pământului. Atât cerurile, cât și pământul, împreună cu tot ce conţin ele, vor fi distruse. Dar istoria nu se încheie nicidecum aici, pentru că vechiul cer şi vechiul pământ vor fi înlocuite cu un cer nou şi un pământ nou. Observă contrastul dintre cele două […]

Citește tot

Creaţiunea și Evanghelia

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

În relatarea biblică se spune că Adam și Eva au fost creați după chipul lui Dumnezeu, fără niciun defect moral. De asemenea, ei au fost înzestrați cu putere de alegere, ca să fie capabili să iubească. În momentul în care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ei au căzut sub puterea lui Satana (vezi Evrei 2:14), […]

Citește tot

Sabatul, un dar din Eden

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Lucrarea de creare a lumii a fost încheiată la sfârşitul zilei a şasea (Geneza 2:1,2). Pământul a fost adus la starea de planetă locuibilă şi a fost populat cu vieţuitoare de tot felul. Adam şi Eva au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu şi au primit în dar o grădină frumoasă şi îmbelşugată. Ei au […]

Citește tot

Isprăvnicia și natura

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

„Lumea în care trăim ne-a fost oferită în dar de Dumnezeul nostru Creator, care ne iubeşte, de «Cel care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor» (Apocalipsa 14:7). El i-a aşezat pe oameni pe această planetă, punându-i în relaţie cu El Însuşi, unul cu altul şi cu natura înconjurătoare. Din acest motiv, ca […]

Citește tot

Căsătoria, un dar din Eden

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Gândeşte-te la binecuvântările pe care le oferă o căsnicie fericită şi o familie iubitoare! Ce privilegiaţi sunt cei care au această experienţă! Din nefericire, pentru prea mulţi oameni căsnicia înseamnă mai degrabă durere şi supărare decât bucurie şi pace. Dar ea nu a fost menită să fie aşa şi nici nu trebuie să fie aşa. […]

Citește tot

Domnul Isus, Dătător și Susţinător

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Dumnezeu susţine cu atâta consecvenţă tot ce a creat, încât universul este uneori comparat cu o maşinărie pe care El ar fi lăsat-o să funcţioneze de la sine. Totuşi, în ceea ce priveşte creaţiunea, o imagine mai potrivită decât cea a unei maşinării este cea a unui instrument muzical mânuit de Dumnezeu pentru a interpreta […]

Citește tot

Ca într-o oglindă, în chip întunecos

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Teologul William Paley a scris în anul 1802 o carte cu titlul Natural Theology (Teologie naturală) în care susţinea că putem utiliza observaţiile din natură pentru a ne forma o concepţie despre caracterul lui Dumnezeu. El a descris în detaliu modul în care particularităţile animalelor exprimau grija şi măiestria Creatorului. Este adevărat totuşi că el […]

Citește tot

Creațiunea și căderea în păcat

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Pentru unii, ideea existenţei Diavolului este o superstiţie străveche care nu merită luată în serios. Totuşi Scriptura este cât se poate de limpede: Satana, deşi un duşman înfrânt (Apocalipsa 12:12; 1 Ioan 3:8), este aici pe pământ şi este hotărât să provoace cât mai mult haos şi dezastru în lumea creată de Dumnezeu. „Nimeni nu […]

Citește tot

Creațiunea și moralitatea

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Unul dintre subiectele preferate de discuţie ale oamenilor este cel al drepturilor omului. De la Magna Carta (1215) la Declaraţia franceză a drepturilor omului şi ale cetăţeanului (1789) şi până la diferitele declaraţii ale Naţiunilor Unite, toate promovează ideea că fiinţele umane au anumite „drepturi inalienabile”, drepturi de care nimeni nu le poate priva. Ele […]

Citește tot

Creaţiunea – o temă biblică

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Geneza 1:1-2:3 constituie fundamentul multor texte biblice despre creaţiune. În unele texte, referirea la Geneza este clară, pe când în altele, este indirectă. În textele cu referire indirectă, sunt repetate anumite cuvinte sau idei, fără o citare directă a textului, cum se întâmplă, de exemplu, în 2 Corinteni 4:6: „Căci Dumnezeu, care a zis: «Să […]

Citește tot

„Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea…”

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Studiul din săptămâna aceasta îşi propune să facă o analiză a scurtei relatări biblice despre ultimele trei zile ale creării pământului şi despre ziua de Sabat. Această relatare se găseşte în Geneza 1-2:1-3, dar referiri la evenimentele descrise aici există în mai multe cărţi ale Bibliei. Unul dintre aspectele cele mai interesante ale acestei relatări […]

Citește tot

Crearea lumii noastre

30 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Oamenii de ştiinţă sunt tot mai impresionaţi de cât de adecvată este planeta aceasta pentru existenţa fiinţelor vii. Pentru noi, lucrul acesta nu este de mirare, întrucât urmărirea unui plan şi a unui scop este afirmată pe parcursul întregii Biblii, începând cu Geneza 1. Pornind de la o planetă fără formă şi nepopulată, Dumnezeu a […]

Citește tot

Isus, Creatorul cerului și al pământului

27 decembrie 2012 • din 2013 La început, Dumnezeu ..., Școala de Sabat

Numai ceva care e mai presus de un lucru poate crea lucrul respectiv. Numai o Fiinţă mai presus de univers ar fi putut crea universul. Iar Fiinţa aceasta este Dumnezeul descoperit în Biblie, Dumnezeul căruia ne închinăm şi Îi slujim, fiindcă El este Creatorul nostru. Pe de altă parte, aflăm că acest Dumnezeu – Cel […]

Citește tot

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.