Aviz legal

Condiții generale

 1.  DREPTUL INFORMAȚIEI: În conformitate cu obligația de informare conținută la articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerț Electronic, următoarele date sunt reflectate: Entitatea principală 7adventist.com, precum și micro site-urile sale web (în continuare, site-ul web) are ca titular pe Cătălin Roșu cu NIE: X-3989412-Q în numele bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Eben-Ezer, din Madrid, Spania (în continuare, „AZSEE”), entitate religioasă constituită în conformitate cu legislația Spaniolă, prevăzută cu CIF R2800021D și adresă la Calle Rusia, 5, 28022, Madrid, Spania. Ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail info@7adventist.com.

 2. UTILIZATORI: Accesul și / sau utilizarea site-urilor web AZSEE atribuie UTILIZATORULUI, care acceptă, din acest acces și / sau utilizare, Condițiile generale de utilizare reflectate aici. Condițiile menționate anterior se vor aplica indiferent de Condițiile generale de contractare care, dacă este cazul, sunt obligatorii.

 3.  UTILIZAREA SITE-ului WEB: site-ul web AZSEE oferă acces la o multitudine de informații, servicii, programe sau date (în continuare, „conținutul”) de pe internet aparținând AZSEE sau autorizaților săi, la care UTILIZATORUL poate avea acces. UTILIZATORUL își asumă responsabilitatea pentru utilizarea site-ului Web. UTILIZATORUL se angajează să utilizeze în mod corespunzător conținuturile și serviciile (cum ar fi serviciile de chat, forumurile de discuții sau grupurile de știri) pe care AZSEE le oferă prin intermediul site-ului său web și cu o natură enunțativă, dar care nu limitează, pentru a nu le utiliza (i) să se implice în activități ilegale, ilegale sau contrare bunei-credințe și ordinii publice; (ii) diseminarea conținutului sau a propagandei de natură rasistă, xenofobă, pornografic-ilegală, de scuze ale terorismului sau tentativă împotriva drepturilor omului; (iii) să provoace daune sistemelor fizice și logice ale AZSEE, ale furnizorilor săi sau ale terților, să introducă sau să răspândească viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea provoca daunele menționate anterior; (iv) încercați să accesați și, dacă este cazul, să utilizați conturile de e-mail ale altor utilizatori și să modificați sau să manipulați mesajele acestora. AZSEE își rezervă dreptul de a retrage toate comentariile și contribuțiile care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care amenință tinerețea sau copilăria, ordinea sau siguranța publică sau , în opinia lor, nu vor fi potrivite pentru publicare. În orice caz, AZSEE nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de utilizatori prin forumuri, chat-uri sau alte instrumente de participare.

 4. PROTECȚIA DATELOR: AZSEE respectă liniile directoare ale Legii organice 15/1999 din 13 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal, Decretul regal 1720/2007 din 21 decembrie, care aprobă Regulamentul de dezvoltare a legii Reglementările organice și alte reglementări în vigoare și asigură utilizarea și tratarea corectă a datelor personale ale utilizatorului. Pentru a face acest lucru, împreună cu fiecare formular de colectare a datelor cu caracter personal, în serviciile pe care USERUL le poate solicita de la AZSEE, acesta îl va informa pe UTILIZATOR cu privire la existența și acceptarea condițiilor particulare de prelucrare a datelor sale în fiecare caz, informându-l despre responsabilitatea fișierului creat, adresa persoanei responsabile, posibilitatea exercitării drepturilor lor de acces, rectificare, anulare sau opoziție, scopul prelucrării și comunicarea datelor către terți, după caz. De asemenea, AZSEE informează că respectă Legea 34/2002 din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic și vă va solicita consimțământul pentru prelucrarea e-mailului dvs. în scopuri comerciale în orice moment.

 5. PROPRIETATEA INTELLECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ: AZSEE de la sine sau ca destinatar, deține toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale paginilor sale web, precum și elementele conținute de acestea (cu exemple, imagini, sunet, audio, video, software sau texte, mărci sau logo-uri, combinații de culori, structură și proiectare, selecția materialelor utilizate, programe de calculator necesare funcționării, accesului și utilizării sale etc.), deținută de AZSEE sau de autorizatorii săi. Toate drepturile rezervate. În virtutea dispozițiilor articolelor 8 și 32.1, al doilea paragraf, din Legea cu privire la proprietatea intelectuală, reproducerea, distribuția și comunicarea publică, inclusiv metoda sa de punere la dispoziție, a tuturor sau a unor dispoziții din conținutul acestui site web, în ​​scop comercial, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, fără autorizarea AZSEE UTILIZATORUL se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de AZSEE. Puteți vizualiza elementele site-ului Web și chiar le puteți imprima, copia și stoca pe hard disk-ul computerului sau pe orice alt suport fizic, atât timp cât este, exclusiv și exclusiv, pentru uz personal și privat. UTILIZATORUL trebuie să se abțină de la ștergerea, modificarea, sustragerea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau a unui sistem de securitate instalat pe paginile AZSEE.

 6. GARANȚII ȘI RESPONSABILITATE: AZSEE nu este răspunzător, în niciun caz, de daune de orice fel care pot provoca, de exemplu: erori sau omisiuni în conținut, lipsa disponibilității portalului sau transmiterea de viruși sau programe dăunătoare sau dăunătoare conținutului, în ciuda luării tuturor măsurilor tehnologice necesare pentru evitarea acestuia.

 7. MODIFICĂRI: AZSEE își rezervă dreptul de a efectua fără notificare prealabilă modificările pe care le consideră adecvate pe site-ul său web, putând modifica, șterge sau adăuga atât conținutul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia, cât și modul în care sunt prezentate. sau localizate pe site-ul dvs. Web.

 8. UTILIZAREA COOKIES: AZSEE poate utiliza cookie-uri pentru a personaliza și a facilita navigarea UTILIZATORULUI prin site-ul său Web. Cookie-urile sunt asociate doar cu un UTILIZATOR anonim și computerul său și nu furnizează referințe care ne permit să deducem date personale de la UTILIZATOR. UTILIZATORUL poate configura browserul său pentru a notifica și respinge instalarea cookie-urilor trimise de AZSEE, fără a deteriora capacitatea utilizatorului de a accesa Conținutul.

 9. LINK-uri: În cazul în care link-uri sau hyperlink-uri către alte site-uri Internet sunt disponibile pe site-ul web, AZSEE nu va exercita niciun fel de control asupra site-urilor și conținutului menționat. În niciun caz, AZSEE nu își va asuma nicio responsabilitate pentru conținutul oricărui link aparținând unui site web terț și nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, exactitatea, lărgimea, veridicitatea, validitatea și constituționalitatea oricăror materiale sau informații conținute în orice astfel de hyperlink. sau alte site-uri de internet. De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu va implica niciun tip de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate. În pofida celor de mai sus, unele link-uri vor fi negociate sau agreate anterior cu persoana responsabilă pentru conținutul legat, astfel încât să se genereze o considerație pentru acțiunile efectuate în mod liber de UTILIZATOR. Această situație nu va afecta în niciun caz excluderea responsabilității pentru conținutul legat sau independența acestui mijloc de comunicare.

 10. OBSERVAȚII ȘI OPINII: În cazul în care site-ul web le permite utilizatorilor să posteze comentarii și opinii pe site, utilizatorii declară în mod expres că tot conținutul publicat pe site-ul web este proprietatea exclusivă a acestora sau că deține autorizarea expresă a proprietarilor acestora, făcându-i pe utilizatori să răspundă exclusiv în cazul în care conținutul menționat nu încalcă drepturile terților. Utilizatorii trebuie să țină cont de faptul că astfel de comentarii și opinii nu trebuie să conțină expresii care nu sunt adecvate pentru toate publicurile. și nici nu ar trebui să includă conținuturi necorespunzătoare sau care nu sunt considerate adecvate sau care afectează sensibilitatea generală. În special, site-ul web nu va permite:

  • Publicații discriminatorii: În niciun caz nu vor fi permise publicațiile care contravin unei persoane și care încalcă principiile dreptului la onoare, confidențialitate personală și familială, propria imagine și demnitatea persoanei. Orice tip de publicare discriminatorie este interzisă, indiferent de rasă, sex, religie, opinie, naționalitate, dizabilitate sau orice altă circumstanță personală sau socială.

  • Degradarea conținutului: nu sunt permise publicațiile care intimidează, amenință degradarea sau care promovează în orice fel violența împotriva unei anumite persoane sau grup.

  • Conținut publicitar: Nu este permisă utilizarea site-ului Web ca mijloc de publicitate, promovare de afaceri, mărci sau obiecte personale, precum și obținerea de adrese de e-mail către care puteți trimite ulterior comunicări comerciale nesolicitate.

  • Cuprins care promovează comportamentele auto-vătămătoare: Sunt interzise tot felul de publicații care promovează utilizarea substanțelor narcotice, precum și acele publicații care au ca scop incitarea tulburărilor de alimentație și auto-vătămare.


 11. DREPTUL DE EXCLUZIE: AZSEE își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la site-ul său web și / sau la serviciile oferite fără notificare prealabilă, la cererea proprie sau de la un terț, la acei utilizatori care încalcă aceste Condiții generale de utilizare.

 12. LEGISLARE: AZSEE va urmări încălcarea acestor condiții, precum și orice utilizare necorespunzătoare a site-ului său web, prin exercitarea tuturor acțiunilor civile și penale care pot corespunde prin lege.

 13. MODIFICAREA CONDIȚIILOR PREZENTE ȘI DURATA: AZSEE poate modifica în orice moment condițiile stabilite aici, fiind publicată în mod corespunzător așa cum apar aici. Valabilitatea condițiilor menționate mai sus va depinde de expunerea lor și va fi valabilă până când vor fi modificate de către alte persoane publicate în mod corespunzător.

Zecimi și daruri

Departamentul Trezorerie dorește să aducă la cunoștință atât membrilor cât și vizitatorilor posibilitatea de a oferi zecimile și darurile într-o modalitate adaptată condițiilor actuale.

Descarcă informații trezorerie

Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Marius Stancu, telefon: 677.499.737.

Ultimele studii biblice

Educaţie continuă
STUDIUL 13 » 19 DECEMBRIE - 25 DECEMBRIE
Binecuvântările Sabatului
STUDIUL 12 » 12 DECEMBRIE - 18 DECEMBRIE
Creştinul şi munca
STUDIUL 11 » 5 DECEMBRIE - 11 DECEMBRIE
Educaţia în artă şi ştiinţe
STUDIUL 10 » 28 NOIEMBRIE - 4 DECEMBRIE
Biserica şi educaţia
STUDIUL 9 » 21 NOIEMBRIE - 27 NOIEMBRIE
Educația și răscumpărarea
STUDIUL 8 » 14 NOIEMBRIE - 20 NOIEMBRIE
Închinarea şi educaţia
STUDIUL 7 » 7 NOIEMBRIE - 13 NOIEMBRIE
Lecții mai greu de învățat
STUDIUL 6 » 31 OCTOMBRIE - 6 NOIEMBRIE
Isus, Marele învățător
STUDIUL 5 » 24 OCTOMBRIE - 30 OCTOMBRIE
Cum văd ochii Domnului – viziunea biblică
STUDIUL 4 » 17 OCTOMBRIE - 23 OCTOMBRIE
Legea ca invatator
STUDIUL 3 » 10 OCTOMBRIE - 16 OCTOMBRIE
Familia
STUDIUL 2 » 3 OCTOMBRIE - 9 OCTOMBRIE
Educația în Grădina Edenului
STUDIUL 1 » 26 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE

Mai multe studii